Smart Essentials

Scroll down

Vanliga problem

Group 249 1
Batterier som inte varar hela skiftet
Group 248 1
Anslutningsproblem
Group 247 0
Tvångsstart
Group 246 0 2022
Borttappade enheter
Group 245 0
Underutnyttjade enheter och appar
Group 296 0
Uppdateringar som påverkar vissa enheter

Lösningen …

TOUGHBOOK Smart Essentials – en svit med tre OEM-agnostiska, skalbara, molnbaserade SaaS-lösningar – drivs av B2M och förser dig med användbara insikter i realtid om hälsa, användning och prestanda för hela din mobila egendom.

Din skräddarsydda lösning

Group 292 1
Signalstyrka
Group 277 1
Batteritid
Group 262 1
Plats
App device and data 0
App-, enhets- och dataan- vändning
Group 1 1 2022
Störande händelser
Group 256 1
Nätverk- sprestanda

Resultatet …

Överlägsen operativ information, så att du kan fatta mer välgrundade beslut. Snabbare.


Du kan mäta, förutse och omedelbart vidta lämpliga åtgärder för händelser och se till att dina enheter, batterier, programvara och arbetsstyrka arbetar på optimala nivåer för att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna.

Förbättra nyttjandet. Öka produktiviteten.

Använd data för att identifiera användare före distributionen, så att du kan ge rätt enheter till rätt personer, prioritera fokus på användare som är mer beroende av en enhet och tillhandahålla ditt team med relevanta appar och supporttjänster.

Efter distributionen har du fullständig insyn i varenda dator du äger. Med Smart Service-rapporter om både användning av enheten och specifik appanvändning kan du distribuera underutnyttjade enheter till andra delar av din organisation, förstå vilka användare som behöver mer utbildning och låta ekonomiavdelningar se hur utplacerade tillgångar används för att beräkna avkastningen på mobila investeringar.

Skydda din teknikinvestering

Övervaka aktiviteten för att säkerställa att du investerar i relevanta garantier och tillbehör som passar ditt teams arbete och för att maximera dina enheters livscykel.

Undvik oplanerade driftstopp

Förutse, mät och reagera på störningar effektivare. Upptäck hälsotrender för enheterna för att åtgärda problem innan enheterna ger upp. Och identifiera och byt ut enheter med dåligt resultat tidigt för att öka drifttiden – och uppgradera användarupplevelsen.

Inga fler oväntade räkningar

Identifiera dataområden med hög användning, krävande appar och aktiva användare i realtid så att du kan förutse avgifter och undvika obehagliga överraskningar.

Minimera kostnaderna. Maximera avkastningen på investeringar.

Smart Essentials hjälper dig få ett bättre resultat genom att informera dig om vilka beslut du ska fatta, och när – från schemaläggning av underhåll till beställning av batterier.

Din information. På ditt sätt.

Det finns en komplett uppsättning API:er* för att hämta den information som samlas in av Smart Essentials till dina egna Business Intelligence-plattformar, Microsoft ExcelTM eller din egen anpassade utveckling.

*API:er är endast tillgängliga med Smart Service

Tillgängligt för alla dina enheter

Har du olika typer av enheter? Inga problem. Smart Essentials kan distribueras på alla bärbara Android- och Windows-datorer, och inte bara TOUGHBOOK-enheter.

Smart Battery Monitor

Det smarta sättet att ha teamet redo för insats

Håll koll på enheternas batterier dygnet runt, i realtid. Den varnar dig automatiskt när batteriets hälsa försämras, så att du har gott om tid att vidta åtgärder och undvika driftstopp.

Övervakar

 • information om batteriet
 • batteriets prestanda
 • enhetens strömanvändning.

Så att du kan

 • fastställa grundorsaker till slutanvändarnas klagomål om batteritiden
 • förbättra batterianvändningen 
 • identifiera när batterierna är mindre effektiva.

Smart Service

Samlar in, analyserar och lagrar information samt skapar rapporter om dina mobila enheters allmänna och pågående hälsa och beteende. Så att du kan identifiera potentiella problem, produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar.

Mäter följande:

 • Enhetsaviseringar
 • Programinformation, användning och uppdateringar
 • Laddningar
 • Dataanvändning
 • Fall
 • Omstarter

Så att du kan

 • genomföra grundorsaksanalys
 • proaktivt övervaka alla tillgångar.

När du köper Smart Service inkluderas Smart Device Monitor och Smart Battery Monitor automatiskt som en del av paketet.

Get in Touch

We’re offering you a FREE 30-day trial of any one of the three modules. Fill out this form and we’ll have a Panasonic Account Manager contact you to discuss your free trial.

CONTACT US

CONTACT US