Gizlilik politikası

Son güncelleme 9 Haziran 2023

Scroll down

Panasonic Gizlilik Bildirimi

Panasonic, "Kişisel Verilerinizin" (aşağıda açıklandığı gibi) adil, yasal ve güvenli bir şekilde kullanılmasını ve gizliliğinizin her zaman korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Avrupa Birliği (AB) Yönetmeliği 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına ve yönetmeliklerine uyuma büyük önem veriyoruz.

Bu Gizlilik Bildirimi, bize sağladığınız veya bu web sitesini kullanımınız veya pazarlama iletişimlerine aboneliğiniz (topluca "Hizmetlerimiz") yoluyla veya sosyal medyada bizimle etkileşime girdiğinizde veya bizimle başka bir şekilde etkileşime girdiğinizde topladığımız sizinle ilgili bilgileri ("Kişisel Veriler") nasıl "işlediğimizi" (aşağıda açıklandığı gibi) size anlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bağlantı yoluyla veya benzer bir şekilde açıkça atıfta bulunulması halinde de geçerlidir. Kişisel Verilerinizi işlediğimiz ve farklı bir gizlilik bildiriminin gerekli olduğu her yerde (ör. diğer belirli web siteleri veya portallar için), Panasonic özel bir gizlilik bildirimi sağlayacaktır. Bu Gizlilik Bildirimi, diğer gizlilik bildirimlerini tamamlar ve onları geçersiz kılmayı amaçlamaz.

Bu Gizlilik Bildirimi, hangi Kişisel Verileri topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve aktardığımızı (bundan böyle "işlemek" olarak anılacaktır), bunu nasıl yaptığımızı, hangi amaçla yaptığımızı ve yasal dayanaklarımızın neler olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca, GDPR kapsamındaki haklarınız ve haklarınızı kullanmak veya bir şikayetiniz olması durumunda bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz hakkında bilgi sağlar.

1. Hakkımızda

Bu Gizlilik Bildirimi, kendimiz ve Panasonic Şirketler Grubu adına Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Almanya tarafından hazırlanmıştır. Panasonic Şirketler Grubu, merkezi Kadoma, Osaka Prefecture, Japonya'da bulunan Panasonic Corporation'ın yanı sıra burada bulabileceğiniz bir dizi Bağlı Şirketten oluşmaktadır:

https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu

Bu Gizlilik Bildiriminde, "Panasonic", "biz", "bize" veya "bizim" ifadelerine atıfta bulunduğumuzda, bu, Kişisel Verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan Panasonic Grubundaki ilgili şirket/şirketler (ortak veri sorumlularının varlığı durumunda) anlamına gelir.  Bu web sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler için bu, Panasonic Connect Europe GmbH'dir. Kişisel Verilerinizin işlenmesinden birden fazla Panasonic şirketinin ortaklaşa sorumlu olduğu durumlarda, haklarınızı bu Gizlilik Bildirimi’ni yayınlayan şirkete karşı kullanabilirsiniz.

2. Kişisel Veri Nedir? 

Bu Gizlilik Bildirimi’nin amaçları doğrultusunda, "Kişisel Veriler" bir birey hakkında o kişinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabileceği her türlü bilgiden oluşur. Diğer bilgileri (yani kendi başına bir bireyi tanımlamayan bilgileri) Kişisel Verilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgileri Kişisel Veriler olarak ele alırız.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi, Nasıl Topluyoruz?

Bu web sitesini/Hizmetlerimizi kullanımınıza bağlı olarak, bkz ‎4  ve çerez seçimleriniz için bkz ‎11. Panasonic, aşağıdaki tabloda belirtilen Kişisel Verilerin bir kısmını veya tamamını yine tabloda belirtilen yöntem ve kanalları kullanarak toplamakta ve işlemektedir. 

Toplanan Kişisel Veri Türleri Kişisel Verileri Nasıl Topladığımıza İlişkin Açıklama
"Arka Plan Verileri": Ulusal kimlik belgeleri veya benzeri kimlik belgeleri, kurumsal bağlantılar, hükümet bağlantıları, dava ve düzenleyici işlemler, olumsuz medya ve AB veya ulusal yaptırımlara tabi kişilerin kamuya açık listelerine karşı tarama, kredi kayıtları gibi kanıtları içerir. Bu, GDPR kapsamındaki hassas Kişisel Verileri içerebilir.

Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden. 

Kredi kuruluşlarından, dürüstlük veri tabanlarından veya kamuya açık diğer kaynaklardan.

"İş İletişim Verileri": E-postalar, sohbet mesajları, pdf ve diğer belge dosyaları gibi elektronik belgeler.Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden.
"İş İletişim Verileri": İş unvanınız ve goreviniz, ofis adresiniz, iş e-posta adresiniz, iş telefon numaralarınız (sabit hat ve cep telefonu) ve iş faks numaranız dahil.Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden. 
"Finansal, Ödeme ve Sipariş Verileri": Şirketinizin banka hesabı ve kredi/banka kartı numaraları ve diğer ilgili fatura bilgileri de dahil olmak üzere siparişlerin, ödemelerin, teslimatların işlenmesi ve dolandırıcılık/suçun önlenmesi için gerekli diğer veriler.Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden.
"Kimlik Verileri": Ulusal kimlik belgeleri veya benzeri kimliği kanıtlayıcı belgeler.Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden.
"Kimlik Verileri": Adınız, soyadınız, unvanınız ve kullanıcı adınız veya benzer tanımlayıcı bilgiler.Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden.

"Konum Verileri": Ürününüzün veya cihazınızın GPS sinyali veya belirli Hizmetleri kullandığınızda bize iletilebilecek yakındaki WiFi erişim noktaları ve baz istasyonları hakkındaki bilgiler gibi veriler. 

Otomatik olarak, ürününüzde, cihazınızda veya uygulamamızda ayarlanmış teknolojileri kullanmamız yoluyla. 
"Pazarlama ve İletişim Verileri": Örneğin dil ayarları gibi pazarlama ve iletişim tercihlerinizi içerir. Ayrıca bizden ne zaman pazarlama iletişimi aldığınızı ve okuduğunuzu da izleriz; bu bilgileri pazarlama hizmetlerimizi iyileştirmek, size daha alakalı bilgiler sunmak ve pazarlama materyallerimizin kalitesini artırmak için kullanırız.

Önceden kullanımımıza izin verdiyseniz, ürününüzde, cihazınızda veya uygulamamızda ayarlanan çerezleri ve benzer teknolojileri kullanmamız yoluyla otomatik olarak.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı.

"Ürün/Cihaz/Uygulama Verileri": Donanım modeliniz, IMEI numaranız, cihazın kablosuz ağ arayüzünün MAC adresi ve cihaz tarafından kullanılan cep telefonu numarası, mobil ağ bilgileri, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil tarayıcı türü, saat dilimi ayarı, IP adresi, işletim sistemi ayrıntıları ve Hizmetlere erişmek için kullandığınız ürün veya cihazdaki diğer teknolojiler..

Otomatik olarak, ürününüzde, cihazınızda veya uygulamamızda ayarlanmış teknolojileri kullanmamız yoluyla. 

 

"Profil ve Kullanım Verileri": Kullanımınızın zamanı ve süresi, şifreler ve oturum açma verileri, yönlendirdiğiniz web sitesi, tıkladığınız bağlantılar, yaptığınız aramalar, gerçekleştirdiğiniz eylemler, ziyaret ettiğiniz sayfalar, web tarama geçmişiniz, kullanım modelleriniz ve doldurduğunuz formlardan elde edilen bilgiler gibi bu web sitesini/Hizmetlerimizi kullanımınız hakkında toplanan bilgileri içerir.

Önceden kullanımımıza izin verdiyseniz, ürününüzde, cihazınızda veya uygulamamızda ayarlanan çerezleri ve benzer teknolojileri kullanmamız yoluyla otomatik olarak.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı.

