Więcej angażujących zajęć na uczelni Huddersfield

Uniwersytet z Zachodniego Yorkshire wybiera firmę Roche AV do montażu kamer zdalnych i projektorów laserowych Panasonic w ramach szeroko zakrojonego projektu wymiany urządzeń audiowizualnych na terenie całego kampusu

Scroll down

Wyzwanie

Dać studentom możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz dostosować rozwiązania do zabytkowej kamiennej konstrukcji budynku.

Rozwiązanie

Rozwiązanie do rejestrowania wykładów składające się zprojektorów Panasonic inowego systemu sterowania firmy Extron.

"Niewiele kamer może konkurować z modelem AW-HE2 pod względem rozmiarów, kształtu oraz wartości bez obniżania jakości obrazu, więc sprawdzi się ona świetnie w tego typu otoczeniu"

Wciągu ostatnich kilku lat systemy do rejestrowania wykładów zyskały na popularności, ponieważ uniwersytety szukają sposobu, aby dać studentom możliwość pogłębiania wiedzy we własnym tempie, szukania innych metod uczenia się, powtarzania materiałów przed egzaminami, anawet oglądania fragmentów wykładów, wktórych nie mogli uczestniczyć.

Firma Panasonic podjęła współpracę zinstalatorem Roche AV idystrybutorem Holdan wcelu dostarczenia Uniwersytetowi wHuddersfield kompleksowego systemu do rejestrowania wykładów zawierającego oprogramowanie do nagrywania iedytowania firmy Panopto. Sercem całego tego projektu były urządzenia AW-HE2 firmy Panasonic.Te kompaktowe kamery zdalne zainstalowano wramach szeroko zakrojonej wymiany urządzeń audiowizualnych obejmującej też montaż projektorów Panasonic PT-RZ370 ojasności 3000 lumenów oraz nowy system sterowania firmy Extron, dzięki któremu piloty zdalnego sterowania stały się zbędne.

Zaangażowanie firmy Roche AV wcały projekt, od etapu opracowywania wstępnych pomysłów po wdrożenie iciągłe monitorowanie, było istotnym czynnikiem, który wpłynął na sukces tej instalacji. Ostateczny wynik całego przedsięwzięcia jest taki, że uniwersytet może oferować swoim studentom alternatywne sposoby pogłębiania wiedzy poprzez możliwość wielokrotnego oglądania iodsłuchiwania wykładów, sporządzać notatki oraz sprawdzać swoją wiedzę na temat danego zagadnienia.

Wramach projektu zainstalowano 112 kamer AW-HE2 oraz 37 projektorów PT-RZ370.

Władze uniwersytetu zdecydowały się zainwestować wtechnologię do rejestrowania wykładów po tym, jak prorektor podczas wizyty na innej uczelni zauważył, że jej studenci już korzystają zzalet odtwarzania poprzednich wykładów iseminariów.Po ukończeniu wielu nowych inwestycji wostatnich latach, wtym otwarciu budynku Oastler na granicy kampusu, nastał dobry czas na unowocześnienie technologii. Rozwiązania firmy Panasonic najbardziej odmieniły zajęcia w Katedrze Nauk Biznesowych, gdzie wszystkie sale na czterech piętrach tego budynku owartości 17mlnfuntów zostały wyposażone wnowy sprzęt audiowizualny.

Nowe urządzenia pomogą zmniejszyć koszty konserwacji, ponieważ zastosowana wprojektorach PT-RZ370 trwała technologia laserowa SOLID SHINE gwarantuje 20000 godzin pracy bez konserwacji oraz zapewnia owiele wyższy poziom kolorów ijasności niż tradycyjne projektory lampowe.

Dostępna wprojektorze funkcja daylight view pomaga wutrzymywaniu wyrazistości obrazów, nawet wintensywnie oświetlonych salach laboratoryjnych iwykładowych. Wbudowany czujnik mierzy intensywność światła otoczenia oraz automatycznie dostosowuje półtony barw ipoziom jasności tak, aby nie było potrzeby wyłączania oświetlenia sali.

