Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 1 april 2022

Panasonic zet zich in om ervoor te zorgen dat uw "Persoonsgegevens" (zoals hieronder uitgelegd) eerlijk, rechtmatig en veilig worden gebruikt en dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd. Wij hechten veel belang aan de naleving van de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verordening 2016/679 van de Europese Unie (EU) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

Deze Privacykennisgeving is bedoeld om u te vertellen hoe wij informatie over u "verwerken" (zoals hieronder wordt uitgelegd) ("Persoonsgegevens" zoals hieronder wordt uitgelegd) die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via uw gebruik van deze website of uw abonnement op marketingcommunicatie (gezamenlijk onze "Diensten"), of wanneer u contact met ons opneemt via sociale media of anderszins met ons interageert. Het is ook van toepassing als er expliciet naar wordt verwezen via een link of op een vergelijkbare manier. Waar wij uw Persoonsgegevens verwerken en een andere privacykennisgeving vereist is (bijvoorbeeld voor andere specifieke websites of portals), zal Panasonic een specifieke privacykennisgeving verstrekken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere privacyverklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

In deze Privacykennisgeving wordt uitgelegd welke Persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan, gebruiken, bekendmaken en overdragen (hierna "verwerken"), hoe wij dit doen, voor welk doel en wat onze rechtsgrondslagen zijn. Het geeft u ook informatie over uw rechten onder de GDPR en hoe u contact met ons kunt opnemen als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht hebt.

 

1. Informatie over ons

Deze Privacykennisgeving wordt uitgegeven door Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland, in naam van onszelf en de Panasonic Group of Companies. De Panasonic Group of Companies bestaat uit Panasonic Corporation, met hoofdkantoor in Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, evenals een aantal Affiliates die u hier kunt vinden

http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

Wanneer in deze Privacykennisgeving wordt verwezen naar "Panasonic", "wij", "ons" of "onze", wordt hiermee de relevante onderneming(en) (in het geval van gezamenlijke verantwoordelijken) in de Panasonic Group bedoeld die verantwoordelijk is/zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is dit Panasonic Connect Europe GmbH. Wanneer meerdere ondernemingen van Panasonic gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen tegen de onderneming die deze Privacykennisgeving heeft verstrekt.


 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving bestaan "Persoonsgegevens" uit alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Wanneer wij andere informatie (d.w.z. informatie die op zichzelf geen persoon identificeert) combineren met Persoonsgegevens, behandelen wij de gecombineerde informatie als Persoonsgegevens.


 

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over u en hoe?

Afhankelijk van uw gebruik van deze website/onze diensten, zie paragraaf ‎4 hieronder, en uw cookie-keuzes, zie paragraaf ‎11 hieronder, verzamelt en verwerkt Panasonic sommige of alle in de onderstaande tabel vermelde Persoonsgegevens, met gebruikmaking van de methoden en kanalen die eveneens in de tabel zijn opgenomen.

Soorten verzamelde persoonsgegevensHoe wij de Persoonsgegevens verzamelen
"Achtergrondgegevens": Met inbegrip van identiteitsbewijzen zoals nationale identiteitspapieren of soortgelijke documenten, bedrijfsaffiliaties, connecties met de overheid, rechtszaken en regelgevingsprocedures, ongunstige media en screening tegen openbare lijsten van personen waarop EU- of nationale sancties van toepassing zijn, kredietregisters. Dit kunnen gevoelige persoonsgegevens zijn in de zin van de GDPR.

rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.

Van kredietagentschappen, integriteitsdatabanken of anderszins zoals publiekelijk beschikbaar. 

