Informacje o polityce prywatności Panasonic

Ostatnia aktualizacja 9 czerwca 2023 r.

Scroll down

Informacja o ochronie prywatności firmy Panasonic

Panasonic dokłada wszelkich starań, aby "Dane osobowe" użytkownika (jak wyjaśniono poniżej) były wykorzystywane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i bezpieczny, a prywatność użytkownika była zawsze chroniona. Przywiązujemy dużą wagę do zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym między innymi z rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO").

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika, w jaki sposób "przetwarzamy" (jak wyjaśniono poniżej) informacje o użytkowniku ("Dane osobowe", jak wyjaśniono poniżej), które użytkownik nam przekazuje lub które zbieramy w ramach korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej lub subskrypcji komunikacji marketingowej (łącznie nasze "Usługi"), lub gdy użytkownik kontaktuje się z nami w mediach społecznościowych lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję. Ma ona również zastosowanie w przypadku wyraźnego odniesienia do niej za pośrednictwem łącza lub w podobny sposób. Tam, gdzie przetwarzamy Dane osobowe użytkownika i wymagane jest inne powiadomienie o ochronie prywatności (np. dla innych określonych witryn internetowych lub portali), Panasonic dostarczy specjalne powiadomienie o ochronie prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności uzupełnia inne informacje o ochronie prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy (zwane dalej "przetwarzaniem"), w jaki sposób to robimy, w jakim celu i jakie są nasze podstawy prawne. Zawiera ona również informacje o prawach użytkownika wynikających z RODO oraz o tym, w jaki sposób użytkownik może skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących mu praw lub złożenia skargi.

1. Informacje o nas

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została wydana przez Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy, w imieniu własnym i Grupy Spółek Panasonic. Grupa firm Panasonic składa się z Panasonic Corporation z siedzibą w Kadoma, prefektura Osaka, Japonia, a także z szeregu podmiotów stowarzyszonych, które można znaleźć tutaj:

https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności, gdy odnosimy się do "Panasonic", "my", "nas" lub "nasz", oznacza to odpowiednią spółkę / spółki (w przypadku współadministratorów) w Grupie Panasonic, która jest / są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W przypadku Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest to Panasonic Connect Europe GmbH W przypadku, gdy kilka spółek Panasonic jest wspólnie odpowiedzialnych za przetwarzanie Danych osobowych użytkownika, użytkownik może skorzystać ze swoich praw wobec spółki, która wydała niniejszą Informację o ochronie prywatności.

2. Czym są dane osobowe?

Do celów niniejszej Informacji o ochronie prywatności "Dane osobowe" obejmują wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Gdy łączymy inne informacje (tj. informacje, które same w sobie nie identyfikują osoby fizycznej) z Danymi Osobowymi, traktujemy połączone informacje jako Dane Osobowe.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku i w jaki sposób?

W zależności od sposobu korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej/naszych Usług, zob. Sekcja ‎4 poniżej i wyborów dotyczących plików cookie, patrz Sekcja ‎11 poniżej, Panasonic gromadzi i przetwarza niektóre lub wszystkie Dane osobowe określone w poniższej tabeli, korzystając z metod i kanałów również określonych w tabeli. 

Rodzaje gromadzonych danych osobowych W jaki sposób gromadzimy dane osobowe
"Dane podstawowe": W tym dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak krajowe dokumenty tożsamości lub podobne, powiązania korporacyjne, powiązania rządowe, postępowania sądowe i regulacyjne, niekorzystne media i sprawdzanie pod kątem publicznych list osób objętych sankcjami UE lub krajowymi, rejestry kredytowe. Może to obejmować wrażliwe dane osobowe zgodnie z RODO.

Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje. 

Z agencji kredytowych, rzetelnych baz danych lub w inny sposób publicznie dostępny.

"Dane komunikacji biznesowej": Elektroniczne, takie jak wiadomości e-mail, wiadomości na czacie, pliki pdf i inne pliki dokumentów.Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje.
"Biznesowe dane kontaktowe": W tym stanowisko i funkcja, adres biura, służbowy adres e-mail, służbowe numery telefonów (stacjonarny i komórkowy) oraz służbowy numer faksu.Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje. 
"Dane finansowe, dotyczące płatności i zamówień": W tym konto bankowe firmy użytkownika i inne dane niezbędne do przetwarzania zamówień, płatności, dostaw i zapobiegania oszustwom / przestępstwom, w tym numery kart kredytowych / debetowych i inne powiązane informacje rozliczeniowe.Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje.
"Dane identyfikacyjne": W tym dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak krajowe dokumenty identyfikacyjne lub podobne.Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje.
"Dane identyfikacyjne": W tym imię, nazwisko, tytuł i nazwa użytkownika lub podobny identyfikator.Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje.

