Duurzaamheid in het hoger onderwijs

Geschreven door Hilmar Salac, Panasonic Connect Europe.

Scroll down

Waarom zouden marktinstellingen in het hoger onderwijs moeten nadenken over duurzaamheid?

Duurzame planning en investeringen stellen universiteiten in staat om op de lange termijn te profiteren van technologische middelen en tegelijkertijd de negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Hier zijn enkele redenen waarom duurzame technologieplanning en investeringen belangrijk zijn:

  1. Milieuvriendelijkheid, duurzame technologieplanning heeft tot doel milieuvriendelijke oplossingen te implementeren om het energieverbruik, de emissies en het gebruik van hulpbronnen te verminderen.
  2. Kostenbesparingen, duurzame investeringen in technologie kunnen de onderhouds- en operationele kosten verlagen.
  3. Toekomstgerichtheid, universiteiten moeten hun technologieplanning en investeringen afstemmen op toekomstige behoeften.
  4. Rolmodel functie, Universiteiten hebben een belangrijke maatschappelijke rol en kunnen dienen als rolmodel voor duurzame praktijken.

Over het algemeen bieden duurzame planning en investeringen in technologie aan universiteiten een kans om de milieueffecten te verminderen, kostenbesparingen te realiseren en een duurzame infrastructuur op lange termijn op te bouwen. Het is cruciaal voor universiteiten om rekening te houden met de principes van duurzaamheid in hun technologieplanning en investeringen.

De IntelSDM-technologie (Smart Display Module) biedt hogescholen en universiteiten tal van voordelen op het gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Door deze geavanceerde technologie te implementeren, kunnen onderwijsinstellingen hun IT-infrastructuur optimaliseren en voldoen aan de toenemende eisen van het digitale tijdperk.

Een belangrijk voordeel van IntelSDM-technologie is de flexibiliteit die het biedt. Traditionele IT-infrastructuren vereisen vaak uitgebreide fysieke aanpassingen om nieuwe toepassingen of technologieën te ondersteunen. Met IntelSDM kunnen hogescholen en universiteiten hun infrastructuur virtualiseren en hun resources dynamisch beheren. Dit maakt een snelle implementatie van nieuwe services en toepassingen mogelijk zonder dat fysieke hardware hoeft te worden toegevoegd of opnieuw geconfigureerd. Deze flexibiliteit stelt onderwijsinstellingen in staat om flexibeler te zijn en in te spelen op de veranderende behoeften van studenten en docenten.

Een ander voordeel van IntelSDM-technologie is schaalbaarheid. Hogescholen en universiteiten hebben vaak te maken met fluctuerende eisen aan hun IT-middelen. Tijdens collegeperiodes kan de behoefte aan rekenkracht en opslag aanzienlijk toenemen, terwijl deze tijdens semesterpauzes kan afnemen. IntelSDM maakt de dynamische toewijzing van middelen mogelijk, waardoor onderwijsinstellingen hun capaciteiten dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Dit leidt tot een efficiënt gebruik van IT-middelen en voorkomt overbelasting of onderbenutting. Bovendien kunnen hogescholen en universiteiten snel extra middelen toevoegen als dat nodig is zonder dure investeringen in nieuwe hardware te doen.

Ook voor onderwijsinstellingen is toekomstbestendigheid een cruciaal aspect. Het technologielandschap evolueert voortdurend en hogescholen en universiteiten moeten ervoor zorgen dat hun IT-infrastructuur gelijke tred kan houden met de nieuwste ontwikkelingen. IntelSDM maakt verbetering van de infrastructuur mogelijk door middel van software-updates zonder dat fysieke wijzigingen nodig zijn. Dit vermindert de kosten en moeite die nodig zijn met het onderhouden en updaten van IT-systemen. Bovendien ondersteunt IntelSDM open standaarden en biedt het interoperabiliteit met verschillende leveranciers, waardoor onderwijsinstellingen de mogelijkheid hebben om te profiteren van toekomstige innovaties en technologieën.

Over het algemeen biedt IntelSDM-technologie aanzienlijke voordelen voor hogescholen en universiteiten op het gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Door gebruik te maken van deze geavanceerde technologie kunnen onderwijsinstellingen hun IT-infrastructuur stroomlijnen, beter voldoen aan de behoeften van hun studenten en docenten en voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Tot slot zal het, samen met een Panasonic Glass-to-Glass-oplossing, ook een essentieel onderdeel zijn van digitaal leren. Panasonic-hardware in combinatie met een automatische workflow van blended-, hybride- of online-leren in combinatie met Panopto's Video Content Management System Solution is een van de krachtigste gecentraliseerde systeembesparende middelen in de toekomst.

Naast de vaste invoer/ uitvoer-interface kan de sleuf worden gebruikt om optionele en externe functieborden toe te voegen en kan deze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals bewegwijzering, informatiedisplays in bedrijven en scholen en entertainment. Het interfacebord wordt in de sleuf geplaatst, zodat dit geen invloed heeft op de installatie lay-out.

Voordelen van Intel® SDM?

  • Geen externe spelers of signaalconversieapparaten nodig.
  • Het is niet nodig om stroomkabels, videokabels, enz. te bedraden, waardoor een nette en opgeruimde lay-out mogelijk is met alleen het display.
  • Systeemflexibiliteit. Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende functies worden toegevoegd door het functiebord te vervangen.
  • Functieborden van derden kunnen worden gebruikt.

Panasonic-slots zijn compatibel met de Intel SDM-specificatie®.

Panasonic biedt beeldschermen en projectoren die compatibel zijn met de Intel® SDM-specificatie, een slotstandaard van de volgende generatie die 4K-signalen ondersteunt.

Showing 4 of 9

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file