 

"İşlemsel Veriler": İşlemlerinizle ilgili bilgiler (örneğin, ürünlerimizin/cihazlarımızın ve Hizmetlerimizin satın alınması veya iade edilmesi) ve ürün/cihaz ve hizmetin adı, ürün kategorisi, model numarası, seri numarası, satın alma fiyatı, satın alma kanıtı, işlemin tarihi ve yeri, fatura geçmişi gibi bu tür ürün/cihazlarla ilgili ayrıntılar.

Bu bilgileri bizimle paylaşmayı tercih ederseniz, doğrudan sizden.

 

Bize gönüllü olarak sağladığınız her türlü ek Kişisel VeriDoğrudan sizden

4. Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz (Amaç ve Yasal Dayanak)?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki tabloda belirtilen faaliyetler bağlamında ve amaçlar doğrultusunda işliyoruz ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklardan bir veya daha fazlasına dayanıyoruz: 

- Bir sözleşmenin ifası: Taraf olarak sizinle yapmak üzere olduğumuz veya yaptığımız bir sözleşmeyi ifa etmemiz veya (talebiniz üzerine) böyle bir sözleşmeyi yapmadan önce adımlar atmamız gerektiğinde (GDPR Madde 6(1)(b));

- Yasal zorunluluk: Tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde (GDPR Madde 6(1)(c)); 

- Meşru menfaatler: Temel haklarınız tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla, meşru menfaatlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimiz durumlarda (GDPR Madde 6(1)(f)). Kişisel Verilerinizi işlemek için meşru menfaatlerimizi değerlendirir ve bunları sizin üzerinizdeki olası etkilere karşı dengeleriz. Meşru menfaatlerimize dayandığımız durumlarda, GDPR'de belirtilen koşullar altında istediğiniz zaman bu tür işlemlere itiraz etme hakkına sahipsiniz; meşru menfaatlerimiz veya dengeleme testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Bölüm 14'te belirtilen iletişim yollarını kullanarak bizimle iletişime geçin; 

- Rıza: Rızanızadayandığımız durumlarda, bunu ayrıca isteyeceğiz (6(1)(a) GDPR).

Panasonic'in sizi önemli ölçüde etkileyen veya sizin için yasal etkileri olan profil oluşturma dahil olmak üzere hiçbir kararı yalnızca otomatik işlemeye dayandırmadığını lütfen unutmayın (GDPR Madde 22).

Faaliyet ve amaçKişisel Veri Türleri  Yasal dayanak  
Bu web sitesini ve Hizmetlerimizi yönetmek
Bu web sitesini ve Hizmetlerimizi güvenli bir şekilde sağlamak ve yönetmek için, veri merkezlerinin ve ağların performansını izlemek, altyapımızın ve Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak, test etmek, raporlamak ve sorun gidermek dahil olmak üzere işleyişini sürekli olarak iyileştirmeyi içerir.

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Profil ve Kullanım Verileri 

Ürün/Cihaz/Uygulama Verileri

Konum Verileri

Meşru menfaatler 
Yasal yükümlülük

Rıza 

Hesap veya Profil Oluşturma
Bir Panasonic web sitesinde veya uygulamasında bir hesap veya profil oluşturduğunuzda, örneğin hizmetlerimize kaydolduğunuzda.  

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

İşlemsel Veriler

Bir sözleşmenin ifası

 
Yorumlarınızın mesaj panolarında ve forumlarda yayınlanması
Bazı Panasonic web siteleri ve uygulamaları, bilgi, mesaj ve diğer materyalleri gönderebileceğiniz mesaj panoları, forumlar, ilan panoları, sohbet işlevleri, bloglar ve benzer özelliklere ("Topluluk Gönderileri") sahiptir. Örneğin, Toughbook Blogumuz buna dahildir.

İş İletişimi Verileri

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Profil ve Kullanım Verileri 

Bir sözleşmenin ifası 
Rıza
Hizmetlerimizin Sağlanması
E-mağazada bulunan yedek parçalar, aksesuarlar ve ürünler veya talep ettiğiniz belirli bir özellik dahil olmak üzere Hizmetlerimizi sağlamak, sizinle yaptığımız herhangi bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlamak (herhangi bir ürün veya cihaz garantisi gibi), müşteri destek hizmetleri sağlamak ve sahip olabileceğiniz diğer destek sorgularıyla ilgilenmek (şikayet işleme gibi) ve personel eğitimi ve bilgilendirmesi sağlamak.