"Dane o lokalizacji": Takie jak sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu WiFi i wieżach komórkowych, które mogą być nam przekazywane podczas korzystania z niektórych Usług. 

Zautomatyzowane, poprzez wykorzystanie przez nas technologii ustawionych w produkcie, urządzeniu lub naszej aplikacji. 
"Dane marketingowe i komunikacyjne": W tym preferencje marketingowe i komunikacyjne użytkownika, takie jak np. ustawienia językowe. Śledzimy również, kiedy użytkownik otrzymuje i czyta od nas komunikację marketingową, które to informacje wykorzystujemy do ulepszania naszych usług marketingowych, dostarczania użytkownikowi bardziej odpowiednich informacji i poprawy jakości naszych materiałów marketingowych.Zautomatyzowane, poprzez wykorzystanie przez nas plików cookie i podobnych technologii ustawionych w produkcie, urządzeniu lub naszej aplikacji, jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na ich użycie; więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
"Dane produktu/urządzenia/aplikacji": W tym model sprzętu, numer IMEI, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia i numer telefonu komórkowego używanego przez urządzenie, informacje o sieci komórkowej, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki mobilnej, ustawienie strefy czasowej, adres IP, szczegóły systemu operacyjnego i inne technologie dotyczące produktu lub urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Usług.

Zautomatyzowane, poprzez wykorzystanie przez nas technologii ustawionych w produkcie, urządzeniu lub naszej aplikacji. 

 

"Dane Profilu i Użytkowania": W tym informacje zebrane na temat korzystania z tej witryny internetowej / naszych Usług, takie jak czas i czas trwania korzystania, hasła i dane logowania, witryna polecająca, klikane linki, przeprowadzane wyszukiwania, podejmowane działania, odwiedzane strony, historia przeglądania sieci, wzorce użytkowania i informacje z wypełnianych formularzy.

Zautomatyzowane, poprzez wykorzystanie przez nas plików cookie i podobnych technologii ustawionych w produkcie, urządzeniu lub naszej aplikacji, jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na ich użycie; więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

"Dane Transakcyjne": W tym informacje o transakcjach użytkownika (np. zakup lub zwrot naszych produktów/urządzeń i Usług) oraz szczegóły dotyczące takich produktów/urządzeń, takie jak nazwa produktu/urządzenia i usługi, kategoria produktu, numer modelu, numer seryjny, cena zakupu, dowód zakupu, data i lokalizacja transakcji, historia faktur.

Bezpośrednio od użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje.

 

Wszelkie dodatkowe dane osobowe dobrowolnie przekazane przez użytkownikaBezpośrednio od Ciebie

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika (cel i podstawa prawna)?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w kontekście działań i w celach określonych w poniższej tabeli i opieramy się na jednej lub kilku z poniższych podstaw prawnych: 

- Wykonanie umowy: gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem jako stroną, lub (na żądanie użytkownika) podjąć kroki przed zawarciem takiej umowy (art. 6(1)(b) RODO);

- Obowiązek prawny: W przypadku konieczności spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO); 

- Uzasadnione interesy: W przypadku, gdy działamy w naszym uzasadnionym interesie, pod warunkiem, że nie są one nadrzędne wobec praw podstawowych użytkownika (art. 6(1)(f) RODO). Oceniamy nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika i porównujemy je z potencjalnym wpływem na użytkownika. W przypadku, gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu na warunkach określonych w RODO; aby uzyskać więcej informacji na temat naszych uzasadnionych interesów lub naszego testu bilansującego, skontaktuj się z nami za pomocą środków komunikacji określonych w Sekjca 14 poniżej; 

- Zgoda: Jeśli będziemy polegać na zgodzie użytkownika, poprosimy o nią osobno (6(1)(a) RODO).

Należy pamiętać, że Panasonic nie opiera żadnych decyzji wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które znacząco wpływa na użytkownika lub ma dla niego skutki prawne (art. 22 RODO).

