Panasonic TOUGHBOOK İş Ortağı Programı Şartları ve Koşulları

Scroll down

Panasonic Toughbook Engage İş Ortağı Programı (TEPP) hüküm ve koşulları

TANIMLAR

 • “Yetkili Karar Alıcı" : TOUGHBOOK Engage İş Ortağı Programı ve/veya Edge iş Ortağı Programı ve/veya ISV İş Ortağı Programına katılım için İş Ortağı şirketin yasal temsilcisinin onayı gerekmektedir.
 • “Şirket/Şirketler” : belirli kategorilere ve nitelik kriterlerine bağlı olarak Programlara kaydolmak için işbu Hükümleri kabul eden İş Ortağıdır/İş Ortaklarıdır.
 • “Şirket Katılımcısı” : Yetkili bir Karar Alıcının işbu hükümleri kendisinin yerine kabul etmesi için yetkilendirdiği bir Şirket çalışanıdır.
 • “Anlaşma" : Panasonic ürünlerini satabilme fırsatıdır.
 • “Önemli İş Ortağı Güncellemesi” : Şirketi, Ürün bilgisini ve satışını arttırmaya yönelik çabalarında desteklemek üzere Panasonic tarafından Önemli İş Ortaklarına gönderilen, Panasonic Ürünleriyle ilgili uzmanlık bilgisi içeren e-postalardır.
 • “Bireysel Katılımcı” : bir Şirkette çalışan ve Web Sitesini kullanmak üzere kaydolan bir bireydir.
 • “Pazar Geliştirme Fonları”:veya “MDF” : Panasonic tarafından Panasonic ticaret politikasına bağlı olarak Şirketlere sunulan pazarlama fonlarıdır.
 • “İş Ortakları”: Panasonic TOUGHBOOK ürünlerinin satıcıları, sistem entegratörleri, dağıtımcıları, elde kullanılan uzman cihaz satıcıları, bağımsız yazılım satıcıları ve benzeri kişilerdir.
 • ““Panasonic”, “Biz”, “Bize”, “Bizim” : resmi adresi Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden, D-65203, Almanya olan Panasonic Marketing Europe GmbH şirketidir.
 • “Ürünler”: Panasonic TOUGHBOOK ürünleridir.
 • “Programlar” :: TOUGHBOOK Engage İş Ortağı Programı ve ISV İş Ortağı Programıdır.
 • “Hükümler” TOUGHBOOK Engage İş Ortağı Programı ve ISV İş Ortağı Programı için geçerli olan işbu hüküm ve koşullardır.
 • “Web Sitesi” : TOUGHBOOK Engage İş Ortağı Portalıdır.

1. Genel

İşbu Hükümler, Programlar dahilinde üstlenilen tüm faaliyetler için geçerlidir. Programlar, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda İş Ortaklarıyla kurulan değerli ilişkileri destekler:

 - Ürünlere ilişkin bilgiyi ve Ürünlerin güçlü yönlerini arttırmak;
 - Ürünlerin satışını arttırmak;
 - Web Sitesi, Pazar Geliştirme Fonları ve Programlar dahilinde üstlenilen diğer faaliyetlerle desteklenen Ürünler kapsamında Panasonic’in ticari faaliyetlerinin kazançlı olacak şekilde ortaklaşa geliştirilmesini desteklemek.

Belirli promosyonlar ve Programlarla bağlantılı diğer faaliyetler, ülkelere özgü olabileceği gibi farklı hüküm ve koşullara da tabi olabilir; söz konusu ülkedeki İş Ortakları, Panasonic’in herkese açık web sitesinin yerel dillerde hazırlanmış sayfaları aracılığıyla zaman zaman işbu hüküm ve koşullar hakkında bilgilendirilir. İşbu Hükümler ve belirli bir promosyon ya da diğer promosyon faaliyetlerine özgü hüküm ve koşullar arasında bir ihtilaf olması durumunda ilgili promosyon veya diğer promosyon faaliyetlerine özgü hüküm ve koşullar geçerlidir. 

Bir Şirket, Programlara katılarak Aday Müşteri yönetimi, Anlaşma kaydı, Pazar Geliştirme Fonları ve Web Sitesinin mümkün kıldığı diğer ayrıcalıklara ilişkin iş akışlarını ve prosedürleri takip etmeyi kabul eder.  Panasonic’in bu konuda tatmin edici bir performans sergilendiğinden emin olmak için Şirket faaliyetlerini denetleme yetkisi olduğu kabul edilir.  Söz konusu iş akışlarının kullanımına ilişkin tüm talimatlara Web Sitesinin oturum açma giriş sayfasından erişilebilir. Bu iş akışları ve prosedürlerle ilgili tüm sorular TOUGHBOOKsystemsupport@eu.panasonic.com adresine iletilebilir.