"Bedrijfscommunicatiegegevens": Elektronisch, zoals e-mails, chatberichten, pdf- en andere documentbestanden.rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.
"Zakelijke contactgegevens": Waaronder uw functietitel en functie, kantooradres, e-mailadres van uw werk, telefoonnummers van uw werk (vast en mobiel), en faxnummer van uw werk.rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.
"Financiële, betalings- en bestelgegevens": Met inbegrip van de bankrekening van uw bedrijf en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van bestellingen, betalingen, leveringen en fraude/criminaliteitspreventie, met inbegrip van credit/debetkaartnummers, en andere gerelateerde factureringsinformatie.rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.
"Identificatiegegevens": Met inbegrip van identiteitsbewijzen, zoals nationale identiteitspapieren en dergelijke.rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.
"Identiteitsgegevens": Waaronder uw voornaam, achternaam, titel, en gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode.rechtstreeks van u, indien u ervoor kiest deze informatie met ons te delen.
"Locatiegegevens": Zoals het GPS-signaal van uw product of apparaat of informatie over wifi-toegangspunten en mobiele torens in de buurt die naar ons kunnen worden verzonden wanneer u bepaalde Diensten gebruikt.geautomatiseerd, door ons gebruik van technologieën die op uw product, apparaat of onze applicatie zijn ingesteld.
"Marketing- en communicatiegegevens": Inclusief uw marketing- en communicatievoorkeuren, zoals bijvoorbeeld taalinstellingen. Wij houden ook bij wanneer u marketingcommunicatie van ons ontvangt en leest, welke informatie wij gebruiken om onze marketingdiensten te verbeteren, u relevantere informatie te verstrekken en de kwaliteit van ons marketingmateriaal te verbeteren.Geautomatiseerd, door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die op uw product, apparaat of onze applicatie zijn ingesteld, indien u vooraf toestemming hebt gegeven voor ons gebruik daarvan; bezoek ons Cookiebeleid voor meer informatie
"Product-/apparaat-/toepassingsgegevens": Met inbegrip van uw hardwaremodel, IMEI-nummer, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat en het mobiele telefoonnummer dat door het apparaat wordt gebruikt, mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat u gebruikt, tijdzone-instelling, IP-adres, gegevens over het besturingssysteem en andere technologie op het product of apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.geautomatiseerd, door ons gebruik van technologieën die op uw product, apparaat of onze applicatie zijn ingesteld.
"Profiel- en gebruiksgegevens": Inclusief informatie verzameld over uw gebruik van deze website/onze Diensten, zoals de tijd en duur van uw gebruik, wachtwoorden en inloggegevens, uw verwijzingswebsite, links waarop u klikt, zoekopdrachten die u uitvoert, acties die u onderneemt, pagina's die u bezoekt, uw web browsing geschiedenis, patronen van uw gebruik en informatie uit formulieren die u invult.Geautomatiseerd, door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die op uw product, apparaat of onze applicatie zijn ingesteld, indien u vooraf toestemming hebt gegeven voor ons gebruik daarvan; bezoek ons Cookiebeleid voor meer informatie
"Transactiegegevens": Met inbegrip van informatie over uw transacties (bijv. aankoop of retournering van onze producten/apparaten en Diensten) en details over dergelijke producten/apparaten, zoals de naam van het product/apparaat en de dienst, productcategorie, modelnummer, serienummer, aankoopprijs, aankoopbewijs, datum en locatie van de transactie, factuurgeschiedenis.From you directly, if you choose to share this information with us.
Alle aanvullende Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrektVan u direct

4. Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens (doel en wettelijke basis)?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van de activiteiten en voor de doeleinden die in de onderstaande tabel zijn vermeld en baseren ons daarbij op een of meer van de volgende gespecificeerde rechtsgrondslagen:

- Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan te sluiten of hebben gesloten met u als partij, of (op uw verzoek) stappen moeten ondernemen voordat een dergelijk contract wordt gesloten (art. 6, lid 1, onder b), GDPR);

- Wettelijke verplichting: Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (Art. 6(1)(c) GDPR);

- Legitieme belangen: Wanneer wij handelen in onze legitieme belangen, mits deze niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten (Art. 6(1)(f) GDPR). Wij beoordelen onze legitieme belangen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en wegen deze af tegen de mogelijke gevolgen voor u. Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de GDPR; voor meer informatie over onze legitieme belangen of onze afwegingstest kunt u contact met ons opnemen via de communicatiemiddelen die zijn uiteengezet in Paragraaf 14 hieronder;

- Toestemming: Wanneer wij ons baseren op uw toestemming, zullen wij u daar afzonderlijk om vragen (6(1)(a) GDPR).