İş İletişimi Verileri

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Finansal, Ödeme ve Sipariş Verileri

İşlemsel Veriler

Bir sözleşmenin ifası

 

İş Amaçları
İş takibi, varlıklarımızın korunması, dahili kayıt tutma, bilgi yönetimi, muhasebe, denetim ve borç tahsilatı için.

İş İletişimi Verileri

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Finansal, Ödeme ve Sipariş Verileri

İşlemsel Veriler

Yasal zorunluluk 
Meşru menfaatler
Güncellemeler
Hesabınız, profilleriniz veya bizimle olan işlemleriniz hakkında sizinle iletişim kurmak, ürünleriniz, cihazlarınız, uygulamanız veya diğer Hizmetlerimiz hakkında size önemli bilgiler vermek ve hüküm ve koşullarımızda veya politikalarımızda yapılan önemli değişiklikler hakkında size bildirimler göndermek dahil olmak üzere sizinle iletişim kurmak için. Örneğin; bu Gizlilik Bildirimi.

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

İşlemsel Veriler

Meşru menfaatler 
Yasal yükümlülük

Promosyonlar, (çevrimiçi) oyunlar, ödül çekilişleri, piyangolar, para iadesi, yarışmalar ve benzeri faaliyetler.

Kişisel Verilerinizi sponsorlarla paylaşmak da dahil olmak üzere yukarıdakilerden herhangi birini düzgün bir şekilde yürütmek ve yönetmek için.

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

İşlemsel Veriler

Bir sözleşmenin ifası 
Meşru menfaatler
Pazarlama İletişimi göndermek, web aramasını analiz etmek ve web sitelerimizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek 
Özelleştirilmiş reklamlar, sponsorlu içerik sağlamak, Hizmetlerimizdeki geçmiş faaliyetlerinize dayalı önerilerde bulunmak ve size haber bültenleri gibi tanıtım iletişimleri göndermek ve bir satış talebiyle bizimle iletişime geçmeniz durumunda Kişisel Verilerinizi bir Ortakla paylaşmak. Web aramasını analiz etmek ve web sitelerimizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek. Bu, web sitemizde depolanan tek piksellik görüntü dosyalarını temsil eden web işaretçileri veya izleme piksellerinin kullanımını içerebilir (ayrıntılar için bkz. Çerez Politikası). Kullanıcı davranışınız hakkındaki bilgiler yalnızca takma adla toplanır ve diğer Kişisel Verilerinizle bağlantılı değildir. Web sitelerimizin kullanımı hakkında anonim, toplu istatistikler oluşturuyoruz.

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Pazarlama ve İletişim Verileri

Ürün/Cihaz/Uygulama Verileri

Profil ve Kullanım Verileri 

Rıza 
Bir sözleşmenin ifası

Meşru menfaatler

Hizmet İyileştirme ve Anketler
Yeni ve mevcut Panasonic ürünlerini ve Hizmetlerini, önerilerini, reklamlarını ve diğer iletişimlerini geliştirmek ve iyileştirmek ve ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkındaki görüşlerinizi sormak ve anketler yapmak dahil olmak üzere tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek. Bu aynı zamanda Hizmetlerimizin kullanımı hakkında anonim, toplu istatistikler oluşturmayı da içerir.

İş İletişim Verileri

Profil ve Kullanım Verileri  

Kimlik Verileri

İşlemsel Veriler

Rıza

Meşru menfaatler

Ürün geri çağırma
Panasonic'in güvenlik amaçları da dahil olmak üzere herhangi bir ürünü geri çağırması gereken çok düşük ihtimalli bir durumda, ürününüzü nasıl iade edeceğinize ilişkin talimatlar için sizinle iletişime geçmemiz gerekir.

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

İşlemsel Veriler

Yasal yükümlülük
Uyum ve Yasal İşlem
Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler ile dahili Panasonic politikalarının idaresi, işletilmesi ve bunlara uygunluğun sağlanması ve işlenmesinin yanı sıra yasal hakların uygulanması ve yasal bir ihtilaf durumunda savunma yapılması için.