2. Programlara Katılmaya ve Ayrıcalıklardan Yararlanmaya Uygunluk 

Programlar, Panasonic’ten doğrudan ve kasıtlı olarak bir davet alan İş Ortaklarına veya Panasonic ticaret politikasına göre Panasonic’in ticari faaliyetlerine fayda sağlayabilecek uygun ticari faaliyetler yürüttüklerinden Programlara kendi istekleriyle başvurmak isteyen İş Ortaklarına açıktır.

Ürün promosyonları, Şirkete ve Şirket çalışanlarına ilişkin belirli düzeyde bilgi edinilmesini gerektirir.  Bu nedenle Şirketin, TOUGHBOOK Üniversitesinin gerekliliklerini Ek 1’de açıklandığı üzere karşılayarak bu husustaki belli yükümlülükleri yerine getirmesi beklenecektir.  Ayrıca Panasonic yeni bilgiler mevcut olduğunda Şirkete Önemli İş Ortağı Güncelleme e-postaları da gönderecektir.  Bu e-postaların amacı, Şirketi Ürünlere ilişkin bilgiyi, Ürünlerin güçlü yönlerini ve Ürünlerin satışını arttırmaya yönelik çabalarında desteklemektir.

Zaman zaman değiştirildiğinden dolayı Programların içerdiği güncel ayrıcalıkların tüm ayrıntılarına https://business.panasonic.com.tr/bilgisayar-urun-cozumleri/yeni-s-ortag-kayd ve https://business.panasonic.com.tr/bilgisayar-urun-cozumleri/bir-ISV-orta... adreslerinden veya herkese açık web sitemizin yerel dillerdeki eşdeğer sayfalarından erişilebilir.https://business.panasonic.com.tr/bilgisayar-urun-cozumleri/bir-ISV-ortagi-olun

3. İş Ortağı kategorileri ve nitelik kriterleri

Programlar, Ek 2’de açıklanan kategorileri ve nitelik kriterlerini içerir.

4. Kayıt

İş Ortaklarının, https://partnerportal.toughbook.eu/ adresine veya herkese açık web sitesinin yerel dildeki eşdeğer web sayfasına kaydolmaları gerekir.  Kayıt, Ek 2’de ortaya konan program kategorileri ve nitelik kriterleri gereğince uygunluk değerlendirmesine tabi tutularak onaylanacaktır.

Yetkili bir Karar Alıcının ve/veya bir Şirket Katılımcısının, bir Şirketi kaydetmesi için Panasonic’e Şirket ayrıntıları, tam ad ve çalışan e-posta adresinin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı bilgiler sunması; tüm bu bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olması gerekir. Panasonic, kayıt bilgilerini doğrulama hakkını saklı tutar.

Şirket kayıtları onaya tabidir. Tüm kayıtlar ve kategori tahsisleri Panasonic’in onayına tabidir; Panasonic zaman zaman geçerli olan nitelik kriterlerine bağlı olarak istediği zaman katılımı onaylayabilir, reddedebilir veya katılımcının Programdaki kategorisini değiştirebilir. Şirket buna uygun olarak bilgilendirilecektir. Kayıt herhangi bir nedenle reddedilirse Şirkete kaydın reddine neden olan durumu ortadan kaldırma ve kaydın Panasonic tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etme fırsatı sunulur.

Bir Şirket Katılımcısı kayıt formunu göndererek bunu yapma yetkisine sahip olduğunu ve Şirketin işbu hükümleri kabul ettiğini garanti eder. Panasonic, mevcut bağlantı veritabanında bulunan Şirketin Yetkili Karar Alıcısıyla e-posta veya farklı yollarla iletişime geçerek kayıt başvurusunu teyit ettirebilir. Kayıt sürecinin tamamlanmasından sonra Panasonic, Şirkete bir parola verecektir.

5. Genel kayıt koşulları

Tüm Katılımcılar kaydolarak işbu Hükümlere tabi olmayı kabul ederler. Şirketin, Yetkili Karar Alıcının, Şirket Katılımcısının ve/veya Bireysel Katılımcının işbu Hükümlere herhangi bir şekilde riayet etmemesi ve işbu Hükümlerin amacıyla bağdaşmayan herhangi bir davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi, Şirketin Programlara katılımının sonlandırılmasına neden olabilir.