Houd er rekening mee dat Panasonic geen enkel besluit uitsluitend baseert op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat u aanzienlijk treft of rechtsgevolgen voor u heeft (art. 22 GDPR).


 

Activiteit en doelSoorten persoonsgegevensRechtsgrondslag

Deze website en onze diensten beheren

Om deze website en onze Diensten op een veilige manier te kunnen aanbieden en beheren, omvat dit het voortdurend verbeteren van de werking ervan, met inbegrip van het controleren van de prestaties van datacentra en netwerken, het handhaven van de veiligheid van onze infrastructuur en Diensten, het testen, rapporteren en het oplossen van problemen.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Product-/apparaat-/toepassingsgegevens

Locatiegegevens

Gewettigde belangen
Wettelijke verplichting

Toestemming

Een account of profiel aanmaken

Wanneer u een account of profiel aanmaakt op een Panasonic-website of -toepassing, zoals wanneer u zich registreert voor onze diensten.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Uitvoering van een contract

Publiceer uw opmerkingen op prikborden en forums

Sommige Panasonic websites en toepassingen hebben message boards, forums, bulletin boards, chat functionaliteiten, blogs, en gelijkaardige functies ("Community Postings") via welke u informatie, berichten en ander materiaal kan plaatsen. Dit omvat, bijvoorbeeld, onze Toughbook Blog.

Zakelijke communicatiegegevens

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Uitvoering van een contractToestemming

Verleen onze diensten

Om onze diensten te verlenen, inclusief reserveonderdelen, accessoires en producten die beschikbaar zijn op e -shop of een specifieke functie die u aanvraagt, inclusief om ons in staat te stellen onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen (zoals een product- of apparaatgarantie), om diensten voor klantenondersteuning te verlenen en andere ondersteuningsvragen die u mogelijk hebt te behandelen (zoals klachtenafhandeling), en om te voorzien in personeelstraining en -voorlichting.

Zakelijke communicatiegegevens

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Financiële, betalings- en bestelgegevens

Transactiegegevens

Uitvoering van een contract

Zakelijke doeleinden

Voor bedrijfsmonitoring, bescherming van onze activa, het bijhouden van interne dossiers, informatiebeheer, boekhouding, audit en schuldinning.

Zakelijke communicatiegegevens

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Financiële, betalings- en bestelgegevens

Transactiegegevens

Wettelijke verplichting
Rechtmatige belangen

Updates

Om met u te communiceren, met inbegrip van communicatie met u over uw account, profielen of transacties met ons, u belangrijke informatie te geven over uw producten, apparaten, applicatie of andere Diensten en u kennisgevingen te sturen over eventuele wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of beleidsregels, bijvoorbeeld deze Privacykennisgeving.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Gewettigde belangenWettelijke
verplichting

Promoties, (online) spelletjes, prijstrekkingen, sweepstakes, cashback, wedstrijden en soortgelijke activiteiten

Om het bovenstaande naar behoren uit te voeren en te beheren, met inbegrip van het delen van uw Persoonsgegevens met sponsors.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Uitvoering van een overeenkomst Gerechtvaardigde
belangen

Verstuur Marketing Communicatie

Op maat gemaakte advertenties en gesponsorde inhoud aan te bieden, aanbevelingen te doen op basis van uw eerdere activiteiten op onze Diensten en u promotionele berichten zoals nieuwsbrieven te sturen en uw Persoonsgegevens met een Partner te delen indien u contact met ons opneemt met een verkoopvraag.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Marketing- en communicatiegegevens

Product-/apparaat-/toepassingsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Toestemming
Uitvoering van een contract

Gewettigde belangen

Verbetering van de dienstverlening en enquêtes

Om nieuwe en bestaande Panasonic producten en Diensten, aanbevelingen, advertenties en andere communicatie te ontwikkelen en te verbeteren en meer te weten te komen over uw voorkeuren, met inbegrip van het vragen naar uw mening over onze producten en Diensten en het uitvoeren van enquêtes. Dit omvat ook het creëren van anonieme, geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze Diensten.