Arka Plan Verileri 

İş İletişimi Verileri 

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri 

Finansal, Ödeme ve Sipariş Verileri

İşlemsel Veriler

Yasal zorunluluk 
Meşru menfaatler
Uyumluluk Taramaları
Birleşme ve devralmalar ve/veya genel risk yönetimi bağlamında dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer suç eylemlerinin önlenmesi veya tespiti için (örn. kredi itibarı, ihracat kontrolü, dolandırıcılık, kara para aklama veya rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili), AB veya ulusal yaptırımlara tabi kişilerin kamu listelerine, kredi kayıtlarına karşı tarama dahil olmak üzere, sizi rüşvet dahil olmak üzere dolandırıcılık veya mali suistimalle ilişkilendiren olumsuz bir kamuya açık bir bilgi olmadığını teyit etmek ve "kamusal nüfuz sahibi kişi" (yani bir kamu görevlisi veya seçilmiş bir yetkili olup olmadığınızı) veya bunların ortağı olup olmadığınızı teyit etmek.

Arka Plan Verileri

İş İletişim Verileri

Tanımlama Verileri

Kimlik Verileri

Yasal zorunluluk 
Meşru menfaatler
Makine Öğrenimi
Faturalama ve muhasebe dahil olmak üzere iş süreçlerini otomatize etmek, iş iletişimine yanıt vermek.

İş İletişimi Verileri 

İş İletişim Verileri

Meşru menfaatler
Ortak Portalı
Panasonic İş Ortağı olmak için şirket, şirketi kaydeden çalışan ve şirketin hangi Panasonic ürünlerini tanıtmakla ilgilendiği hakkında temel bilgileri toplamamız gerekecek. 

İş İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Profil ve Kullanım Verileri

İşlemsel Veriler 

Bir sözleşmenin ifası 
Rıza

Fuarlar ve Etkinlikler
Fuarlarımızda ve etkinliklerimizde yer almak için şirket, şirketi kaydeden ve fuara veya etkinliğe abone olan çalışan hakkında temel bilgileri toplamamız gerekecek ve şirketin hangi Panasonic ürünlerini tanıtmakla ilgilendiğini ekleyebilirsiniz. 

Bir fuara veya etkinliğe katılmanız sırasında ve sonrasında sizinle bu bağlamda iletişime geçebiliriz. Bir mal veya hizmetin (örn. etkinlikler) satışı ile bağlantılı olarak bize iletişim bilgilerinizi (örn. e-posta adresi) vermeniz halinde, size benzer mal ve hizmetler hakkında bilgi (reklam dahil) gönderebiliriz. Bu kullanıma, telekomünikasyon sağlayıcınızın sizin için geçerli olan tarifelerine göre iletim maliyetleri dışında herhangi bir maliyete maruz kalmadan istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

İş İletişim Verileri

Pazarlama ve İletişim Verileri

Kimlik Verileri

Profil ve Kullanım Verileri

Bir sözleşmenin ifası 
Rıza

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere İfşa Ediyoruz?

Açık rızanızı vermediğiniz sürece, Kişisel Verilerinizi üçüncü kişilere, onların bağımsız pazarlama veya iş amaçları için ifşa etmeyeceğiz. Ancak, Kişisel Verilerinizi Bölüm 4'te belirtildiği şekilde topladığımız amaçlar için burada belirtilen yasal dayanaklara dayanarak aşağıdaki kuruluşlara ifşa etmek zorunda kalabiliriz:

I. Panasonic Corporation ve Bağlı Kuruluşları
İhtiyaç duyduğunuz Hizmetleri veya talep ettiğiniz diğer hizmetleri/yardımları sağlamak için Kişisel Verilerinizi Panasonic Şirketler Grubu içinde aktarmamız gerekebilir. Panasonic Grubu bünyesindeki tüm şirketler, bu Gizlilik Bildirimi’nde veya size bildirebilecekleri başka bir gizlilik politikasında belirtilen gizlilik uygulamalarına uymak ve Kişisel Verilerinizi geçerli gizlilik ve veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak işlemekle yükümlüdür.