Ayrıca Panasonic herhangi bir Bireysel Katılımcının aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirdiğini veya gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini düşünür veya bundan şüphelenirse kendi karar yetkisi dahilinde söz konusu kişiyi Programlara katılmaktan men edebilir ve/veya söz konusu kişinin kaydettiği tüm hesapları iptal edebilir, askıya alabilir veya engelleyebilir:

(a) işbu Hükümleri ihlal edecek şekilde davranmak veya

(b) Programların işleyişine zarar vermek veya Programların işleyişini kurcalamak ya da bozmak veya

(c) herhangi birini rahatsız etme, taciz etme ya da istismar etme niyetiyle hareket etmek veya

(d) Web Sitesine veri göndermek için herhangi bir otomatik bot, betik veya diğer robotik, mekanik, Panasonic marka veya otomatik cihazları kullanmak veya

(e) uygunsuz, iş birliğini bozucu, yıkıcı, hileli ya da potansiyel olarak hileli herhangi bir davranış veya etkinlikte bulunmak ya da Panasonic ve yetkili temsilcilerinin kendi karar yetkileri dahilinde genel olarak Programların hedeflenen işleyişiyle bağdaşmadığına karar verdikleri herhangi bir etkinlikte bulunmak.

DİKKAT: BİR KİŞİNİN HERHANGİ BİR WEB SİTESİNE KASTEN ZARAR VERMEYE, WEB SİTESİNİ BOZMAYA TEŞEBBÜS ETMESİ VEYA PROGRAMIN İŞLEYİŞİNİ SARSMASI, CEZA KANUNUNA VE MEDENİ KANUNA AYKIRIDIR. BU TÜR BİR TEŞEBBÜSTE, PANASONİC VE YETKİLİ TEMSİLCİLERİ YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE İLGİLİ KİŞİLER ALEYHİNDE DAVA AÇARAK VE DİĞER YASAL YOLLARDAN UĞRADIĞI ZARARLARI (YASAL MASRAFLAR DAHİL) TALEP ETME HAKKINI SAKLI TUTAR.

6. Pazar Geliştirme Fonları (MDF)

Pazarlama Geliştirme Fonları (bundan böyle “MDF” olarak anılacaktır), Programlar dahilinde belirli kategorilerdeki İş Ortaklarına sağlanan ayrıcalıklar arasında yer alır. Zaman zaman değiştirilen Program kategorilerinin ayrıcalıklarına bağlı olarak Panasonic, Ürünlerin ticari gelişimini destekleyen değerli Şirket projelerine MDF aracılığıyla fon sağlayabilir.  MDF, Web Sitesi aracılığıyla yönetilir.  Gerekli niteliklere sahip MDF faaliyetlerine ilişkin başvuru ve ödeme talep etme süreçleri hakkındaki tüm ayrıntılar, Web Sitesinin ilgili bölümünde yer almaktadır. Bir Şirket MDF’ye başvurarak Programın Hükümlerine ek olarak şu maddenin hükümlerini de kabul eder: 