Działalność i celRodzaje danych osobowych Podstawa prawna
Zarządzanie niniejszą stroną internetową i naszymi Usługami
W celu bezpiecznego dostarczania i administrowania tą stroną internetową i naszymi Usługami, co obejmuje ciągłe ulepszanie jej funkcjonowania, w tym monitorowanie wydajności centrów danych i sieci, utrzymywanie bezpieczeństwa naszej infrastruktury i Usług, testowanie, raportowanie i rozwiązywanie problemów.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane profilu i użytkowania 

Dane produktu/urządzenia/aplikacji

Dane lokalizacji

Uzasadnione interesy 

Obowiązek prawny

Zgoda 

Tworzenie konta lub profilu
Podczas tworzenia konta lub profilu na stronie internetowej lub w aplikacji Panasonic, na przykład podczas rejestracji w naszych usługach. 

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane transakcyjne

Wykonanie umowy

 
Publikowanie komentarzy na forach i forach dyskusyjnych
Niektóre witryny i aplikacje Panasonic zawierają tablice ogłoszeń, fora, tablice ogłoszeń, funkcje czatu, blogi i podobne funkcje ("Wpisy społecznościowe"), za pośrednictwem których użytkownik może publikować informacje, wiadomości i inne materiały. Obejmuje to na przykład nasz Blog Toughbook.

Dane komunikacji biznesowej

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane profilu i użytkowania 

Wykonanie umowy 

Zgoda

Świadczenie naszych usług
W celu świadczenia naszych Usług, w tym części zamiennych, akcesoriów i produktów dostępnych w e-sklepie lub jakiejkolwiek konkretnej funkcji, o którą poprosisz, w tym w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z Tobą (takiej jak gwarancja na produkt lub urządzenie), świadczenia usług wsparcia klienta i obsługi wszelkich innych zapytań dotyczących wsparcia, które możesz mieć (takich jak rozpatrywanie reklamacji), a także zapewniania szkoleń personelu i informowania.

Dane komunikacji biznesowej

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane finansowe, dotyczące płatności i zamówień

Dane transakcyjne

Wykonanie umowy

 

Cele biznesowe
W celu monitorowania działalności, ochrony naszych aktywów, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, zarządzania informacjami, księgowości, audytu i windykacji należności.

Dane komunikacji biznesowej

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane finansowe, dotyczące płatności i zamówień

Dane transakcyjne

Obowiązek prawny 

Uzasadnione interesy

Aktualizacje
Komunikowanie się z użytkownikiem, w tym komunikowanie się z użytkownikiem na temat jego konta, profili lub transakcji z nami, przekazywanie mu ważnych informacji na temat jego produktów, urządzeń, aplikacji lub innych Usług oraz wysyłanie mu powiadomień o wszelkich istotnych zmianach w naszych warunkach lub zasadach, np. w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane transakcyjne

Uzasadnione interesy 

Obowiązek prawny

Promocje, gry (online), losowania nagród, loterie, zwroty gotówki, konkursy i podobne działania

W celu prawidłowego prowadzenia i administrowania którymkolwiek z powyższych działań, w tym udostępniania danych osobowych sponsorom.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane transakcyjne

Wykonanie umowy 

Uzasadnione interesy

Wysyłanie komunikatów marketingowych, analizowanie wyszukiwania w sieci i poprawa komfortu korzystania z naszych witryn internetowych 
Dostarczanie spersonalizowanych reklam, treści sponsorowanych, przedstawianie rekomendacji w oparciu o wcześniejsze działania użytkownika w naszych Usługach oraz wysyłanie użytkownikowi wiadomości promocyjnych, takich jak biuletyny, a także udostępnianie Danych Osobowych Partnerowi w przypadku skontaktowania się z nami z zapytaniem dotyczącym sprzedaży. Analiza wyszukiwania w sieci i poprawa komfortu korzystania z naszych witryn internetowych. Może to obejmować korzystanie z sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących, które stanowią jednopikselowe pliki obrazów przechowywane na naszej stronie internetowej (szczegóły można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie). Informacje o zachowaniu użytkownika są gromadzone wyłącznie pod pseudonimem i nie są powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika. Tworzymy anonimowe, zagregowane statystyki dotyczące korzystania z naszych witryn internetowych.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane marketingowe i komunikacyjne

Dane produktu/urządzenia/aplikacji

Dane profilu i użytkowania 

Zgoda na 
wykonanie umowy

Uzasadnione interesy

Ulepszanie usług i ankiety
Opracowywanie i ulepszanie nowych i istniejących produktów i Usług Panasonic, rekomendacji, reklam i innych komunikatów oraz poznawanie preferencji użytkowników, w tym pytanie ich o opinie na temat naszych produktów i Usług oraz przeprowadzanie ankiet. Obejmuje to również tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane profilu i użytkowania 