II. Hizmet Sağlayıcılar
Bize bilgi teknolojisi ve sistem yönetimi hizmetleri sağlayan ve bizim adımıza belirli faaliyetleri ve hizmetleri yönetmemize yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz ve bunlar veri işleyen olarak yalnızca talimatlarımıza uygun şekilde çalışacaklardır.

III. Kanal Ortakları
Potansiyel bir satış fırsatıyla ilgili olarak bizimle iletişime geçtiyseniz, İş İletişim Verilerinizi ve Kimlik Verilerinizi, iletişim talebini takip etmeleri ve gereksinimlerinizi daha iyi nitelendirebilmeleri için onaylı kanal ortaklarımıza sağlayabiliriz.

IV. Üçüncü Kişiler (Yasaların gerektirmesi halinde veya İşimizi ve Hizmetlerimizi korumak amacıyla)
Kişisel Verilerinizi, yürürlükteki yasalara uymak veya kolluk kuvvetleri ya da diğer devlet kurumları da dahil olmak üzere geçerli yasal süreçlere yanıt vermek; müşterilerimizi korumak (ör. spam'i veya Hizmetlerimizin kullanıcılarını dolandırma girişimlerini önlemek); Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve sürdürmek (ör. sistemlerimize veya ağlarımıza yönelik bir saldırıyı önlemek veya durdurmak); iş arkadaşlarımızın ve iletişim kurduğumuz diğer kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumak veya Hizmetlerimizin kullanımını düzenleyen tüm şartları veya sözleşmeleri uygulamak da dahil olmak üzere Panasonic'in haklarını veya mülkiyetini korumak için ifşa edeceğiz.

V. Kurumsal İşlemlerle Bağlantılı Diğer Taraflar
Kişisel Verilerinizi, herhangi bir iflas veya benzer bir işlemle bağlantılı olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Panasonic'in işinin, varlıklarının veya hisselerinin tamamının veya bir kısmının yeniden düzenlenmesi, birleşmesi, devri, satışı, ortak girişimi, tahsisi veya başka bir şekilde elden çıkarılmasının bir parçası olarak üçüncü bir tarafa veya Panasonic Şirketler Grubu içinde ifşa edebiliriz.

VI. Üçüncü Taraf Rekabet Sağlayıcıları
Kişisel Verilerinizi çekilişlerin, yarışmaların ve benzer promosyonların üçüncü taraf sponsorlarına ifşa edebiliriz. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, herhangi bir yarışmaya, çekilişe, ödül çekilişine veya benzer bir promosyona katılımınızdan önce size bildirilecektir.

VII. Diğer Taraflar (Rızanızla ya da Talimatınız üzerine)
Sizinle ilgili Kişisel Verileri, bu tür bir paylaşıma izin verdiğinizde veya talep ettiğinizde üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.  Veri zenginleştirme hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar, medya ajansları ve LinkedIn gibi.

6. Kişisel Verilerinizi Güvende Tutmak İçin Ne Yapıyoruz?

Kişisel Verilerinizin güvenliği Panasonic için büyük önem taşımaktadır. Bir dizi uygun fiziksel ve teknik önlemin yanı sıra, sağlam politikalar ve süreçler uygulamaya koyduk. Bunun amacı, Kişisel Verilerinizi korumak ve bunları kazara veya yasa dışı imha veya değişiklik, kazara kayıp, yetkisiz ifşa veya erişim ve diğer yasa dışı işleme biçimlerine karşı korumaktır. Bu önlemler teknolojinin geldiği son noktayı, uygulama maliyetlerini, Kişisel Verilerin niteliğini ve işleme riskini dikkate alır.