a) MDF’ye başvuran tüm Şirketler, Programlar dahilinde gerekli niteliklere sahip bir kategorinin üyesi olmalı ve söz konusu kategorinin gerekli nitelik kriterleriyle tam olarak uyumlu olmalıdır.
b) Şirketler, MDF başvurularını ve ödeme isteklerini Web Sitesi üzerinden göndermelidir. 
c) Şirketler, MDF talebinde bulunmadan önce Panasonic İş Ortağı Hesap Yöneticisiyle (PAM) önerilen faaliyeti ele alarak üzerinde anlaşmalıdır.
d) Şirketler, MDF için uygun bulunmaları durumunda Ürünlerin markasına katkıda bulunacağı, ticari gelişimi destekleyeceği ve artan oranda gelir sağlayacağına karar verilen projeleri desteklemek üzere fon başvurusunda bulunabilir.
e) MDF, kendi karar yetkisi dahilinde ticari politika ve kararına bağlı olarak Panasonic tarafından sunulur. MDF fonları, yalnızca faaliyetin gerçekleştirilmeden önce onaylandığı, uygun formata sahip faturaların ve performans kanıtının sunulması da dahil olmak üzere işbu Hükümlerin tam olarak yerine getirildiği durumlarda ödenir. 
f) MDF, çalışanların saat ücretleri gibi dahili maliyetlere fon sağlamak amacıyla istenemez. MDF, yalnızca harici üçüncü taraf kuruluşlara ödeme yapmak için kullanılmalıdır. Söz konusu “fon sağlanan kişiler” yalnızca talebin, Panasonic’in Üst Düzey Yönetim Ekibinin bir üyesi tarafından yazılı olarak onaylandığı durumlarda MDF fonlarının kabul edilebilir bir kullanımını oluşturur.  Bu yazılı onay, ödeme için gerekli “performans kanıtının” bir parçası olacaktır.
g) Fonlar tahsis edilirken geçmiş satış performansı ve Panasonic ile yürütülen ticari gelişim faaliyetleri dikkate alınacak, buna karşın Panasonic ile gerçekleştirilecek bir değerlendirme sonrasında fonlama yeni Şirketler için de düşünülebilecektir.
h) Tüm kampanya talepleri net bir biçimde tatmin edici bir Yatırım Getirisi (ROI) ve ticari gelişim potansiyeli sergilemelidir. 
i) Tüm MDF faaliyetleri Panasonic marka yönergelerine bağlı kalmalı, yalnızca Panasonic gelirlerinin arttırılmasına odaklanmalı ve hiçbir surette Panasonic markasının zarar görebileceği şekilde kullanılmamalıdır.   Panasonic, bunun gözetilmediği veya yürütülen faaliyetin maddi olarak talep edilen ve onaylanan faaliyetten farklı olduğu durumlarda ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.
j) Şirketin ödeme için kanıt olarak gönderdiği fiyat teklifleri ve faturalar, MDF talebindeki miktarlarla aynı para biriminde olmalıdır.
k) Panasonic, iş ortaklarının kampanyaya finansal olarak katkıda bulunmasını bekler. Standart katkı oranı %50’dir. “Panasonic kendi karar yetkisi dahilinde alternatif bir yüzdeyi göz önünde bulunduracaktır.”
l) Panasonic hiçbir surette Web Sitesi üzerinden önceden onaylanmamış faaliyetlere fon sağlamayacaktır. 
m) İş Ortakları, onaylanmış bir MDF faaliyetine ilişkin isteklerini faaliyet tarihinden sonraki üç (3) ay içerisinde göndermelidir, aksi takdirde ödeme ertelenebilir veya reddedilebilir. 
n) İş Ortakları, isteklerini Panasonic’in Mali Yılı (1 Nisan - 31 Mart) içerisinde göndermelidir. Mali Yıl sonlandıktan sonra alınan istekler, Panasonic’in öncesinde yazılı olarak bir tahakkuk üzerinde anlaşmaya varmadığı durumlarda ve MDF talebinin Panasonic tarafından onaylanmasından önce ödenmez.
o) Panasonic, (gönderilen tedarikçi faturaları da dahil olmak üzere) kampanya faaliyetlerini istediği zaman denetleme hakkını saklı tutar.
p) MDF, bir Panasonic çalışanı veya bir İş Ortağı çalışanıyla ilişkili herhangi bir üçüncü tarafa ya da temsilciye ödeme yapmak için kullanılamaz.
q) MDF fonlaması devredilemez.
r) MDF faturaları elektronik formatta olmalı ve Şirketler, onaylanmak üzere bir İstek gönderirken bu faturaları Web Sitesine yükleyerek Şirket isteğine eklemelidir.
s) Bir şirketin istediği miktar ve para birimi, ilk talepteki miktar ve para birimiyle aynı olmalıdır, aksi takdirde talep reddedilir.  Bir Şirketin istemesi gereken miktar ilk talep edilen miktardan farklıysa (daha fazla veya daha azsa) Şirket onay almak için İş Ortağı Hesap Yöneticisiyle (PAM) iletişime geçmelidir, böylece Panasonic istek gönderilmeden önce miktarın düzeltilebilmesi için söz konusu talebi Şirkete geri gönderebilecektir. 

7. Aday müşteri yönetimi ve anlaşma kaydı 

Aday müşteri yönetimi ve Anlaşma Kaydı, Programlar dahilinde belirli kategorilerdeki Şirketlere sağlanan ayrıcalıklar arasındadır.

 - Aday müşteri yönetimi: Panasonic zaman zaman İş Ortaklarına Web Sitesi üzerinden Aday Müşterilere ilişkin bilgiler sunabilir.   Web Sitesi,  Aday Müşteri yönetimi için bir iş akışı içermektedir; Panasonic satış fırsatlarının etkin bir biçimde değerlendirildiğinden emin olmak için İş Ortaklarının Aday Müşteriler için belirlediği statüleri izler.
 - Anlaşma Kaydı: Panasonic satış fırsatlarının ortaklaşa geliştirilip gerçekleştirilmesini daha da fazla desteklemek amacıyla Programlar dahilinde belirli kategorilerdeki Şirketlere Web Sitesinde bir iş akışı olarak anlaşma kaydı ayrıcalığı sunmuştur.  Şirketler; anlaşmanın niteliğine, kuruluşa ve iletişime geçtikleri bağlantılara ilişkin bilgileri sunmak için ellerinden geleni yaparak kendi anlaşmalarını kaydetmeye ve Panasonic tarafından sunulan aday müşterilere ilişkin bilgileri fırsata dönüştürmeye teşvik edilir. Panasonic, bu anlaşma kayıtlarından bazılarını seçip onaylayarak satışın gerçekleşebilmesi için üzerinde ortaklaşa çalışılabilecek fırsatlara dönüştürür ya da anlaşma kayıtlarını kabul ettikten sonra üzerinde tek başına çalışarak bir sonuca bağlayabilmesi için iş ortağına bırakır. 

