Kamery Panasonic ve slovinském Parlamentu

Scroll down

Product(s) supplied: AW-HE130

Výzva

S ohledem na ztížené světelné podmínky v prostředí v Parlamentu byly nezbytné vysoce výkonné objektivy, které by zaručily dokonalý obraz.

Řešení

Pro účely natáčení parlamentních zasedání jsme vybrali a zakoupili kamery Panasonic AW-HE130 a držáky na stěnu speciálně uzpůsobené pro tento model kamery – všechny se ovládají dálkově z budovy RTV.

"„Panasonic kamery jako jediné ze všech testovaných splnily naše požadavky, tedy citlivost spojená s menšími rozměry kamery (F8/2000lx), dobrý poměr S/N (-60 dB), výborná kvalita obrazu, dostatečně výkonný objektiv a rychlý a tichý systém P/T.“"

Ve všech studiích se používají studiové kamery Sony (řady HDC-1500) s kamerovými čočkami Canon a Fujinon a studiové trojnožky Vinten. Pro mixování video signálů jsou využívány video mixážní konzole Sony, pro mixování audio signálů slouží audio mixážní konzole Studer. Bezdrátové mikrofonní sady používané ve studiích jsou z dílny Sennheiser.

Ve třech studiích jsou používány videostěny, znichž dvě mají projekční kostky zdílny Eyevis a třetí je vybaveno LED videostěnou zdílny Retop (rozměr stěny je 60m², rozteč pixelů 1,925mm a rozlišení 2x4K). Používáme také grafické stanice ORAD vybavené vhodným softwarem pro přípravu a vysílání obsahu na všechny videostěny.

Co se týče organizačních, kontextuálních a částečně také technických aspektů, je televizní produkce rozdělena na produkci sdlouhou a krátkou stopáží. Produkce skrátkou stopáží zahrnuje zpravodajské a sportovní pořady (včetně hlavních sportovních událostí, jako jsou Olympijské hry, mistrovství světa atd.) a další přenosy. Takové programy jsou charakterizovány velkým objemem materiálu, vzhledem kčemuž je nezbytné, aby byl obsah plně sjednocen do jediného produkčního systému. Používáme produkční systém Quantel sQ, který disponuje dvanácti kanály HD-SDI pro přijímání dat (záznam), dvaceti kanály HD-SDI pro vysílání, 20 x 100 Mbps záznamovými kanály a osmnácti montážemi svysokým rozlišením a sto dvaceti montážemi snízkým rozlišením.

Programy sdlouhou stopáží (dokumenty, živé přenosy, vzdělávací programy atd.) používají jiný produkční systém. Vpostprodukčním procesu jsou používána datová úložiště DDN SAN, montáže a grafické prvky Adobe a PAM zdílny IMC. Tvůrci si mohou vybrat zdevíti montáží a kapacity diskového pole více než 400TB.

Máme také čtyři synchronizační studia, která jsou vybavená softwarem pro úpravu zvuku Avid Pro. Používáme systém iNews pro nástroj NRCS. Hlavní řídicí místnost je založená na Trinix HD matrix (GV) a na systému intercom/4W výrobce Riedel.

Nahraný obsah je uložen vtrvalém archivu založeném na systému NOA, který umožňuje vkládání a archivaci materiálu i jeho inventarizaci a vyhledávání. Vyvinuli jsme naši vlastní aplikaci (software Adam pro záznam, inventarizaci a vyhledávání programů) pro předchozí (produkční) archivy používané více než třemi sty uživateli. Oba systémy (archivy) využívají systém Xenadata HSM a knihovnu LTO Qalstar.

Důležitá součást našeho obsahu souvisí sudálostmi ve Státním shromáždění Republiky Slovinsko (Parlamentu). Kromě informování veřejnosti oudálostech vParlamentu prostřednictvím zpravodajských pořadů je jeden znašich televizních programů (tj. parlamentní program) věnován přenosům zasedání. Sohledem na to jsme do prostor RTV a Parlamentu nainstalovali vhodnou technologii.

Dvě směrovací zařízení používaná při přenosech parlamentních zasedání, která jsou nakonfigurována jako dálkově řízené procesy směrování, jsou umístěna vprostorách RTV Slovenija a sParlamentem jsou propojena pomocí dvou optických vláken. VParlamentu je umístěno 25kamer Panasonic. Společně sdalšími audio/video připojeními používáme více než 50vlnových délek zrozmezí CWDM i DWDM.

RTV Slovenija je veřejná instituce zvláštního kulturního a národního významu a je členem EBU (Evropské vysílací unie), což je mezinárodní asociace veřejných center RTV. Jsme největším producentem obsahu informačního, kulturního, zábavního i sportovního charakteru pro slovinskou televizi, rozhlas i internet. Vrámci RTV Slovenija vzniká obsah pěti televizních programů, osmi rozhlasových programů a webového portálu, které sjednocují všechny typy obsahu a služeb. Pod hlavičkou naší instituce jsou navíc provozovány tři regionální centra RTV, která vytvářejí obsah regionálního charakteru a obsah určený pro italskou a maďarskou menšinu.

Zmíněný obsah je produkován ve všech jednotkách RTV Slovenija. Největší kapacitu skýtá hlavní budova v Ljubljaně. Disponuje pěti studii s vybavením HD používaným pro produkci televizních pořadů.

Jaké požadavky byly brány vpotaz při výběru kamer?

