PANASONIC AW-UE150 OFERTA SPECJALNA

Oferta ograniczona czasowo…

Kupując kamerę PTZ AW-UE150KEJ8 lub AW-UE150WEJ8 4K, oszczędź 1 000 €*!

Oferta ograniczona czasowo…

Kupując kamerę PTZ AW-UE150KEJ8 lub AW-UE150WEJ8 4K, oszczędź 1 000 €*!
Jak to działa:

Jeśli kupisz którąkolwiek z powyższych kamer PTZ między 1 listopada 2022 a 31 marca 2023 od któregokolwiek z naszych uczestniczących partnerów, nasz partner udzieli Ci zniżki w wysokości 1.000,00* EUR na kamerę AW-UE150KEJ8/WEJ8.

Klienci powinni skontaktować się z lokalnym partnerem / sprzedawcą  w celu uzyskania dalszych informacji i sprawdzenia dostępności.
Aby zobaczyć pełną listę partnerów / sprzedawców, kliknij tutaj.

*(bez VAT)

Warunki udziału w „Specjalnej Promocji AW-UE150” dla profesjonalnych użytkowników końcowych:


1. Organizator

„Specjalna Promocja na AW-UE150” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy (zwany dalej „Organizatorem”), numer rejestracyjny w rejestrze handlowym HRB 32599, Amtsgericht Wiesbaden/Sąd Rejonowy, Wiesbaden, Niemcy.
 

2. Czas trwania Promocji

Czas trwania promocji: od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023.
 

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Kup AW-UE150KEJ8 lub AW-UE150WEJ8 od któregokolwiek z naszych uczestniczących partnerów / sprzedawców, a nasz partner / sprzedawca udzieli Ci zniżki w wysokości 1 000,00 EUR (bez VAT).

3.2. Promocja jest skierowana do profesjonalnych użytkowników końcowych („Uczestników”), których siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Norwegi, Szwecji, Danii, Estonii, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii, Cyprze, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Republice Macedonii Północnej, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Czechach, Słowacji, Polsce, Rumunii, Islandii, Liechtensteinie, Monako, Andorze, Grecjji, Finlandii i Bułgarii. Kupujący musi mieć ukończone 18 lat. .

3.3. Aby wziąć udział w Promocji, uczestnicy muszą w czasie trwania promocji zakupić nowe i oryginalne (tj. nie używane, nie odnawiane, nie importowane z krajów trzecich, nie podrabiane i nie naruszające praw własności intelektualnej grupy firm Organizatora w jakikolwiek sposób) kwalifikujące się produkty od uczestniczącego partnera / sprzedawcy, dostarczone przez Organizatora. Zobacz https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/punkty/sprzedazy, aby znaleźć listę uczestniczących partnerów / sprzedawców. Zakup kwalifikujących się produktów zakupionych przed lub po czasie trwania promocji nie jest objęty promocją.

3.4. Niniejsza promocja nie jest kierowana do partnerów, sprzedawców i dealerów Panasonic.

3.5. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik zgadza się, że partner/ sprzedawca , od którego Uczestnik zakupił kwalifikujący się produkt, prześle do Organizatora kopię faktury lub inny dowód zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia udziału lub wykluczenia z promocji, jeżeli:

       a) Uczestnik narusza obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

       b) Uczestnik podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w związku z udziałem w promocji.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się zgłoszeniami, jak też do odrzucenia takich zgłoszeń.

3.8. Organizator ma prawo zlecić agencji lub dostawcy przeprowadzenie całości lub części promocji w jego imieniu.
 

4. Przebieg promocji

4.1. Partner / sprzedawca udzieli rabatu w momencie zakupu przez Uczestnika Produktów Kwalifikujących się. Zgłoszenia przesłane faksem, telefonicznie, e-mailem lub pocztą nie będą akceptowane.
 

5. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Panasonic lub partnerów/sprzedawców w ramach tej promocji, będą przetwarzane w sposób racjonalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (które są europejskimi przepisami o ochronie danych i innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności pod adresem https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/polityka-prywatnoci.
 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie zgodnym z przepisami prawa. Wcześniejsza zakończenie promocji nie może naruszyć praw nabytych uczestników promocji.

6.2. Ta promocja nie łączy się z żadną inną ofertą czy promocją.

6.3. Uczestnicząc w promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na niniejszy regulamin.

6.4. Niniejszy regulamin podlega prawu niemieckiemu. Wyłączną jurysdykcję mają sądy w Hamburgu w Niemczech.