Onaylanan ve fırsata dönüştürülen kayıtlı anlaşmalar için proje hacmi ile bütçe ve rekabet gibi proje koşullarına bağlı olarak proje fiyatlandırması ve ayrıcalıklı fiyatlandırmalar söz konusu olabilir. Bu karar, bütünüyle Panasonic’in karar yetkisi dahilinde alınır.

8. Web Sitesindeki ve Programlardaki Şirket Kayıtlarının Sonlandırılması veya Askıya Alınması 

Panasonic, Programlar dahilindeki Şirket kayıtlarını aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı önceden haber vermeksizin istediği zaman askıya alabilir veya sonlandırabilir: 
(a) Panasonic ile Şirket arasındaki bir ihtilaf nedeniyle; 
(b) işbu anlaşmayla birlikte sunulan makul miktardaki herhangi bir faturanın, ayrı olarak kabul edilmiş bir sözleşme süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle; 
(c) Şirketin veya herhangi bir Şirket personelinin; Programların kurallarına, Panasonic ile yapılan herhangi bir sözleşmeye veya yayınlandığı şekliyle geçerli olan diğer Panasonic Program kılavuzlarına uymaması nedeniyle; 
(d) Panasonic ile yapılan herhangi bir sözleşmenin iptal edilmesi veya kesintiye uğraması durumunda; 
(e) Şirket sahibinin veya yönetiminin değişmesi durumunda; 
(f) herhangi bir siparişin Panasonic’e makul olmayan bir gecikmeyle iletilmesi nedeniyle; 
(h) Şirketle ilgili bir şikayetin soruşturulma sürecinin karara bağlanmamış olması nedeniyle. 

Panasonic, Şirketin kaydını askıya alır veya sonlandırırsa şirket bünyesindeki tüm Bireysel Katılımcıların, Şirket Katılımcılarının ve Yetkili Karar Alıcıların Web Sitesinde kullandıkları kullanıcı kimlik bilgileri geri alınır. 

Panasonic ayrıca aşağıdaki haklarını da saklı tutar:
i) Bir Şirketin Programlardaki kaydını iptal etmek ve/veya
ii) Bir Şirketin Programlara erişimini reddetmek ve/veya
iii) Sebepli veya sebepsiz olarak Panasonic’in kendi karar yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin istediği zaman işbu Hükümleri sonlandırmak veya değiştirmek veyahut da Şirketin Web Sitesine erişimini askıya almak.
Panasonic, Şirket veya herhangi bir üçüncü taraf karşısında Web Sitesinin sonlandırılması ya da askıya alınmasından veya Programların sonlandırılması ya da askıya alınmasına ilişkin herhangi bir iddiadan sorumlu tutulamaz.

Şirketin programlara erişiminin sonlandırılmasının ardından Şirket Web Sitesini kullanmaya son vermeli, Programlardan elde edilmiş tüm materyalleri ve materyallerin kopyalarını derhal imha etmelidir.

9. Gizlilik

Programın amaçlarından biri, Şirketlere genel kullanıma açık olmayan değerli materyaller ve eğitimler sunmaktır.  Şirket, Web Sitesinin kullanımına ilişkin gizlilik gerekliliklerine dikkat etmelidir. Şirket, bilgi güvenliği yönetimi ve gizlilik konularına Program dahilinde erişeceği materyallerin hassasiyetine uygun olacak düzeyde özel bir dikkat göstermelidir.

Web Sitesinde Aday Müşterileri, Anlaşma kayıtlarını ve diğer meseleleri yönetmek üzere kullanılan iş akışları, bu materyaller arasında yer alır. Şüpheye mahal vermemek için bu iş akışları Programlara kaydolmamış herhangi bir kişi veya Şirketle paylaşılmamalıdır.

10. Bölünebilirlik

İşbu Hükümlerin herhangi bir şartının, herhangi bir mahkeme ya da yetkili makam tarafından geçersiz veya kanuna aykırı bulunması ya da herhangi bir yetki alanında uygulanamaz olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili şart, ilgili yetki alanı içerisinde işbu Hükümlerin bir parçası olarak kabul edilmez ve bu durum (a) ilgili şartın başka herhangi bir yetki alanındaki geçerliliğini, kanuna uygunluğunu veya uygulanabilirliğini ya da (b) geriye kalan Hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemez.

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Panasonic hiçbir şekilde Programlara erişmekten veya katılmaktan kaynaklı (doğrudan, dolaylı, arızi, netice itibarıyla doğan ve cezai hasarlar ve kâr kayıpları da dahil olmak üzere) hiçbir türlü kayıp ya da hasardan veya Programlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek, Programların yönetimiyle ya da tarafların farkında olup olmadığından bağımsız olarak herhangi bir web sitesinde veya bir hesapta bulunan yanlış verilerle ilişkili hataların da dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan hiçbir dizgi, baskı, ağ ve insan hatası ile mekanik, elektronik ve diğer türlü hatalardan sorumlu tutulamaz.