Kamery namontované na zdi ve třech halách a dvou zasedacích místnostech musí umožňovatdálkové řízení. Vzhledem ke zvláštním okolnostem vParlamentu (zasedání probíhají vmístnostech různých rozměrů, tvarů a za různých světelných podmínek) jsme požadovali dobrou kvalitu obrazu v různých světelných podmínkách. Abychom byli schopni zajistit různé snímkování pomocí kamer nainstalovaných vpevné pozici, požadovali jsme vysoce výkonné kamerové čočky. Vzhledem ktomu, že nahrávání probíhá během zasedání a nesmí působit rušivě, bylo dalším požadavkem, aby byly kamery schopny rychlého pohybu (funkce P/T) při minimální rychlosti 60°/s a bez produkce hluku, a aby tak kamera byla schopna rychle najít mluvčího, který si právě zapnul mikrofon. Každá řídicí místnost je vybavena řešením pro nouzové situace, zatím však nebylo třeba jej využít. Vzhledem kefektivitě řídicího systému postačuje jeden operátor vkaždé řídicí místnosti.

Proč kamery Panasonic?

Ze všech testovaných kamer splnily kamery Panasonic jako jediné všechny námi požadované parametry. Rozhodujícím faktorembyla citlivost (F8/2000lx), dobrý poměr S/N (-60dB) a vestavěný hybridní tlumič hluku, který umožňuje použití posílení min. 3dB bez viditelného šumu obrazu. Při nahrávání událostí vParlamentu se objevují velké kontrasty obrazu způsobené okolními světelnými podmínkami a kontrasty vbarvě oblečení. Kamery Panasonic lze díky jejich vestavěné funkci DRS (rozšíření dynamického rozsahu) přizpůsobit zmíněným vysokým kontrastům. Díky optickému stabilizátoruobrazu není při přenosu obrazu během pohybu kamery viditelné žádné chvění. Naše nastavení kamery využívá obraz zvýstupu HD-SDI a pro účely sledování a nastavování kamery používáme výstup IP. Nastavení vytvořené prostřednictvím vestavěného webového serveru umožňuje použití řídicího systému kamery, které lze realizovat pomocí počítače a osvědčilo se jako dodatečná bezpečnostní funkce vpřípadě jakékoli nefunkčnosti řídicího systému. Vzhledem ktomu, že kamera vytváří obraz ve výstupu HD-SDI i IP, můžeme využít zmíněné nastavení pro vytvoření záložního šíření video signálu zParlamentu.

Objektivy kamery jsou dostatečně efektivní a rychlé, což je nezbytnékvůli vhodnému nastavení snímku řečníka při rychlém střídání lidí na různých místech. Do každé místnosti jsme nainstalovali jednu kameru s širokoúhlým objektivem (0,8x) pro záběr celé místnosti, aby umožňovala funkci přiblížení, což znamená, že je možné využít zmíněnou kameru i pro většinu ostatních snímků (tzn. že pro účely jinýchudálostí nemusíme instalovat dodatečné kamery). Rozsah a rychlost horizontálních (+/-175°) a vertikálních (-30° až 210°) pohybů je pro přenosy ze slovinského Parlamentu zvelké části dostačující.

Kamera nabízí nastavení dostatečného počtu parametrů pro uspokojivoukvalituobrazu. Vyrovnávání obrazů zkamer je proces extrémně rychlý a přesný. Ruční nastavení, která jsou využívána většinou při přenosech zasedání (AWB, nastavení černého bodu, závěrka, posílení RGB atd.), jsou dostupná prostřednictvím našeho řídicího systému, jelikož přístup přes počítač se ukázal být příliš pomalý. Toto ukazuje ještě jednu výhodu řízení kamery přes IP, a tou je paralelní řízení kamery zrůzných zdrojů (zařízení).

Jaké vybavení bylo dodáno? Byla používána nějaká další zařízení nebo řešení?

Vybrali jsme kamery Panasonic AW-HE130 a držáky na stěnu speciálně uzpůsobené pro tento model. Používáme řídicí systémy vyvinuté slovinskou společností TSE, abychom mohli kamery řídit na dálku. Pro základní nastavení a vyrovnání kamery používáme vestavěné webové rozhraní, které umožňuje nastavení kamery prostřednictvím Ethernetu. Kromě video mixážní konzole, která umožňuje nastavení úrovně zvuku mixovaného týmem pro řízení zvuku sídlícím vParlamentu a poskytuje matici videa, je součástí řídicího systému také generátor znaků a dvoukanálové záznamové zařízení pro záznam video/audio signálů. Vzhledem kvýznamu zaznamenávaného materiálu se vždy zaznamenávají výstupy obou řídicích týmů.

Jak a kde jsou kamery používány? Jaký je jejich hlavní účel?

Kamery jsou umístěny vprostorách Státního shromáždění, aby živě a/nebo ze záznamu přenášely zasedání Parlamentu. Umíme změnit nastavení kamery, zvolit směr a úhel natáčení a umožnit divákům, aby po celou dobu slyšeli a viděli mluvčího, a to bez fyzické přítomnosti obsluhy kamery –jen prostřednictvím řídicího týmu vbudově RTV.

Jaké jsou nápady pro budoucí rozvoj projektu?

Kamery Panasonic jsme používali při zimních Olympijských hrách vJižní Korei pro přenosy rozhovorů sesportovci. Vzhledem kpozitivním zkušenostem zParlamentu nyní plánujeme vybavit budoucí malá studia vnašich regionálních centrech kamerami Panasonic provozovanými na principu dálkového řízení. Kromě klesajících nákladů by nám skvělá kvalita těchto kamer umožnila nahrávání všech snímků dle požadavků řídicího pracovníka zmístnosti dálkového řízení během přenosu.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file