Zakelijke contactgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Toestemming

Gewettigde belangen

Terugroepen van producten

In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat Panasonic een product moet terugroepen, ook om veiligheidsredenen, moeten wij contact met u opnemen met instructies over hoe u uw product kunt retourneren.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Wettelijke verplichting

Naleving en juridische stappen

Zorgen voor de administratie, werking en naleving van alle toepasselijke wetten en reglementen en interne beleidslijnen van Panasonic, alsook de handhaving van de wettelijke rechten en de verdediging in geval van een juridisch geschil

Achtergrondgegevens

Zakelijke communicatiegegevens

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

FINANZ-, ZAHLUNGS- UND BESTELLDDATEN

Transactiegegevens

Wettelijke verplichtingGerechtvaardigde
belangen

Nalevingsonderzoeken

Voor de preventie of opsporing van fraude, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere strafbare feiten in het kader van fusies en overnames en/of algemeen risicobeheer (bv. in verband met kredietwaardigheid, exportcontrole, fraude, witwassen van geld of bestrijding van omkoping en corruptie), met inbegrip van toetsing aan openbare lijsten van personen waarop EU- of nationale sancties van toepassing zijn, kredietregisters, om te bevestigen dat er geen negatieve openbare informatie is die u in verband brengt met fraude of financieel wangedrag, met inbegrip van omkoping, en om na te gaan of u een "politiek prominente persoon" bent (d.w.z. of u een openbaar ambtenaar of verkozen ambtenaar bent of bent geweest) of medeplichtige daarvan.

Achtergrondgegevens

Zakelijke contactgegevens

Identification Data

Identiteitsgegevens

Wettelijke verplichting Gerechtvaardigde
belangen

Machine Leren

Het automatiseren van bedrijfsprocessen waaronder facturering en boekhouding, reactie op bedrijfscommunicatie.

Zakelijke communicatiegegevens

Zakelijke contactgegevens

Gewettigde belangen

Partnerportaal

Om een Panasonic Partner te worden, moeten we basisinformatie verzamelen over de onderneming, de werknemer die de onderneming registreert, en welke Panasonic producten de onderneming wenst te promoten.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Transactiegegevens

Uitvoering van een contract
Toestemming


 

5. Aan wie maken wij uw Persoonsgegevens bekend?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun eigen onafhankelijke marketing- of zakelijke doeleinden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Het is echter mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan de volgende entiteiten voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld zoals uiteengezet in Sectie 4, vertrouwend op de daarin gespecificeerde rechtsgrondslagen:

5.1 Panasonic Corporation en gelieerde ondernemingen

Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Panasonic Group of Companies moeten overdragen om de door u gewenste Diensten of andere door u gevraagde diensten/assistentie te kunnen verlenen. Alle ondernemingen binnen de Panasonic Group zijn verplicht zich te houden aan de privacypraktijken zoals uiteengezet in deze Privacykennisgeving, of een ander privacybeleid dat zij aan u kunnen mededelen, en uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

5.2 Dienstverleners

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die ons diensten op het gebied van informatietechnologie en systeemadministratie verlenen en ons helpen bepaalde activiteiten en diensten namens ons te beheren, en zij zullen uitsluitend handelen in overeenstemming met onze instructies als gegevensverwerkers.

5.3 Resellers

Indien u contact met ons heeft opgenomen in verband met een potentiële verkoopkans, kunnen wij uw zakelijke contact- en identiteitsgegevens aan onze goedgekeurde resellers verstrekken, zodat zij het verzoek om contact kunnen opvolgen en uw vereisten verder kunnen kwalificeren.

