KAN TEKNIKEN HJÄLPA FÖRETAG ATT FÖRBLI ATTRAKTIVA?

Scroll down
Written by
Stefan Lindau

Country Manager Nordic – Panasonic TOUGHBOOK

KAN TEKNIKEN HJÄLPA FÖRETAG ATT FÖRBLI ATTRAKTIVA?

Inom logistiksektorn har det gångna året handlat lika mycket om utmaningar som möjligheter. Samtidigt som komplexa logistikkedjor satts på nya prov i en tid där en global pandemi härjar har den senare ironiskt nog ökat trycket på än mer kapabla kedjor då mängden varor och paket som skyfflats kring planeten ökat. Där vissa branscher tvingats säga upp personal har andra skrikit efter personal. Logistiksektorn tillhör den senare kategorin.

I det senaste avsnittet av Logistiksnack har vi bjudit in Carl Clasén som till vardags arbetar som IT Service Manager Workplace & Servicedesk på Toyota Material Handling Europe. Förutsättningen för samtalet var just den nämnda arbetskraftsbristen och hur vi en tid av tekniska innovationer kan förbättra och även förändra arbetares roll inom logistiken. Bara i Sverige talas det idag om att runt 20 000 yrkeschaufförer saknas och flottor står i vissa fall stilla för att ingen kan ta plats bakom ratten.

För att lösa den akuta personalbristen kommer det troligtvis krävas en rad insatser, snarare än en enda magisk trumpetblåsning. Det kommer dels att förflytta fokus till mjuka områden som retention och hur vi alltså behåller personal, mycket viktigt i alla tider, men kanske lite extra i en tid där arbetskraft är hårdvaluta. Att skapa goda arbetsmiljöer är bokstavligt talat en vetenskap i sig. Det kan handla om allt från att möjliggöra för träning på arbetstid till dagisvänliga arbetstider. Men det kan också handla om att förse arbetare med tekniska lösningar som underlättar deras yrkesutövning.

Vår gäst Carl Clasén berättar om hur Toyota introducerat ett nytt tekniskt verktyg som ska förbättra och förenkla dess serviceteknikers arbetsvardag, vilket får flera positiva effekter. Dels då personalen kan användas som tänkt dels också då företagets varumärke vårdas och även i fortsättningen behåller högt anseende hos kunderna.

Nyckeln till allt är givetvis bra data. En välinformerad servicetekniker vet på förhand vad denne kan vänta sig, kan således förbereda sig korrekt och minimera tid för felsökning och onödiga återbesök. Alla truckar idag är utrustade med en så kallad svart låda som lagrar nödvändig information om servicebehov och allmän status på fordonets olika komponenter.Toyotas vision är en framtid med fordon som har noll ”downtime” och alltså fungerar hela tiden. En nyckel för att nå dit är möjligheten att göra service till en mer proaktiv konstform och även här spela givetvis möjligheten till informationsspridning en stor roll.

Lyssna på mig, Håkan Hammar och vår gäst Carl Clasén från Toyota Material Hanling Europe, diskutera ovanstående i detalj i det senaste avsnittet av podcasten Logistiksnack som du finner här.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file