Panasonic GREEN IMPACT

Firma Panasonic została założona sto lat temu, a dziś ponad miliard ludzi polega na naszych produktach. Chociaż jesteśmy dumni z naszego wpływu na pracę i społeczeństwo na całym świecie, zdajemy sobie sprawę, że przyczynia się to do globalnego zużycia energii i wiąże się z dużym śladem węglowym. Naszym obowiązkiem jest ograniczenie emisji i zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Dlatego stworzyliśmy Panasonic GREEN IMPACT - długoterminową inicjatywę środowiskową dla Grupy Panasonic, której celem jest ułatwienie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości dla nas jako firmy i dla społeczeństwa. Razem możemy wprowadzić zmiany od wewnątrz i promować innowacje na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Scroll down

Świadomość

Nasz świat się zmienia. Globalne temperatury osiągnęły niebezpieczne szczyty, doprowadzając do zmiany wzorców klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Fale upałów, pożary, powodzie i susze już przekształcają ekosystemy i wpływają na nasze codzienne życie.

Od XIX wieku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1 stopień Celsjusza, a jeśli nadal będziemy podążać tą ścieżką, osiągniemy poziom 1,5 stopnia do 2030 roku. Choć może się to wydawać nieistotne, naukowcy ostrzegają, że przekroczenie tego limitu będzie miało katastrofalne konsekwencje. Jest już za późno, aby powstrzymać zmiany klimatu, ale możemy spowolnić ich tempo i ostatecznie zmienić kurs.

Ale musimy działać teraz.

Globalne ocieplenie jest spowodowane rosnącym poziomem gazów cieplarnianych (GhG) zatrzymujących ciepło w atmosferze ziemskiej. Dwutlenek węgla (czyli CO2) stanowi 70-80% tego i jest uwalniany głównie poprzez spalanie paliw kopalnych, wytwarzanie cementu i wylesianie. Tak więc jednym z głównych sposobów radzenia sobie ze zmianami klimatu jest zmniejszenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych i przemysłu wykorzystującego duże ilości węgla.

Dlatego w firmie Panasonic dązymy do ograniczenia zużycia energii podczas produkcji i użytkowania naszych produktów poprzez wykorzystanie ekologicznych innowacji, takich jak wytwarzanie czystej energii, efektywność energetyczna i magazynowanie energii.

Wpływ

Ślad węglowy firmy jest podzielony na 3 kategorie emisji zwane "zakresami" - emisje bezpośrednie, emisje pośrednie oraz emisje na wyższym i niższym szczeblu. Całkowita emisja CO2 przez firmę Panasonic każdego roku w ramach zakresów 1, 2 i 3 wynosi około 110 milionów ton. 

Panasonic posiada 250 fabryk na całym świecie, które łącznie zużywają około 5 miliardów kWh energii elektrycznej rocznie (stan na rok finansowy 2020). To około 2,2 mln ton CO2 rocznie.

Z tego powodu walka z emisjami produkcyjnymi jest naszym priorytetem.

Około 98% naszego całkowitego śladu węglowego to emisje z zakresu 3. Wynika to z faktu, że większość naszych emisji CO2 pochodzi z energii zużywanej przez nasze produkty. W rzeczywistości nasze produkty zużywają około 1% energii elektrycznej na ziemi. Dlatego właśnie aż 80% śladu węglowego pochodzi z eksploatacji naszych urządzeń.

W firmie Panasonic koncentrujemy się na redukcji bezpośredniej emisji CO₂ pochodzącej z naszej własnej działalności biznesowej. Poza tym nieustannie wprowadzamy innowacje, aby dostarczać rozwiązania, które pomagają naszym klientom uniknąć emisji CO₂ w każdej części ich działalności, budynku, społeczności i łańcucha dostaw.

Ambicja

W maju 2021 r. firma Panasonic zadeklarowała zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto w działalności biznesowej wszystkich spółek operacyjnych grupy do 2030 r. Zobowiązanie to ma zastosowanie do emisji z zakresu 1 (emisje bezpośrednie z działalności gospodarczej) i zakresu 2 (emisje pośrednie, takie jak koszty mediów). Naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto w zakresach 1, 2 i 3 do 2050 r.

 

Podzieliliśmy nasze cele na dwie kategorie: bezpośrednią redukcję emisji i wkład w globalną redukcję poprzez unikanie emisji.

