Att inte digitalisera är att avveckla

Scroll down
Written by
Stefan Lindau

Country Manager Nordic – Panasonic TOUGHBOOK

I alla branscher är det viktigaste för företag att försöka hitta en väg framåt som säkerställer effektivitet, kvalitet och naturligtvis lönsamhet. Och då krävs någon form av digitalisering av företagets processer och arbetsflöden. Digitaliseringsresan är svår, men nödvändig. Utan den hotas företagets existens.

I vår podcast Logistiksnack gästas vi av Jenny Molin som är VD för Strömberg distribution i Flemingsberg AB och Sandviken AB, ett lager-logistikföretag som arbetar med att säkra kunders kommunikations- och logistikflöden. Bolaget finns på två platser i Sverige och ytterligare tre i de nordiska länderna, och har cirka 130 anställda och en omsättning på 230 miljoner. Bolaget har en stark tillväxt, vilket delvis kan härledas till en omformulering av verksamheten under de senaste pandemiåren.

 

Nischning

Att nischa sig är en av trenderna inom tredjepartslogistik. Det handlar om att välja en väg för företaget, identifiera vilka kunder man är bäst på att hantera och genom ett sådant urval minska arbetsbredden och i stället höja kompetensen. Vägen framåt säkerställer effektivitet och kvalitet, vilket i sin tur höjer lönsamheten.

Specialisering och segmentering är viktigt, eftersom det ger kunskaper att verkligen förstå vad kunderna har behov av och efterfrågar. Genom att betrakta kunder som partner och ingå längre samarbeten kan man tillsammans sänka kostnader eller höja kvaliteten.

Alla digitala möjligheter bör utnyttjas och även skalbarhet är viktig. Det handlar inte bara om att om att minska eller öka personalstyrkan eller göra investeringar som på sikt kan ge större lönsamhet, utan om att vara attraktiv på marknaden.

 

 

Digitalisering

Effektiva logistikkedjor är viktiga i alla branscher, oavsett om det handlar om automation av lager eller om distributionskanaler.Strömberg distribution har satsat stort på effektivisering och på att automatisera flöden inom affärsområdena tryck och kommunikation. Inom utskick och distribution är de automatiserade flödena betydligt enklare, eftersom de redan är mer digitaliserade. Främst handlar det om viljan att digitalisera, att även våga digitalisera processer man aldrig gjort tidigare. Kunderna uppfattar också satsningarna på digitalisering som positiva och inser att möjligheterna är stora.

En annan aspekt av digitalisering är att det kan vara positivt för den fysiska arbetsmiljön, genom att underlätta för bättre ergonomi och minimera monotona arbetsmoment. Målet med digitalisering är att arbetsprocessen ska förenklas och bli mer effektiv, lönsam och kvalitetssäkrad.

Inom lager- och transportföretagen råder brist på arbetskraft, men det går att minimera personalomsättningen. Företag som satsar på att bevara teamkänslan och att arbeta med värdegrund och gemensamma mål kan behålla sin personal och undviker nyrekrytering.

 

Hållbarhet

Även hållbarhet är viktigt, för både miljöns och företagets skull. Och digitalisering och hållbarhet utesluter inte varandra. Automatiserade flöden och digitalisering är energikrävande och många företag vill optimera driften samtidigt som de vill göra så lite inverkan på miljön som möjligt.

Strömberg Distribution har varit pionjärer genom att bygga ett helt eget vindkraftverk, vilket gör dem självförsörjande med el – och överskottsenergin säljs vidare. Incitamentet var dock inte ekonomiskt, utan att faktiskt göra något för miljön. Detta är ett exempel på såväl ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Både digitalisering och hållbara investeringar är rätt väg att gå. Kortsiktiga investeringar kan öka lönsamheten kortsiktigt – men större investeringar bidrar i slutändan till större lönsamhet.


 

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file