Dane identyfikacyjne

Dane transakcyjne

Zgoda

Uzasadnione interesy

Wycofanie produktu
W wysoce nieprawdopodobnej sytuacji, w której Panasonic musi wycofać jakikolwiek produkt, w tym ze względów bezpieczeństwa, musimy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu produktu.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane transakcyjne

Obowiązek prawny
Zgodność z przepisami i działania prawne
Zapewnienie administracji, działania i zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz wewnętrznymi politykami Panasonic, a także egzekwowanie praw i obrona w przypadku sporu prawnego.

Dane podstawowe 

Dane komunikacji biznesowej 

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne  

Dane finansowe, dotyczące płatności i zamówień

Dane transakcyjne

Obowiązek prawny 

Uzasadnione interesy

Kontrole zgodności
W celu zapobiegania oszustwom, korupcji, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym czynom przestępczym lub ich wykrywania w kontekście fuzji i przejęć i/lub ogólnego zarządzania ryzykiem (np. związane ze zdolnością kredytową, kontrolą eksportu, oszustwami, praniem pieniędzy lub przeciwdziałaniem łapówkarstwu i korupcji), w tym sprawdzanie publicznych list osób podlegających sankcjom unijnym lub krajowym, rejestrów kredytowych, potwierdzanie, że nie istnieją żadne niekorzystne informacje publiczne łączące użytkownika z oszustwem lub wykroczeniem finansowym, w tym łapówkarstwem, oraz potwierdzanie, czy użytkownik jest "osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne" (tj. czy jest lub był urzędnikiem publicznym lub wybranym urzędnikiem) lub jego współpracownikiem.

Dane podstawowe

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne

Obowiązek prawny

Uzasadnione interesy

Uczenie maszynowe
Automatyzacja procesów biznesowych, w tym fakturowania i księgowości, odpowiedź na komunikację biznesową.

Dane komunikacji biznesowej 

Biznesowe dane kontaktowe

Uzasadnione interesy
Portal partnerski
Aby zostać Partnerem Panasonic, będziemy musieli zebrać podstawowe informacje na temat firmy, pracownika rejestrującego firmę oraz produktów Panasonic, które firma jest zainteresowana promować. 

Biznesowe dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Dane profilu i użytkowania

Dane transakcyjne 

Wykonanie umowy

Zgoda

Targi i wydarzenia
Aby wziąć udział w naszych targach i wydarzeniach, będziemy musieli zebrać podstawowe informacje o firmie, pracowniku rejestrującym firmę i zapisującym się na targi lub wydarzenie, a także możesz dodać, jakie produkty Panasonic firma jest zainteresowana promocją. 

W trakcie uczestnictwa w targach lub wydarzeniach oraz po ich zakończeniu możemy kontaktować się z użytkownikiem w tym zakresie. Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail) w związku ze sprzedażą towaru lub usługi (np. wydarzenia), możemy przesyłać mu informacje (w tym reklamy) dotyczące podobnych towarów i usług. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z obowiązującymi go taryfami operatora telekomunikacyjnego.

Biznesowe dane kontaktowe

Dane marketingowe i komunikacyjne

Dane identyfikacyjne

Dane profilu i użytkowania

Wykonanie umowy 

Zgoda

5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników?

Nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim w ich własnych, niezależnych celach marketingowych lub biznesowych, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Możemy jednak być zmuszeni do ujawnienia Danych Osobowych użytkownika następującym podmiotom w celach, dla których je zebraliśmy, jak określono w punkcie ‎4, w oparciu o określone tam podstawy prawne:

I. Panasonic Corporation i podmioty stowarzyszone
Może zaistnieć konieczność przekazania Danych Osobowych użytkownika w ramach Grupy Spółek Panasonic w celu świadczenia żądanych przez użytkownika Usług lub innych usług/pomocy. Wszystkie spółki należące do Grupy Panasonic są zobowiązane do przestrzegania praktyk w zakresie ochrony prywatności określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub innej polityce prywatności, o której mogą powiadomić użytkownika, oraz do przetwarzania jego Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

II. Dostawcy usług
Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne i administracyjne oraz pomagają nam w administrowaniu niektórymi działaniami i usługami w naszym imieniu i będą oni działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami jako podmioty przetwarzające dane.