5.4 Derden wanneer vereist door de wet of om onze zaken en diensten te beschermen

Wij zullen uw Persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig juridisch proces, met inbegrip van rechtshandhaving of andere overheidsinstanties; om onze klanten te beschermen (bv. om spam of pogingen tot oplichting van gebruikers van onze Diensten te voorkomen); om de veiligheid van onze Diensten te beheren en te handhaven (bv. om een aanval op onze systemen of netwerken te voorkomen of te stoppen); om de gezondheid en veiligheid van onze collega's en anderen met wie wij contact hebben te beschermen; of om de rechten of eigendom van Panasonic te beschermen, met inbegrip van het afdwingen van alle voorwaarden of overeenkomsten die gelden voor het gebruik van onze Diensten.

5.5 Andere partijen in verband met bedrijfstransacties

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij of binnen de Panasonic Group of Companies als onderdeel van een reorganisatie, fusie, overdracht, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of voorraden van Panasonic, inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure.

5.6 Derde aanbieders van concurrentie

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derde partijen die deelnemen aan sweepstakes, prijsvragen, gratis prijstrekkingen, wedstrijden en soortgelijke promoties. Deze derde partijen zullen aan u bekend worden gemaakt voordat u deelneemt aan een wedstrijd, sweepstake, prijstrekking of soortgelijke promotie.

5.7 Andere partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing

Wij kunnen Persoonsgegevens over u delen met derden wanneer u daarvoor toestemming geeft of daarom verzoekt. Zoals derden die dataverrijkingsdiensten leveren, Mediabureaus en LinkedIn.


 

6. Wat doen wij om uw Persoonsgegevens veilig te houden?

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is van het grootste belang voor Panasonic. Wij hebben een reeks van passende fysieke en technische maatregelen getroffen, alsmede robuuste beleidsregels en processen. Het doel daarvan is om uw Persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen andere onrechtmatige vormen van verwerking. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging ervan, de aard van de Persoonsgegevens en het risico van de verwerking.

Informatiebeveiliging, met inbegrip van de bescherming van Persoonsgegevens, is georganiseerd in een wereldwijd Panasonic-programma genaamd Information Security Management ("ISM"). De gerelateerde doelstelling, standaarden en implementatie maatregelen zijn georganiseerd in een wereldwijd geldend beleid, en verdere standaarden en richtlijnen. Het programma en al zijn onderdelen volgen een sterke jaarlijkse Plan-Do-Check-Act (PDCA) aanpak om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens (inclusief uw Persoonsgegevens) te beveiligen gedurende de gehele levenscyclus van de informatie, van het verzamelen tot het vernietigen van dergelijke informatie.


 

7. Toegang tot uw persoonsgegevens en andere rechten die u hebt

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten op grond van de GDPR omvatten het recht om te worden geïnformeerd, het recht op toegang tot een kopie van uw Persoonsgegevens, het recht om te verzoeken om rectificatie of bijwerking van eventuele onjuiste Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder de in de GDPR gestelde voorwaarden, en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Bovendien hebt u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit is het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, terug te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken dat deze persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven, zonder dat wij u daarbij hinderen en met inachtneming van uw eigen vertrouwelijkheidsverplichtingen.

U hebt ook het recht om geen toestemming te geven en, wanneer u hebt ingestemd met onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat die intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan die intrekking.

Uw rechten worden verder gespecificeerd in Art. 7 en hoofdstuk 3 van de GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten met betrekking tot marketingcommunicatie

Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, verwerken wij uw zakelijke contactgegevens, identiteitsgegevens, marketing- en communicatiegegevens, product-/apparaat-/applicatiegegevens en profiel- en gebruiksgegevens voor marketingcommunicatiedoeleinden om u per post, e-mail, telefoon en/of sms (zoals SMS) correspondentie te sturen met betrekking tot Panasonic-producten, -apparaten en andere Diensten in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. Als u bezwaar maakt en ons verzoekt te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden.

U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van elektronische communicatie van ons. Indien u geen marketingcommunicatie van Panasonic wenst te ontvangen, klikt u op "Uitschrijven" van elke marketing- of promotie-e-mail die u van ons ontvangt.