Kişisel Verilerin korunması da dahil olmak üzere bilgi güvenliği, Bilgi Güvenliği Yönetimi ("BGY") adı verilen küresel bir Panasonic Programında düzenlenmiştir. İlgili amaç, standartlar ve uygulama önlemleri küresel olarak geçerli bir Politikada ve diğer standartlar ve kılavuzlarda düzenlenmiştir. Program ve tüm parçaları, bu tür bilgilerin toplanmasından imhasına kadar tüm bilgi yaşam döngüsü boyunca tüm verilerin (Kişisel Verileriniz dahil) gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini güvence altına almak için güçlü bir yıllık Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımını izlemektedir. 

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve Sahip Olduğunuz Diğer Haklar

Haklarınız nelerdir?
GDPR kapsamındaki haklarınız arasında bilgilendirilme hakkı, Kişisel Verilerinizin bir kopyasına erişme hakkı, elimizde bulunan yanlış Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya güncellenmesini talep etme hakkı ve Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca, Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme, GDPR'de belirtilen koşullar altında istediğiniz zaman Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına da sahipsiniz.

Buna ek olarak, belirli durumlarda veri taşınabilirliği hakkına sahipsiniz. Bu, bize sağladığınız kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta iadesini talep etme ve bu tür kişisel verilerin bizden herhangi bir engel olmaksızın ve kendi gizlilik yükümlülüklerinize tabi olarak üçüncü bir tarafa iletilmesini talep etme hakkıdır. 

Ayrıca onay vermeme hakkına da sahipsiniz. Kişisel Verilerinizi işlememize onay verdiğiniz durumlarda ise, bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz, ancak bu geri çekme, söz konusu geri çekme işleminden önceki işlemenin yasallığına halel getirmez.

Haklarınız ayrıca GDPR Madde 7 ve Bölüm 7 ve Bölüm 3'te ve diğer geçerli veri koruma mevzuatında belirtilmiştir.

Pazarlama İletişimi İle İlgili Haklarınız
Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlarda, pazarlama tercihlerinize uygun olarak Panasonic ürünleri, cihazları ve diğer Hizmetlerle ilgili posta, e-posta, telefon ve/veya kısa mesaj (SMS gibi) yoluyla size yazışmalar göndermek için pazarlama iletişimi amacıyla İş İletişim Verilerinizi, Kimlik Verilerinizi, Pazarlama ve İletişim Verilerinizi, Ürün/Cihaz/Uygulama Verilerinizi ve Profil ve Kullanım Verilerinizi işleriz. 

Kişisel Verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz etmeniz ve Kişisel Verilerinizi pazarlama amacıyla işlemeyi durdurmamızı talep etmeniz halinde, Kişisel Verilerinizi bu amaçlarla işlemeyi durduracağız. 

Ayrıca bizden elektronik iletişim almaktan vazgeçebilirsiniz. Panasonic'ten pazarlama iletişimi almak istemiyorsanız, lütfen bizden aldığınız tüm pazarlama veya promosyon e-postalarında yer alan "Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayın.

Haklarınızın Kullanılması
Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki Bölüm 14'te belirtilen iletişim araçlarını kullanarak bizimle iletişime geçin.

Şikayetler
Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz, lütfen aşağıdaki Bölüm 14'te yer alan iletişim yollarını kullanarak bizimle iletişime geçin veya alternatif olarak yetkili denetim makamına şikayette bulunun

- AEA/AB yetkilileri: Üyeler | Avrupa Veri Koruma Kurulu (europa.eu)
- Birleşik Krallık (UK): Şikayette bulunun | ICO

8. Uluslararası Transferler 

Kişisel Verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında bulunan alıcılara aktardığımız durumlarda, Kişisel Verilerinizi yalnızca Japonya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa Komisyonu tarafından tanınan yeterli düzeyde koruma sunan ülkelere aktararak ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddelerini ("SCC'ler") kullanarak ve gerektiğinde Kişisel Verilerinize AEA'da sahip olduğu koruma düzeyinin aynısını sağlamak için ek önlemler alarak Kişisel Verilerinizin korunmaya devam etmesini sağlarız. Hizmetlerimizi kullanmanız özellikle Kişisel Verilerinizin AEA'dan Japonya'daki merkezimize (Panasonic Holdings Corporation), Birleşik Krallık'taki (İngiltere) bağlı kuruluşlarımıza ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan hizmet sağlayıcılara ve/veya üçüncü taraflara aktarılmasını ve işlenmesini içerebilir. 