III. Partnerzy kanału
Jeśli użytkownik skontaktował się z nami w sprawie potencjalnej możliwości sprzedaży, możemy przekazać jego Biznesowe Dane Kontaktowe i Dane Tożsamości naszym zatwierdzonym partnerom handlowym w celu podjęcia przez nich działań następczych w związku z prośbą o kontakt i dalszej kwalifikacji wymagań użytkownika.

IV. Strony trzecie, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony naszej działalności i usług
Ujawnimy dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub w odpowiedzi na ważny proces prawny, w tym ze strony organów ścigania lub innych agencji rządowych; w celu ochrony naszych klientów (np. w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług); w celu obsługi i utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług (np. w celu zapobiegania lub powstrzymania ataku na nasze systemy lub sieci); w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych współpracowników i innych osób, z którymi mamy kontakt; lub w celu ochrony praw lub własności Panasonic, w tym egzekwowania wszelkich warunków lub umów regulujących korzystanie z naszych Usług.

V. Inne strony w związku z transakcjami korporacyjnymi
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronie trzeciej lub w ramach grupy spółek Panasonic w ramach reorganizacji, fuzji, przeniesienia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji lub innego zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji Panasonic, w tym między innymi w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem.

VI. Zewnętrzni dostawcy usług konkurencji
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów, losowań bezpłatnych nagród, konkursów i podobnych promocji. Tacy zewnętrzni dostawcy zostaną wskazani użytkownikowi przed wzięciem przez niego udziału w jakimkolwiek konkursie, loterii, losowaniu nagród lub podobnej promocji.
VII. Inne strony za zgodą lub na polecenie użytkownika
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub zażąda takiego udostępnienia.  Są to na przykład strony trzecie świadczące usługi wzbogacania danych, agencje medialne i LinkedIn.

6. Co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników?

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma dla firmy Panasonic ogromne znaczenie. Wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków fizycznych i technicznych, a także solidne zasady i procesy. Ma to na celu zabezpieczenie Danych osobowych użytkownika i ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Środki te uwzględniają aktualny stan technologii, koszty ich wdrożenia, charakter Danych Osobowych oraz ryzyko przetwarzania.

Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych, jest zorganizowane w ramach globalnego programu Panasonic o nazwie Information Security Management ("ISM"). Powiązany cel, standardy i środki wdrożeniowe są zorganizowane w globalnie obowiązującej Polityce oraz dalszych standardach i wytycznych. Program i wszystkie jego części są zgodne z podejściem Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (PDCA) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych (w tym danych osobowych) w całym cyklu życia informacji, od ich gromadzenia do zniszczenia. 

7. Dostęp do danych osobowych i inne przysługujące użytkownikowi prawa

Jakie są Twoje prawa?
Prawa użytkownika wynikające z RODO obejmują prawo do uzyskania informacji, prawo dostępu do kopii jego Danych osobowych, prawo do żądania sprostowania lub aktualizacji wszelkich niedokładnych Danych osobowych będących w naszym posiadaniu oraz prawo do żądania usunięcia jego Danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie na warunkach określonych w RODO oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Ponadto w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do żądania zwrotu przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przekazania takich danych osobowych stronie trzeciej, bez przeszkód z naszej strony i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań do zachowania poufności. 

Użytkownik ma również prawo do niewyrażenia zgody, a w przypadku, gdy wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego Danych osobowych, ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed takim wycofaniem.

Prawa użytkownika są szczegółowo określone w art. 7 i rozdziale 3 RODO oraz innych obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Prawa użytkownika związane z komunikacją marketingową
Jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, przetwarzamy Biznesowe dane kontaktowe, Dane identyfikacyjne, Dane marketingowe i komunikacyjne, Dane produktu/urządzenia/aplikacji oraz Dane profilu i użytkowania do celów komunikacji marketingowej, aby wysyłać użytkownikowi korespondencję pocztą, e-mailem, telefonicznie i/lub wiadomościami tekstowymi (takimi jak SMS) związanymi z produktami, urządzeniami i innymi Usługami Panasonic zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika. 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych w tych celach. W przypadku wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, zaprzestaniemy przetwarzania Danych Osobowych w tych celach. 
Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać komunikacji marketingowej od firmy Panasonic, powinien kliknąć przycisk "Zrezygnuj z subskrypcji" w każdej otrzymanej od nas marketingowej lub promocyjnej wiadomości e-mail. 