Panasonic, Programların işleyişini etkileyebilecek veya kesintiye uğratabilecek, aşağıdakilerin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlandırılamayacak olaylarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek hiçbir türlü teknik sorun veya teknik arızaya ilişkin sorumluluğu ya da yükümlülüğü kabul etmez: donanım veya yazılım hataları; arızalı bilgisayar, telefon, kablo, uydu, ağ, internet bağlantıları ile elektronik ve kablosuz bağlantılar ya da diğer çevrimiçi iletişim sorunları; herhangi bir internet hizmet sağlayıcısı, sunucu, ana bilgisayar veya telefon sağlayıcısından kaynaklı hatalar veya kısıtlamalar; karışık, düzensiz veya hatalı veri ya da satın alma işlemleri; gönderilecek ya da alınacak herhangi bir e-posta veya telefon iletiminin başarısız olması; kayıp, gecikmiş, ertelenmiş, karışmış, hasar görmüş, yanlış yönlendirilmiş, gönderilememiş ya da engellenmiş e-posta veya satın alma kayıtları; herhangi bir web sitesine veya telefon sistemine tamamen ya da kısmi herhangi bir nedenle erişilememesi; internetteki, web sitesindeki veya telefon hatlarındaki trafik sıkışıklıkları; insan hatası, yetkisiz kurcalama, bilgisayar korsanlığı, sahtekarlık, hırsızlık, virüs, hatalar ve solucanların da dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan, Programların işleyişini hedefleyen yetkisiz insan müdahaleleri veya insan dışı müdahaleler; telefon hatlarının kurcalanması veya korsanlık faaliyetlerine maruz bırakılması ya da Programlarla bağlantılı olarak kullanılan bir hesabın kaybolması, yanlış hesaplanması, yanlış yönlendirilmesi, erişilemez veya kullanılamaz hale getirilmesinin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak yöntemlerle Programların veya Program verilerinin herhangi bir açıdan tahrip edilmesi.

Bu bölümdeki sorumluluk sınırlandırmaları, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. İşbu Hükümlerdeki hiçbir ifade, Panasonic’in ihmal nedeniyle ortaya çıkan ölüm veya fiziksel yaralanmalara ya da hileli ve gerçeğe aykırı beyanlara ilişkin sorumluluğunu kapsam dışı bırakmaz veya sınırlandırmaz.

Panasonic’in işbu Program kapsamındaki maksimum mali sorumluluğu 50.000 sterlini aşmaz. Panasonic hiçbir surette herhangi bir dolaylı, netice itibarıyla doğan kayıptan, kâr kaybından, iş veya firma değeri kaybından sorumlu tutulamaz.

12. Sorumluluktan muaf tutma

Şirket, Panasonic’i ve Panasonic’in reklam ve promosyon kuruluşları ile hem Panasonic’in hem de bu kuruluşların yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, yüklenicilerini ve vekillerini tamamen ya da kısmen, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin Programlara katılması veya Programlar aracılığıyla sunulan herhangi bir özelliği veya hizmeti kullanması sonucunda herhangi bir kişide veya mülkiyette meydana gelen herhangi bir yaralanma, hasar veya kayıpla ilişkili ya da bunlardan doğan tüm hak iddialarından, tazminatlardan, masraflardan ve sorumluluklardan muaf tutmayı, azletmeyi, korumayı ve tazmin etmeyi kabul eder.

13. Tazmin

Şirket, Panasonic’i ve Panasonic’in reklam ve promosyon kuruluşları ile hem Panasonic’in hem de bu kuruluşların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, yüklenicilerini ve vekillerini Şirketin işbu Hükümleri ihlal etmesi veya Şirketin hesabını kullanmaya yetkili herhangi bir kullanıcının gerçekleştirdiği herhangi bir işlemle ilişkili tüm sorumluluk, kayıp, hak iddiası ve masraftan (makul ölçüdeki avukat masrafları dahil) tazmin etmeyi, Panasonic’i ve söz konusu kuruluşları bu gibi durumlarda savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul eder.

14. Geçerli kanun

Bu hüküm ve koşullar ilgili tarafların bulundukları bölgelerde yürürlükte bulunan kanunlar uyarınca yorumlanır ve uygulanır.

15. İhtilaflar

Bu koşullar ve hükümlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık veya yorum farkı ortaya çıkması durumunda herhangi bir görüşmeye ihtiyaç duyulmaksınız Panasonic Genel Müdürü’nün son kararı geçerli olacaktır.