Aynı şekilde, Kişisel Verilerinizi Sırbistan, İsviçre, Türkiye veya Birleşik Krallık dışına aktarırsak, Kişisel Verilerinizin geçerli veri koruma mevzuatında belirtilen gerekliliklere uygun olarak korunmaya devam etmesini sağlayacağız. 

14. Bölümde belirtilen irtibat kişisine bir talep göndererek bu konuda ek bilgi talep edebilir ve sağladığımız uygun koruma önlemlerinin bir kopyasını alabilirsiniz.

9. Veri Saklama - Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklayacağız?

Kişisel Verilerinizi yalnızca toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklayacağız. Bu, sizinle olan sözleşmemizi yerine getirme, tabi olduğumuz herhangi bir yasal, düzenleyici, muhasebe, raporlama yükümlülüğünü yerine getirme ve yasal taleplerin oluşturulması ve savunulması amaçlarını içerir.

10. Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Web sitelerimiz, uygulamalarımız ve ürünlerimiz YouTube, LinkedIn ve Facebook gibi üçüncü taraf web sitelerine, eklentilerine ve uygulamalarına bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılı web siteleri ve uygulamalar Panasonic'in kontrolü altında değildir ve bunların gizlilik uygulamalarından veya bağlantılı web sitelerinin ve uygulamaların içeriğinden sorumlu değiliz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya uygulamasını kullanmayı tercih ederseniz, üçüncü tarafın web sitesi veya uygulaması tarafından toplanan Kişisel Veriler, söz konusu üçüncü tarafın gizlilik politikası tarafından kontrol edilecektir. Kişisel Verilerinizi sağladığınız üçüncü tarafların gizlilik politikalarını incelemek için zaman ayırmanızı önemle tavsiye ederiz.

11. Çerezler

Çerezlerin ne olduğu, Panasonic ve diğer üçüncü tarafların çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığı ve çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceği hakkında bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakınız.

12. Çocukların Kişisel Verileri

Bu Web Sitesi çocuklara (16 yaşından küçükler) yönelik değildir ve çocuklardan veya çocuklar hakkında Kişisel Verileri bilerek toplamıyoruz veya toplamaya çalışmıyoruz. 

13. Bu Gizlilik Bildirimi’nde veya Kişisel Verilerinizde Yapılan Değişiklikler 

Zaman zaman değiştirebileceğimizden, Gizlilik Bildirimi’ndeki güncellemeler için sık sık kontrol etmeniz de önemlidir. Bu sayfanın üst kısmında yer alan "Son güncellenme tarihi" bölümü, bu Gizlilik Bildirimi’nin en son ne zaman güncellendiğini belirtmektedir ve tüm değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik Bildirimi’ni yayınlamamızla birlikte yürürlüğe girecektir. 

Bu değişikliklerin önemli olması halinde, bu web sitesine bir açıklama ekleyerek veya e-posta ya da ilgili hizmet bildirimleri  yoluyla size bir bildirim göndererek size ek bildirimde bulunacağız. 

Bilgi uygulamalarımız ve size sunulan seçenekler hakkında bilgi sahibi olmak için Hizmetlere her eriştiğinizde veya bizimle başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda Gizlilik Bildirimi’ni gözden geçirmenizi öneririz. Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin her zaman doğru ve güncel olması bizim için önemlidir. Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerden herhangi biri değişirse, lütfen bizi bilgilendirin. 

14. Bize Ulaşın

Kişisel Verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: 

Panasonic Connect Europe GmbH
Veri Koruma Görevlisi
Hagenauerstrasse 43
D-65203 Wiesbaden
e-posta: Data_Protection@eu.panasonic.com

Birleşik Krallık'ta (İngiltere) Veri Koruma hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

Birleşik Krallık Hukuk Departmanı
Panasonic Connect Europe (İngiltere şubesi)
Maxis 2, Batı Yolu, 
Bracknell, Berkshire,
RG12 1RT
veya e-posta ile: UKLegal@eu.panasonic.com