Udržitelnost ve vysokoškolském vzdělávání

Napsal Hilmar Salac, Panasonic Connect Europe.

Scroll down

Proč by měly vysokoškolské instituce přemýšlet o udržitelnosti?

Udržitelné plánování a investice umožňují univerzitám dlouhodobě těžit z technologických zdrojů a zároveň minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Zde je několik důvodů, proč jsou udržitelné technologické plánování a investice důležité:

  1. Environmentální kompatibilita, udržitelné technologické plánování se zaměřuje na implementaci řešení šetrných k životnímu prostředí ke snížení spotřeby energie, emisí a využívání zdrojů.
  2. Úspory nákladů a udržitelné investice do technologií mohou snížit náklady na údržbu a provoz.
  3. Pokud jde o budoucí orientaci, univerzity by měly sladit své technologické plánování a investice s budoucími potřebami.
  4. Univerzity mají důležitou společenskou úlohu a mohou sloužit jako vzory pro udržitelné postupy.

Udržitelné plánování a investice do technologií na univerzitách celkově nabízejí příležitost ke snížení dopadů na životní prostředí, dosažení úspor nákladů a vybudování dlouhodobě udržitelné infrastruktury. Je zásadní, aby univerzity při plánování technologií a investicích zohledňovaly zásady udržitelnosti.

Technologie IntelSDM (Smart Display Module) nabízí vysokým školám a univerzitám řadu výhod, pokud jde o flexibilitu, škálovatelnost a budoucí zabezpečení. Implementací této pokročilé technologie mohou vzdělávací instituce optimalizovat svou IT infrastrukturu a splnit rostoucí požadavky digitálního věku.

Jednou z významných výhod technologie IntelSDM je flexibilita, kterou poskytuje. Tradiční IT infrastruktury často vyžadují rozsáhlé fyzické úpravy pro podporu nových aplikací nebo technologií. S IntelSDM mohou vysoké školy a univerzity virtualizovat svou infrastrukturu a dynamicky spravovat své zdroje. To umožňuje rychlé nasazení nových služeb a aplikací bez nutnosti přidávat nebo překonfigurovat fyzický hardware. Tato flexibilita umožňuje vzdělávacím institucím být agilnější a reagovat na vyvíjející se potřeby studentů a fakulty.

Další výhodou technologie IntelSDM je škálovatelnost. Vysoké školy a univerzity často čelí kolísavým požadavkům na své IT zdroje. Během přednáškových období se může výrazně zvýšit potřeba výpočetního výkonu a úložiště, zatímco během semestrálních přestávek se může snížit. IntelSDM umožňuje dynamickou alokaci zdrojů a umožňuje vzdělávacím institucím odpovídajícím způsobem přizpůsobit své kapacity. To vede k efektivnímu využití IT zdrojů a zabraňuje přetížení nebo nedostatečnému využití. Vysoké školy a univerzity mohou navíc podle potřeby rychle přidávat další zdroje, aniž by musely investovat do nového hardwaru.

Zajištění budoucnosti je také klíčovým aspektem pro vzdělávací instituce. Technologické prostředí se neustále vyvíjí a vysoké školy a univerzity musí zajistit, aby jejich IT infrastruktura dokázala držet krok s nejnovějším vývojem. IntelSDM umožňuje zlepšení infrastruktury prostřednictvím aktualizací softwaru bez nutnosti fyzických změn. To snižuje náklady a úsilí spojené s údržbou a aktualizací IT systémů. Kromě toho IntelSDM podporuje otevřené standardy a poskytuje interoperabilitu s různými dodavateli, což dává vzdělávacím institucím příležitost těžit z budoucích inovací a technologií.

Celkově technologie IntelSDM nabízí vysoké školy a univerzity významné výhody, pokud jde o flexibilitu, škálovatelnost a odolnost vůči budoucnosti. Využitím této pokročilé technologie mohou vzdělávací instituce zefektivnit svou IT infrastrukturu, lépe vyhovět potřebám svých studentů a učitelů a být připraveny na budoucí vývoj.

A konečně, společně s řešením Panasonic Glass-to-Glass bude také nezbytnou součástí digitálního učení. Hardware Panasonic v kombinaci s automatickým pracovním postupem od kombinovaného, hybridního nebo online učení spolu se systémovým řešením pro správu obsahu videa Panopto je jedním z nejvýkonnějších centralizovaných systémů šetřících zdroje budoucnosti.

Kromě pevného vstupního / výstupního rozhraní lze slot použít k přidání volitelných funkčních desek a funkčních desek třetích stran a lze jej využít pro širokou škálu aplikací, jako je značení, informační displeje ve firmách a školách a zábava. Deska rozhraní je vložena do slotu, takže neovlivňuje rozvržení instalace.

Výhody Intel® SDM?

  • Není třeba externích přehrávačů nebo zařízení pro převod signálu.
  • Není třeba připojovat napájecí kabely, video kabely atd., Což umožňuje úhledné a uklizené uspořádání pouze s displejem.
  • Flexibilita systému. V závislosti na aplikaci lze výměnou funkční desky přidat různé funkce.
  • Lze použít funkční desky třetích stran.

Sloty Panasonic jsou kompatibilní se specifikací Intel® SDM.

Společnost Panasonic nabízí displeje a projektory, které jsou kompatibilní se specifikací Intel® SDM, což je slotový standard nové generace, který podporuje signály 4K.

Showing 4 of 9

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file