16. Veri koruma

İş ortaklarımızın ve satıcılarımızın temsilci veya çalışanlarının kişisel bilgileri ile satıcılarımızın ve iş ortaklarımızın kendi müşterilerinin çalışanları ya da temsilcileri hakkında sağladığı kişisel bilgileri toplamak meşru çıkarlarımız kapsamındadır. Bu veriler, satıcılarımız ve iş ortaklarımız tarafından proje kayıtlarını doğrulama amacıyla işlenecektir. Satıcılarımızın ve iş ortaklarımızın müşterilerinin çalışanlarına veya temsilcilerine ait kişisel bilgileri bize vermeden önce müşterilerinden onay almalarını zorunludur.

Panasonic, gizliliğinize ve kişisel bilgilerinize son derece önem verdiği gibi, gerek AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne gerekse 2018 tarihli BK Veri Koruma Yasası dâhil olmak üzere diğer ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlıdır.

Panasonic, kişisel verileri şu adreste bulabileceğiniz gizlilik politikamız uyarınca işler: https://business.panasonic.co.uk/computer-product/privacy-policy.

17. Hükümlerin değiştirilmesi

Panasonic, işbu Hükümleri yasadaki değişiklikleri yansıtma amacı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kendi karar yetkisi dahilinde değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen versiyonlar zaman zaman Web Sitesinde yayınlanır, bize kaydolduğunuz adres kullanılarak e-posta yoluyla Size bildirilir.

Panasonic, Programların süresi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Programlara ilişkin bilgiler, hizmetler, ürünler ve diğer materyallerle birlikte Programlar aracılığıyla sunulan tüm seçenekleri geliştirebilir, gözden geçirebilir veya değiştirebilir.

Değiştirilen Hükümlerin, daha sonradan Programa katılmak üzere etkin bir biçimde adım atan tüm Şirket Katılımcıları veya Bireysel Katılımcılar tarafından kabul edildiği varsayılır.

Hiçbir Panasonic çalışanının, belli bir yorum veya değişim herkese açık olarak gerçekleştirilmediği ve Web Sitesinde yayınlanmadığı ya da Panasonic’in yetkili bir kişisi tarafından yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece Programın hükümlerini yorumlama veya değiştirme yetkisi yoktur.

18. Tanıtım
Panasonic, Şirket Katılımcısının adını ve coğrafi konumunu tüm tanıtımlarında kullanma hakkına sahiptir. 

19. Diğer

İşbu Hükümlere ilişkin herhangi bir hakkı veya şartı uygulamaya koyamamamız ya da yerine getiremememiz, söz konusu hakka veya şarta ilişkin bir feragat oluşturmaz. Materyallere süreksiz erişim ya da bunları kullanım veya bunların kaldırılması ya da hasar görmesi durumuna karşılık bu materyalleri kaydedin. İşbu Hükümler son tarihe kadar geçerlidir ve makul ve zorunlu şekilde yürürlüğe konur. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün uygulanamaması durumunda kalan hükümler geçerliliğini korur.

20. Anlaşmanın bütünü

İşbu hüküm ve koşullar, Panasonic ile Şirket arasında Şirketin Programlara veya Programların kullanımına katılmasına ilişkin olarak yapılan anlaşmanın bütününü oluşturur.

 
Ek 1 

TOUGHBOOK Üniversitesi

TOUGHBOOK Üniversitesi, Web Sitesi üzerinden erişilen ve öz değerlendirmenin olduğu çevrimiçi bir öğrenim aracıdır.  Mevcut dersler arasında Ürünler ve genel endüstri bilgisi, ürünler ve seçili İş Ortaklarının konumlandırılması yer alır.  Hem satış ve genel konumlandırma alanlarında hem de teknik alanlarda ders içeriği mevcuttur; dersler ağırlıklı olarak İngilizce olmakla birlikte bazı dersler diğer dillerde de mevcuttur.  Web Sitesine kaydolan herkes TOUGHBOOK Üniversitesine erişebilir, e-öğrenim materyalleriyle çalışabilir ve testlere girebilir.  Testler, Panasonic tarafından belirlenmiş asgari bir geçme oranına tabidir.  Dersten başarıyla geçildiğinde bilgisayara indirilebilecek bir sertifika hazırlanır ve dersten geçildiği Web Sitesinde kayıt altına alınır.

Ders sertifikaları, dersten başarıyla geçildikten sonraki 12 aylık dönem boyunca geçerli ve etkindir.  12 aylık dönemden sonra sertifikanın süresi dolar ve dersin yeniden alınması gerekir.

TOUGHBOOK Şampiyonu statüsüne elde edilen geçerli ve etkin sertifika sayısı belirlenen asgari sayıda olduğunda erişilir.  Şampiyon statüsü için gerekli ders sayısı değişebilir; bu konunun ayrıntıları TOUGHBOOK Üniversitesi sayfalarında yer almaktadır.

