Solution Customisation

Scroll down

Anpassa TOUGHBOOK-lösningen så att den överensstämmer med varumärket och verksamheten

När vi har skapat den perfekta TOUGHBOOK-lösningen åt er hjälper vi er att anpassa den enligt era varumärkes- och verksamhetsbehov.

Medan Panasonics engagerade projektledare säkerställer en enkel och sömlös driftsättning kan ni se fram emot ökad effektivitet och produktivitet.

Skräddarsydd TOUGHBOOK

  • Varumärke
  • Installationer
  • Program
  • Säkerhetsinställningar
  • Data

Varumärke

Gör avtryck överallt

Säkerställ att ert varumärke är framträdande med företagslogotypen väl synlig på utsidan av TOUGHBOOK-enheten.

Anpassad BIOS

Säker lansering på ert sätt

Allt från konfiguration av BIOS-standardinställningar direkt från fabriken till en fullständigt skräddarsydd BIOS-tjänst med enskilt angivna inställningar. Inkluderar testning och kvalitetssäkring som utförs på alla nivåer.

Anpassad image

Måla upp en konsekvent image

Våra experter arbetar tillsammans med er för att skapa en skräddarsydd image som säkerställer en perfekt integration med era interna processer och er interna IT-infrastruktur.

Tjänster för distribution av image

Omedelbar produktivitet

Vi har flera olika metoder för att klona och distribuera er verksamhetsimage så att TOUGHBOOK-enheterna är klara att användas när de levereras. Det innebär en smidigare och snabbare driftsättning, minskad nedtid och bättre enhetlighet inom organisationen.

Windows Autopilot

Starta. Logga in. Sätt igång.

Ett enkelt molnbaserat verktyg där man konfigurerar och förbereder TOUGHBOOK-enheten innan den levereras till slutanvändaren. Användarna får den bästa möjliga upplevelsen vid leveransen – de bara loggar in och är klara att jobba på några minuter. Ingen behöver ringa efter IT.

Paketlösning

Det perfekta paketet

Om ni behöver ytterligare verktyg och teknik, som del i TOUGHBOOK-lösningen, så erbjuder vi en mängd olika pakettjänster – med alla komponenter i ett paket – hela vägen till helt skräddarsydda diagnostikutrustningar i väskor med företagslogga.