Uitoefening van uw rechten
Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de communicatiemiddelen die in punt 14 hieronder worden beschreven.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de communicatiemiddelen hieronder in paragraaf 14 of dien een klacht in bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

-EER/EU-autoriteiten: Leden: Europees Comité voor gegevensbescherming (europa.eu)
-Verenigd Koninkrijk (UK): Een klacht indienen | ICO

 


 

8. Internationaal overdragen

Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zorgen wij ervoor dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven door ze alleen over te dragen aan landen die een passend beschermingsniveau bieden, zoals erkend door de Europese Commissie, zoals bijvoorbeeld Japan en het Verenigd Koninkrijk en/of door gebruik te maken van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen om uw Persoonsgegevens in wezen hetzelfde beschermingsniveau te bieden als in de EER.

Ook als wij uw Persoonsgegevens overdragen buiten Servië, Zwitserland, Turkije of het Verenigd Koninkrijk, zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven overeenkomstig de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt aanvullende informatie in dit verband vragen en een kopie krijgen van de passende waarborgen die wij bieden door een verzoek in te dienen bij de contactpersoon die is vermeld in sectie ‎14.


 

9. Gegevensbewaring - Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Dit omvat de doeleinden van de uitvoering van ons contract met u, het voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige, rapportageverplichtingen waaraan wij zijn onderworpen en de vaststelling en verdediging van wettelijke claims.


 

10. Links en producten van derden op onze Diensten

Onze websites, applicaties en producten kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden, zoals YouTube, LinkedIn en Facebook. Deze gekoppelde websites en applicaties vallen niet onder de controle van Panasonic en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken of de inhoud van gekoppelde websites en applicaties. Indien u ervoor kiest gebruik te maken van een website of applicatie van een derde, vallen de Persoonsgegevens die door de website of applicatie van die derde worden verzameld onder het privacybeleid van die derde. Wij raden u ten sterkste aan de tijd te nemen om het privacybeleid te lezen van derden aan wie u Persoonsgegevens verstrekt.


 

11. Cookies

Voor informatie over wat cookies zijn, hoe Panasonic en andere derde partijen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, en voor details over hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid


 

12. Persoonsgegevens van kinderen

Deze Website is niet bedoeld voor kinderen (iedereen onder de leeftijd van 16 jaar) en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van of over kinderen en proberen deze ook niet te verzamelen.


 

13. Wijzigingen in deze Privacykennisgeving of in uw Persoonsgegevens

Het is ook belangrijk dat u regelmatig controleert of er updates zijn van de Privacykennisgeving, aangezien wij deze van tijd tot tijd kunnen wijzigen. In de sectie "Datum laatste bijwerking" bovenaan deze pagina staat wanneer deze Privacykennisgeving voor het laatst werd bijgewerkt en eventuele wijzigingen worden van kracht zodra wij de herziene Privacykennisgeving publiceren.

Indien deze wijzigingen materieel zijn, zullen wij u hiervan in kennis stellen door een verklaring toe te voegen aan deze website of door u een kennisgeving te sturen via de relevante diensten of e-mail.

We raden u aan de Privacykennisgeving door te nemen telkens wanneer u de Diensten opent of op een andere manier met ons communiceert om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de keuzes die voor u beschikbaar zijn. Het is belangrijk voor ons dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te allen tijde accuraat en up-to-date zijn. Indien de Persoonsgegevens die wij over u bewaren veranderen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.


 

14. Neem contact met ons op

Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw Persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren op:

 

Panasonic Connect Europe GmbH
De functionaris voor gegevensbescherming
Hagenauerstrasse 43
D-65203 Wiesbaden

e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com

 

Indien u vragen heeft over gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk (VK), kunt u contact met ons opnemen via:

Juridische afdeling UK
Panasonic Connect Europe (UK branch)
Maxis 2, Western Road,
Bracknell, Berkshire,
RG12 1RT

of per e-mail: UKLegal@eu.panasonic.com