Ek 2

İş Ortağı kategorileri ve nitelik kriterleri

Tüm iş ortaklarının aşağıdakileri yapması gerekir:

- Panasonic TOUGHBOOK İş Ortağı Portalı'na güncel bilgilerle kayıt olmak,
- İş Ortağı Portalı'na düzenli olarak (ayda en az bir defa) erişmek,
- Müşterilerin erişebileceği fiziksel bir lokasyona ve telefon desteğine sahip olmak.

Resmi Distribütör:  Bu, Panasonic ile geçerli bir dağıtım sözleşmesi bulunan ve Ürünleri yalnızca ticaret amaçlı satan bir İş Ortağıdır.

Engage Kayıtlı İş Ortağı: Bu, yetkili satıcılar ve sistem entegratörleri için birinci seviye iş ortaklığıdır. İş Ortağı, Ürünleri satan bir yetkili satıcı veya sistem entegratörü ise Kayıtlı bir İş Ortağı olabilir.

Engage Sertifikalı İş Ortağı: Bu, Ürünleri satan yetkili satıcılar ve sistem entegratörleri için ikinci ve daha yüksek seviye iş ortaklığıdır.  Bir İş Ortağı aşağıdaki durumlarda Sertifikalı İş Ortağı olabilir:

 - İş Ortağı, TOUGHBOOK iş ortaklığını web sitesinde tanıtır ve Panasonic TOUGHBOOK web sitesine bağlantılar yerleştirirse,

 - En az bir TOUGHBOOK Şampiyonluğunu muhafaza edecek Ek 1’de bulunan TOUGHBOOK Üniversitesi tanımı dahilinde açıklanmış hükümlere göre güncel bir Şampiyonluk statüsüne sahipse.  

Engage Kıdemli İş Ortağı:  Bu, Ürünleri satan yetkili satıcılar ve sistem entegratörleri için üçüncü ve en üst seviye iş ortaklığıdır.  Bir İş Ortağı şu durumlarda Kıdemli bir İş Ortağı olabilir:

 - Kendi web sitesinde TOUGHBOOK iş ortaklığını tanıtır ve Panasonic TOUGHBOOK web sitesine giden bağlantılar yerleştirirse,
 - Programa başvururken Panasonic ile bir iş planı ve Panasonic’in geçerli Mali Yılına ilişkin bilançosu için bir gelir hedefi üzerinde anlaşırsa,  Bir Panasonic temsilcisi ile bu plan üzerinde anlaşmaya varılır ve bu plan bir Panasonic temsilcisi ile üzerinde anlaşmaya varılan bir yıllık pazarlama planıyla desteklenirse,
 - Sergileme amacıyla geçerli ürünlerin Satılık Olmayan birimlerine ilişkin üzerinde anlaşmaya varılmış bir listeye sahip olursa,
 - En az iki TOUGHBOOK Şampiyonluğunu muhafaza edecek Ek 1’de bulunan TOUGHBOOK Üniversitesi tanımı dahilinde açıklanmış hükümlere göre güncel bir Şampiyonluk statüsüne sahipse.  

Kayıtlı Serbest Yazılım Satıcısı:  Bu, Web Sitesinde kayıtlı bir yazılım geliştiren bir İş Ortağı için birinci seviye iş ortaklığıdır. Bir İş Ortağının ISV İş Ortağı olarak nitelendirilebilmesi için Ürünleri tamamlayıcı yazılım ve donanım çözümleri geliştirip satması ve Panasonic temsilcileriyle etkin bir biçimde çalışarak şirketlerin kendi çözümlerini ortaklaşa tanıtmaya istekli olması gerekir.

Sertifikalı Serbest Yazılım Satıcısı:  Bu, Web Sitesinde kayıtlı bir yazılım geliştiren bir İş Ortağı için ikinci ve daha yüksek seviye iş ortaklığıdır. Bir İş Ortağı aşağıdaki durumlarda ISV İş Ortağı olabilir:

 - Kayıtlı ISV kriterlerini yerine getirirse,
 - Kendi web sitesinde TOUGHBOOK iş ortaklığını tanıtır ve Panasonic TOUGHBOOK web sitesine giden bağlantılar yerleştirirse,
 - En az bir TOUGHBOOK Şampiyonluğunu muhafaza edecek Ek 1’de bulunan TOUGHBOOK Üniversitesi tanımı dahilinde açıklanmış hükümlere göre güncel bir Şampiyonluk statüsüne sahipse.  

Kıdemli Serbest Yazılım Satıcısı İş Ortağı: Ürünleri doğrudan Panasonic tarafından desteklenen ve Panasonic’in iş ortakları ile son kullanıcı niteliğindeki müşterilerine satılan İş Ortağıdır.