Hur bör företag tänka kring TCO och hållbara IT-investeringar?

I en företagsvärld där miljön med all rätt ges allt större utrymme har begreppet TCO – eller Total Cost of Ownership – blivit en het potatis.

Scroll down
Written by
Stefan Lindau

Country Manager Nordic – Panasonic TOUGHBOOK

Hur bör företag tänka kring TCO och hållbara IT-investeringar?

I en företagsvärld där miljön med all rätt ges allt större utrymme har begreppet TCO – eller Total Cost of Ownership – blivit en het potatis. Men vad handlar det egentligen om, vilka är de vanligaste fällorna företag riskerar att falla i och hur bör man tänka när man planerar inför köp av utrustning? Om detta handlar det senaste avsnittet av podcasten Logistiksnack om.

Denna gång gästas jag och min ständige parhäst Håkan Hammar på Zetes av Rikard Hilding, till vardags Head of Front End Services på 3 Step IT. De senare har gjort det till sin mission att tillhandahålla en effektiv IT-livscykelhantering där hållbarhet står i centrum, vilket är en utmärkt utgångspunkt för en god diskussion kring ämnet i fråga.

Men vi tar det från början. TCO har idag förvandlats till en akronym som luftas titt som tätt i allt från styrelserum till inköpsavdelningar. Som den antyder handlar det om att se till en produkt eller tjänsts (eller som det ofta handlar om, en ren kombination av de båda) kostnad under dess livscykel. Lätt som en plätt, eller? Man skulle kunna tro det, men redan här skiljer sig företagens angreppsvinkel åt och allt för ofta läggs på tok för stor vikt vid vad en produkts initiala inköpskostnad är.

Resultatet blir då inte sällan att exempelvis reguljära konsumentprodukter köps in till billigt pris, produkter som därtill används i en miljö de ej avsetts för med resultatet att dess livslängd riskerar att bli rejält kortare än brukligt. I slutändan summeras allt i en för många dyrköpt lärdom, med eventuellt mångdubbelt bitter eftersmak i form av missnöjda kunder och medarbetare. Vår gäst Rikard Hilding förklarar att en solid TCO-kalkyl utöver priset på hårdvaran ifråga (som allmänt utgör ungefär 20% av den totala kostnaden) istället bör omfatta kostnadsposter som logistik, den allmänna överblicken av utrustningen och givetvis servicekostnader. När något väl fallerar, vet du vad kostnaden är för service och reservdelar?

Fler skulle med andra ord göra gott i att tänka på hela användningscykeln och väga en kanske högre initialkostnad mot hur länge produkten i fråga förväntas hålla – men även vad som sker därefter. För det är ju faktiskt så att all hårdvara till slut når en punkt där de i sitt ursprungliga sammanhang anses ha gjort sitt. Vilket dock inte betyder att de inte kan ges ett nytt liv i en annan kontext. Detta är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, där 75 till 80% av en produkts samlade utsläpp kan spåras till produktionsfasen. Att då dels förlänga dess livslängd och därefter se till att den även därefter kan göra nytta i ett annat sammanhang är en miljömässig åtgärd med oerhört stort genomslag, på såväl den svarta som gröna slutraden.

Trots att här med andra ord finns mycket att tänka till kring blåser förändringens positiva vindar i de flesta branscher. Vi ser en trend där allt fler företag inte längre uteslutande prioriterar ett lågt inköpspris utan även aktivt söker en allt längre livslängd för såväl hårdvara som mjukvara. Det landar inte sällan i att se till att valet faller på rätt verktyg, avsedda för rätt miljö och med bevisat låg så kallad ”failure rate” för att undvika kostsamma avbrott i verksamheten.

Hur tänker ditt företag kring TCO och hållbarhet?

Se och hör gärna mig, Håkan Hammar och vår gäst Rikard Hilding från 3 Step IT diskutera ovanstående i detalj i det senaste avsnittet av podcasten Logistiksnack som du finner här.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file