DCU wprowadza nowoczesne rozwiązania audiowizualne

Scroll down

Uniwersytet instaluje najnowszą technologię projekcji laserowej Panasonic oraz cyfrową platformę multimedialną firmy Crestron we wszystkich odpowiednich przestrzeniach edukacyjnych w każdym z trzech kampusów.

Dzięki temu połączeniu udało się spełnić założenia uniwersytetu — zapewnić niezawodny, prosty w obsłudze sprzęt o niskich potrzebach konserwacyjnych.

Zgodnie z przewidywaniami do końca 2017 roku na terenie DCU zainstalowanych zostanie ponad 150 projektorów laserowych. 

W salach seminaryjnych zdecydowano się zamontować projektory laserowe Panasonic PT-RW330, a do większych sal wykładowych wybrano model PT-RW630.

Zastosowane w projektorze PT-RW330 z serii SOLID SHINE o jasności 3500 ANSI lumenów źródło światła łączące diody LED i laserowe zapewnia najwyższą niezawodność oraz długotrwałą jasność.

„W zorganizowanym przez nas teście projektory laserowe Panasonic zdeklasowały konkurencyjne modele lampowe”

Projektor zapewnia około 20 000 godzin eksploatacji bez konieczności wymiany lamp i filtrów.

Declan Raftery, dyrektor działu operacyjnego na uniwersytecie DCU, twierdzi — „Dysponujemy ponad 140 przestrzeniami edukacyjnymi i wykładowymi rozmieszczonymi w trzech kampusach. Do niedawna stosowaliśmy przestarzałą technologię halogenową. Naszym celem jest zastąpienie jej nową technologią, która będzie spójna we wszystkich trzech kampusach oraz przestrzeniach edukacyjnych.

Wybraliśmy technologię laserową firmy Panasonic ze względu na oferowaną przez nią jakość, ogromną żywotność oraz niskie koszty konserwacji. Z punktu widzenia uniwersytetu zdecydowanie zmniejsza ona całkowity koszt użytkowania.   

Wykładowcy oceniają nowe rozwiązania bardzo pozytywnie. Nigdy nie byli oni zachwyceni jakością stosowanych przez nas technologii audiowizualnych. Czasami zdarzało się, że lampa projektora ulegała awarii tuż po wejściu wykładowcy do sali, co powodowało opóźnienia w prowadzeniu zajęć. Dążymy jednak do sytuacji, w której pracownicy będą mogli być pewni niezawodności technologii i wysoką jakości projekcji we wszystkich przestrzeniach edukacyjnych”.

Dr Martin Maloney, wykładowca w instytucie komunikacji, dodaje — „W poprzednim semestrze przedstawiono nam nowy sprzęt. Przez pierwsze parę chwil byliśmy oczarowani jakością projekcji oraz innych funkcji nowych urządzeń. Szybko jednak o tym zapomnieliśmy. Dopiero w tym semestrze, gdy wróciłem do sali ze starym sprzętem, zdałem sobie sprawę z różnicy pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami.

Technologia audiowizualna zwiększyła zaangażowanie studentów w naukę i sprawiła, że wynoszą więcej z zajęć. W ubiegłym roku studenci odczuwali frustrację spowodowaną awariami projektorów, jednak teraz są zachwyceni. Z nowych, niezawodnych urządzeń są też zadowolone kluby i stowarzyszenia studenckie, ponieważ wieczorami na uczelni nie zawsze miały się do kogo zwrócić w przypadku problemów ze sprzętem”.

Do zmodernizowania technologii audiowizualnych na uniwersytecie Dublin City University zatrudniono firmę McKeon Group, która stopniowo wdraża nową platformę cyfrową we wszystkich przestrzeniach edukacyjnych na terenie uczelni.

Tomás Mac Eoin, dyrektor zarządzający w firmie McKeon, twierdzi — „Ze względu na aktualny stan gospodarki Irlandii bardzo trudno jest przekonać klientów, że zamiana na technologię laserową będzie w ostatecznym rachunku bardziej ekonomiczna niż pozostanie przy projektorach lampowych. W zorganizowanym przez nas teście dla DCU projektory laserowe Panasonic zdeklasowały konkurencyjne modele lampowe.

W ramach zawartej umowy ramowej nasza firma ma trzy lata na zmodernizowanie wszystkich przestrzeni edukacyjnych do tego samego standardu bez kolidowania z planami zajęć. Po ukończeniu tego projektu wyposażenie obiektów na uniwersytecie DCU będzie porównywalne ze sprzętem w najnowocześniejszych placówkach edukacyjnych w Irlandii”.

Kim Sweeney, przewodnicząca samorządu studenckiego na uniwersytecie DCU, dodaje — „Studenci byli bardzo sfrustrowani, gdy na zajęciach wykładowcy nie mogli uruchomić urządzeń. Nowa technologia audiowizualna zwiększa zaangażowanie studentów w naukę i sprawia, że wynoszą więcej z zajęć”.

Podobne zdanie ma dziekan ds. dydaktyki i nauki, William Kelly — „Modernizacja sprzętu audiowizualnego odgrywa istotną rolę w kontekście naszego planu stworzenia kampusu XXI wieku wykorzystującego technologię cyfrową. Oczekiwania studentów wywodzą się z ich osobistych doświadczeń związanych z praktycznie natychmiastowym dostępem do technologii.

„Nowa technologia audiowizualna sprawia, że studenci wynoszą więcej z zajęć”

Udało nam się zmienić sposób prowadzenia zajęć. Coraz bardziej zbliżamy się do metody odwróconego nauczania polegającej na tym, że studenci większość zagadnień poznają poza salami wykładowymi, a zajęcia przybierają formę pracy wspólnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zarówno wykładowcy, jak i studenci mogą przynosić na zajęcia materiały cyfrowe, a nowa technologia sprawia, że można ich używać”.  

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file