Hämtningsbara teknikfiler för Toughbook

Klicka på länken nedan så kommer du till Toughbooks avsnitt för hämtningsbara teknikfiler. Där hittar du till exempel drivrutiner, handböcker, BIOS och felkorrigeringar.

Gå till sidan för hämtningsbara filer

Panasonic publicerar bruksanvisningar på det lokala språket i de länder där våra produkter blir tillgängliga direkt. Dessa är:
Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska, finska, tjeckiska, slovakiska, polska och ungerska

Panasonic publicerar även information om säkerhetsföreskrifter, regler och övriga föreskrifter gällande våra produkter på följande språk:
Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska, finska, tjeckiska, slovakiska, polska, ungerska, bulgariska, danska, estniska, grekiska, irländska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, portugisiska, rumänska och slovenska

Kontakta det lokala försäljningskontoret för övriga språk.