Korzystanie z przysługujących praw
Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, powinien skontaktować się z nami, korzystając ze środków komunikacji określonych w Sekcji 14 poniżej.

Skargi
Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, powinien skontaktować się z nami, korzystając ze środków komunikacji podanych poniżej w Sekcji 14 lub złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego:

- Organy EOG/UE: Członkowie | Europejska Rada Ochrony Danych (europa.eu)
- Wielka Brytania (UK): Złóż skargę | ICO

8. Przelewy międzynarodowe 

W przypadku przekazywania Danych Osobowych użytkownika odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG") zapewniamy, że Dane Osobowe użytkownika pozostają chronione poprzez przekazywanie ich wyłącznie do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony uznany przez Komisję Europejską, takich jak np. Japonia i Wielka Brytania i/lub poprzez stosowanie Standardowych Klauzul Umownych ("SCC") zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz, w razie potrzeby, wprowadzanie dodatkowych środków w celu zapewnienia Danym Osobowym użytkownika zasadniczo takiego samego poziomu ochrony, jaki obowiązuje w EOG. Korzystanie przez użytkownika z naszych Usług może w szczególności wiązać się z przekazywaniem i przetwarzaniem Danych Osobowych użytkownika z EOG do naszej siedziby głównej w Japonii (Panasonic Holdings Corporation), do naszych podmiotów stowarzyszonych (w Wielkiej Brytanii) oraz do usługodawców i/lub stron trzecich z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). 

W ten sam sposób, jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika poza Serbię, Szwajcarię, Turcję lub Wielką Brytanię, zapewnimy, że dane osobowe użytkownika pozostaną chronione zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych. 

Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie i uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń, które zapewniamy, wysyłając wniosek do osoby kontaktowej wskazanej w Sekcji ‎14.

9. Przechowywanie danych - jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Obejmuje to cele związane z realizacją naszej umowy z użytkownikiem, spełnieniem wszelkich obowiązków prawnych, regulacyjnych, księgowych, sprawozdawczych, którym podlegamy, oraz ustanowieniem i obroną roszczeń prawnych.

10. Linki i produkty stron trzecich w naszych Usługach

Nasze witryny internetowe, aplikacje i produkty mogą zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich, takich jak YouTube, LinkedIn i Facebook. Te strony internetowe i aplikacje, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Panasonic i nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności ani za treść stron internetowych i aplikacji, do których prowadzą łącza. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać ze strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej, dane osobowe gromadzone przez stronę internetową lub aplikację strony trzeciej będą podlegać polityce prywatności tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności stron trzecich, którym użytkownik udostępnia dane osobowe.

11. Pliki cookie

Informacje na temat tego, czym są pliki cookie, w jaki sposób Panasonic i inne podmioty zewnętrzne wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, a także szczegółowe informacje o tym, jak można wyłączyć pliki cookie, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

12. Dane osobowe dzieci

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci (osób poniżej 16 roku życia) i świadomie nie gromadzimy ani nie próbujemy gromadzić Danych Osobowych od dzieci ani na ich temat. 

13. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub danych osobowych 

Ważne jest również, aby często sprawdzać aktualizacje Informacji o ochronie prywatności, ponieważ możemy je od czasu do czasu zmieniać. Sekcja "Data ostatniej aktualizacji" u góry tej strony określa, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana, a wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu przez nas zmienionej Informacji o ochronie prywatności. 

Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony, jeśli zmiany te będą istotne, poprzez dodanie oświadczenia na tej stronie internetowej lub wysłanie powiadomienia za pośrednictwem odpowiednich Usług lub wiadomości e-mail.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o ochronie prywatności za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję, aby być na bieżąco z naszymi praktykami informacyjnymi i dostępnymi opcjami wyboru. Ważne jest dla nas, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były zawsze dokładne i aktualne. Jeśli jakiekolwiek przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym. 

14. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub w celu skorzystania z przysługujących mu praw, prosimy o kontakt pod adresem: 

Panasonic Connect Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Hagenauerstrasse 43
D-65203 Wiesbaden
e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w Wielkiej Brytanii (UK) prosimy o kontakt pod adresem:

Dział prawny w Wielkiej Brytanii
Panasonic Connect Europe (oddział w Wielkiej Brytanii)
Maxis 2, Western Road, 
Bracknell, Berkshire,
RG12 1RT
lub e-mail: UKLegal@eu.panasonic.com