Významná evropská mediální společnost Mediaset nasazuje Panasonic KAIROS

Scroll down

Praha, 23. 11. 2021 – Největší italská komerční televizní společnost Mediaset nasadila ve svém milánském studiu Light Studio novou generaci platformy pro živou produkci Panasonic KAIROS, která podporuje živé IP pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že odvětví tvorby obsahu přechází na IP produkci, KAIROS Core 1000 zajišťuje studiu budoucnost díky schopnosti podporovat starší SDI a zároveň se hladce integruje do infrastruktury zařízení ST2110.

Společnost Mediaset, která je jednou z celosvětově nejvýznamnějších vysílacích společností v oblasti přechodu na IP, je nyní v pokročilé fázi realizace plánu na úplný přechod všech svých studií a různých kampusů v Římě, Segrate a Cologno Monzese na standard ST2110.

Systémový integrátor, společnost Professional Show, nainstaloval dva systémy KAIROS AT-KC1000, jeden pro každodenní použití a druhý pro záložní použití. Také modernizoval automatizované zpravodajské studio tohoto zařízení pěti PTZ kamerami Panasonic AW-UE150, systémem Tuning Tecnopoint dolly and column a dálkovým ovladačem kamer Panasonic AW-RP150.

„Mezi silné stránky, které platforma KAIROS nabízí, patří možnost přechodu na IP technologii bez kompromisů v kvalitě a zároveň investice do škálovatelné platformy, která zvládne budoucí požadavky na produkci obsahu – to vše od jediného dodavatele s rodokmenem inovativních a kvalitních vysílacích řešení," řekl Salvatore Palillo, obchodní manažer Panasonic Broadcast & Pro AV v Itálii. „V tomto revolučním období pro odvětví výroby obsahu je KAIROS ideálním řešením – i pro regionální produkční a televizní zařízení, která nemají velké rozpočty, ale potřebují efektivní, stabilní, spolehlivé a snadno rozšiřitelné řešení pro budoucí vývoj."

Tvůrčí svoboda

Nová generace platformy KAIROS pro živou produkci poskytuje profesionálům v oblasti AV tvůrčí svobodu tím, že podporuje bezproblémové vysílání na mnoha zařízeních a kanálech, v jakémkoli zdroji, formátu, měřítku, na libovolné obrazovce a v libovolném mixu bez ztráty kvality. Platforma je víc než jen přepínač, dokáže také plnit funkce směrování a správy obrazovek. Díky více rozvržením obrazovky vytvořeným prostřednictvím jednoho jednoduchého uživatelského rozhraní pomáhá KAIROS profesionálům v oblasti AV zlepšovat živou i virtuální produkci.

„Zavedení systému KAIROS umožňuje společnosti Mediaset plně využívat výhody IP produkce, poskytuje flexibilitu a zajišťuje budoucí přechod na flexibilní, softwarově definovanou infrastrukturu, kterou vysílací společnosti vyžadují," řekl Mauro Cassanmagnago, ředitel pro vysílací technologie ve společnosti Mediaset. „První ohlasy na systém jsou neuvěřitelně pozitivní, náš tým i operátoři tvrdí, že KAIROS je výkonný, rychlý a snadno se používá."

Cassanmagnago také vyzdvihl snadnou integraci systému KAIROS s celou IP infrastrukturou společnosti Mediaset a aplikacemi třetích stran a rychlost reakce společnosti Panasonic na konkrétní požadavky na přizpůsobení systému.

Systém KAIROS slibuje, že bude brzy ještě výkonnější díky zavedení nové softwarové funkce Agile I/O, která bude k dispozici na začátku roku 2022. Bezplatný upgrade Agile I/O poskytne AV profesionálům další vstupní a výstupní kapacitu pro vytváření větších a složitějších produkcí. Nový upgrade softwaru umožňuje systému KAIROS efektivněji využívat 100GB síť ST 2110 a další vstupy a výstupy jádra KAIROS s lepší správou šířky pásma sítě – uživatelé tak získají další zdroje pro obsah v rozlišení HD a 4K a přístup k více připojeným zdrojům v režimu multiview.

Creative freedom

The KAIROS next generation live production platform gives AV professionals creative freedom by supporting seamless broadcasting on numerous devices and feeds, in any source, format, scale, screen and mix, without loss of quality. More than a switcher, the platform can also perform routing and screen management functions. With multiple screen layouts built through one simple user interface, KAIROS helps AV professionals improve live and virtual productions.

“The introduction of KAIROS allows Mediaset to take full advantage of its IP production, providing flexibility and future-proofing the transition to a flexible, software-defined infrastructure that is required by broadcasters,” said Mauro Cassanmagnago, Director of Broadcast technology at Mediaset. “Initial feedback on the system has been incredibly positive with our team and operators saying KAIROS is powerful, fast and easy to use.”

Cassanmagnago also highlighted the easy integration of KAIROS with the entire Mediaset IP infrastructure and third-party applications, as well as the speed of Panasonic's response to specific requests for system customisation.

The KAIROS system soon promises to be even more powerful with the introduction of Agile I/O, a new software feature available in early 2022. A free upgrade, Agile I/O will provide AV professionals with additional input and output capacity to create larger and more complex productions. The new software upgrade enables KAIROS to use the 100Gb ST 2110 network and other KAIROS Core inputs and outputs more efficiently with better management of network bandwidth - providing users with additional sources for HD and 4K content and access to more connected sources in the multi-view.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file