Vzdáleně spravovaná služba

K DISPOZICI OD 1. ČTVRTLETÍ CY2024

Vzdáleně spravovaná služba (RMS) sjednocuje zúčastněné strany v cloudu a zajišťuje opakovatelné zážitky ze zábavy

Scroll down

Klíčové prvky

Služba úpravy obrazu
Monitorovací služba
Služba údržby jasu

Služba úpravy obrazu

Zachování kvality prolnutých nebo vrstvených obrazů pomocí Služby úpravy obrázku1.Po spárování s kamerou2 automaticky skenuje a opravuje abnormality zarovnání podle nastaveného plánu. Služba minimalizuje počet volání a poskytuje bezproblémové řešení pro zachování optimálního a opakovatelného vizuálního zážitku v imerzivních prostředích.

Monitorovací služba

Monitorovací služba umožňuje vzdálené kontroly systému a zařízení prostřednictvím počítače nebo mobilního prohlížeče1, nahrávání dat do cloudu a vytváření profilů zařízení pro preventivní údržbu. Výstražný systém varuje obsluhu, pokud dojde nebo pravděpodobně dojde k potížím, čímž minimalizuje prostoje, zjednodušuje řešení problémů a snižuje pravděpodobnost přerušení.

Služba údržby jasu

S využitím historie zařízení z cloudové platformy pro vzdálenou údržbu a hodnot jasu naměřených projektorem navrhuje služba Brightness Maintenance Service1 plán, který vyvažuje požadavky uživatele na jas s preferovaným načasováním údržby a slaďuje servis s ostatními jednotkami ve skupině, aby se snížily prostoje a frekvence výjezdů.

Konzistentně opakovatelná kvalita obrazu

Služba úprav obrazu" udržuje prolnuté nebo vrstvené snímky pomocí fotoaparátu k detekci problémů se zarovnáním a provádění úprav

automaticky pro nastavení plánu. Vytvoří databázi úprav v cloudu, aby se proces zjednodušil.Služba je užitečná zejména v imerzivních prostředích, kde je opakovatelnost vizuálních zážitků nejvyšší prioritou.

Plány údržby pro udržení vašeho vozového parku

Služba údržby jasu přizpůsobuje proaktivní plány na základě prostředí, projektoru a vzorců používání. S využitím historie zařízení a skutečného jasu obrazu navrhuje služba údržby jasu plán údržby, který vyvažuje požadavky obsluhy na jas s preferovaným načasováním údržby, sladěné tak, aby bylo možné provádět servis více jednotek současně.

Rychlá podpora téměř na jakémkoli místě

Uživatelé si mohou zvolit, aby jejich systém byl monitorován centrálním monitorovacím centrem společnosti Panasonic, a v případě potíží požádat o telefonický hovor zástupce společnosti Panasonic. Další zúčastněné strany, jako jsou systémoví integrátoři, servisní zástupci nebo obchodní zástupci, mají přístup ke službě RMS a urychlují tak podporu na webu i mimo něj.Služba RMS podporuje připojení zařízení prostřednictvím sítě LAN nebo mobilních sítí a rozšiřuje podporu na dočasné nebo venkovní události.

1 Vyžaduje instalaci vhodného softwaru pro® Windows PC. Dostupnost služby může záviset na zemi nebo oblasti a některé služby nebo funkce služby mohou vyžadovat placenou licenci. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Panasonic ve vašem regionu.

2 Mezi kompatibilní fotoaparáty patří /OS GV-5890CP-C-HQ (LM3JC10MILM5JC10MILM8JC10MILM12JC10M) nebo Nikon 05200/D5300/D5500/D5600/D7500. Fotoaparáty se prodávají samostatně.

Související zdroje

Showing 4 of 6