Tuff i alla miljöer – men inte för din budget.

Scroll down

Vad kan din organisation se fram emot?

  • Inga avgifter
  • Fasta kvartalsvisa betalningar över 3, 4 eller 5 år
  • Inkluderar tillbehör, garantier, service och eventuellt mjukvara
  • Allriskförsäkring utan självrisk som tillval
  • Service för hela livslängden
  • Oavbruten effektivitet
  • Regelbundet uppdaterad robust teknik

En lösning utöver det vanliga

Ni får en lösning som är anpassad till ditt företag men med fördelen att betala ett lågt, fast belopp varje kvartal under en 3-, 4- eller 5-årsperiod. Ni kan då använda delar av er budget till andra investering.

Vid avtalets slut kan ni välja att lämna tillbaka utrustningen som då raderas med Blancoo alternativt miljöåtervinns på ett korrekt vis och ersätta dem med nya fräscha TOUGHBOOK-datorer. Ni kan även förlängningshyra kavartalsvis alternativt lösa ut produkterna.

Ökad produktivitet

Med TOUGHBOOK-as-a-Service får ni möjlighet att hela tiden ha uppdaterad och fungerande datorutrustning, vilket innebär färre oväntade kostnader för service och underhåll.

Prisvärt

Tack vare TOUGHBOOK-as-a-Service får ni robusta datorer, med program och omkringliggande tjänster till en fast överenskommen kvartalskostnad, så att ni kan använda era pengar till annat. Detta ökar er likviditet.

A more sustainable solution

TOUGHBOOK-as-a-Service also helps to support the circular economy.

Reduce
Reuse
Recycle

Vad händer när mitt kontrakt löper ut?

Vi erbjuder flera olika alternativ. Du kan välja att:

  • Uppdatera din utrustning med ett nytt TOUGHBOOK-as-a-Service-avtal
  • Behålla din utrustning till en reducerad hyreskostnad
  • Lösa utrustningen

Se hur din organisation kan dra nytta av den senaste tekniken för robusta enheter, helt anpassad till dina behov, utan kostbara förskottsbetalningar.