Ponadto funkcja błyskawicznego włączania iwyłączania projektora pozwala szybko rozpoczynać zajęcia.

„Kamera bez problemu mieści się wniewielkiej wnęce... niewiele modeli dostępnych na rynku może się znią równać”

Projekt na Uniwersytecie wHuddersfield został podzielony na etapy iobejmował określoną liczbę sal wkażdym budynku wybranym do aktualizacji sprzętu. Wśród nich znalazło się wiele katedr oraz sale wykładowe dostępne dla wielu wydziałów.

Administratorzy uniwersytetu wybrali format, wktórym system rejestrowania wykładów połączony jest zplanem zajęć. Wsalach wyposażonych wkamery AW-HE2 oznacza to, że system włącza się automatycznie wchwili rozpoczęcia zajęć, ajeśli wykładowca nie chce zniego korzystać, musi wyłączyć go ręcznie.

„Większość kamer przymocowaliśmy bezpośrednio do sufitu, ale istnieją pewne miejsca na uniwersytecie, gdzie mieliśmy ztym problemy” — twierdzi David Evans, opiekun klienta ds. wsparcia technicznego wfirmie Roche AV.

Jednym znich był kamienny budynek Canalside. Zracji tego, że jest to pochodzący zXIX wieku zabytek klasy II, który kiedyś pełnił rolę przędzalni, nie mieliśmy możliwości wwiercenia się bezpośrednio wściany wcelu zamontowania kamer.

„Dzięki temu, że obiektyw kamery ma szerokie pole widzenia, możemy rejestrować obrazy opełnej szerokości zwielu różnych pozycji”.

„Funkcja zoomu daje nam możliwość dostosowania obrazu wtaki sposób, aby uzyskać lepszą widoczność, nawet jeśli kamera jest zamontowana wnietypowej pozycji” — dodaje David Evans.

Poza podstawową funkcją nagrywania wykładów isesji system przyniósł też nieoczekiwaną korzyść dla działu wsparcia technicznego uniwersytetu, ponieważ technicy mogą pomagać pracownikom akademickim, przekazując im instrukcje przez telefon, co zwiększa szybkość rozwiązywania problemów.

„Kamera bez problemu mieści się wniewielkiej wnęce. Ponadto nie jest droga ani nie należy do klasy urządzeń konsumenckich ani CCTV, co oznacza, że zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz ogromną wszechstronność” — uważa Jon Hubery, kierownik ds. sprzedaży urządzeń AV wfirmie Holdan.

„Te cechy sprawiają, że jest to naprawdę wyjątkowe urządzenie” — dodaje.„Niewiele kamer może konkurować z modelem AW-HE2 pod względem rozmiarów, kształtu oraz wartości bez obniżania jakości obrazu, więc sprawdzi się ona świetnie wtego typu otoczeniu”.

Czytelność pracy zwiększa system kolorowych wskaźników, które informują ostatusie nagrywania oraz owystąpieniu awarii.

„Kamera bez problemu mieści się wniewielkiej wnęce”.

System daje pracownikom możliwość edycji materiałów wideo za pomocą oprogramowania do nagrywania wykładów firmy Panopto. Następnie są one przesyłane do dostępnego dla studentów portalu online zorganizowanego według modułów.

„Nagranie trafia do środowiska VLE ijest dodawane do modułu, jaki ma omawiać dana grupa. Wszystko jest więc połączone zsystemem planowania zajęć” — wyjaśnia Julie Berry, pracownik działu wsparcia IT na uniwersytecie

„Następnie jest automatycznie przekazywane pracownikowi, który ma dwa dni na wprowadzenie zmian. Edycja odbywa się wszybkim iwydajnym narzędziu Panopto”.

„Inne uniwersytety korzystają zsystemów wielopoziomowych, wktórych poszczególne sale są wyposażone wróżne kombinacje sprzętu audiowizualnego, ale my zdecydowaliśmy się zastosować jednolity system na całym kampusie”.

Jak na razie opinie pracowników są wwiększości pozytywne.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file