  • Zmniejszenie emisji z własnej działalności gospodarczej (zakres 1 i 2) do zerowej emisji CO2 netto do 2030 r.
  • Zmniejszenie emisji CO2 z całego naszego łańcucha dostaw (zakres 3) do zera netto do 2050 r. poprzez zmniejszenie zużycia energii przez nasze produkty po zakupie.
  • Przyczynianie się do unikania przyszłych emisji poprzez wykorzystanie istniejących technologii (np. pomp ciepła, akumulatorów EV) w celu wsparcia globalnego przejścia na zerową emisję netto.
  • Przyczynianie się do unikania przyszłych emisji poprzez opracowywanie nowych technologii, które wspierają globalne przejście do zerowej emisji netto.

Akcja

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, dużo się mówi – i często za mało działa.

W firmie Panasonic jesteśmy pionierami i innowatorami. Chcemy, aby nasze działania na rzecz klimatu to odzwierciedlały. Panasonic GREEN IMPACT jest sercem naszej strategii biznesowej. Oznacza to, że jesteśmy nie tylko mocno zaangażowani w uczynienie naszego własnego łańcucha wartości bardziej zrównoważonym – stale i w coraz większym stopniu przyczyniamy się do przejścia do bardziej ekologicznego społeczeństwa globalnego poprzez rozwój wiodącej w branży technologii niskoemisyjnej.

Fabryki o zerowej emisji CO2 netto

W 2018 roku założyliśmy nasze pierwsze fabryki o zerowej emisji dwutlenku węgla, wytwarzając własną energię odnawialną na miejscu, pozyskując dodatkową energię elektryczną z czystych źródeł energii i kompensując pozostałe emisje. Obecnie mamy dziewięć zakładów o zerowej emisji dwutlenku węgla netto na całym świecie i będziemy stale wdrażać to podejście we wszystkich naszych fabrykach (ok. 250) na całym świecie.

Rozwiązania inteligentnej fabryki

Produkcja jest w naszym DNA, a dzięki ciągłym innowacjom mamy nadzieję przyczynić się do dekarbonizacji całej branży - jedna inteligentna fabryka na raz.

Wydajność jest siłą napędową tej inicjatywy. Nasza działalność w zakresie rozwiązań Smart Factory dostarcza urządzenia o najniższym zużyciu energii na rynku. Dzięki połączeniu rozwiązań programowych, usług doradczych i automatyzacji znacznie redukujemy przestoje, usterki i straty na linii produkcyjnej.

Czyniąc urządzenia fabryczne bardziej inteligentnymi, bardziej połączonymi i trwalszymi – możemy zmaksymalizować wydajność i przejrzystość w naszych łańcuchach dostaw.

Zrównoważone rozwiązania wizualne

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedną z pierwszych firm na świecie, która zmieniła nasze projektory z lamp na ekologiczne laserowe źródła światła. Czynnik, który zmniejsza zużycie toksycznych metali i znacznie poprawia efektywność energetyczną urządzeń. Zmniejszyliśmy również fizyczny ślad naszych projektorów nawet o 40%, co prowadzi do mniejszego zużycia zasobów i odpadów.

Dodatkowo, wprowadziliśmy wielokrotnego użytku filtry ekologiczne, które w połączeniu z 20 000 gwarantowanych bezobsługowych godzin pracy sprawiają, że nasze projektory są trwalsze i mniej zasobochłonne.

Zmniejszenie ilości odpadów dzięki oprogramowaniu

Nasza działalność w zakresie rozwiązań Broadcast i ProAV doprowadziła do zastąpienia sprzętu oprogramowaniem i zapewnienia wydajności pod względem tak dużego wykorzystania zasobów, jak to tylko możliwe, aby zmniejszyć ilość jednorazowych produktów trafiających na wysypiska. Byliśmy jedną z pierwszych firm, które zastąpiły taśmy i dyski optyczne w aparatach fotograficznych kartami pamięci.

KAIROS, platforma do produkcji na żywo nowej generacji firmy Panasonic, odgrywa obecnie ważną rolę w kierowaniu branży w kierunku przetwarzania wideo IT/IP. Dzięki podejściu programowemu i otwartej modułowej architekturze system można łatwo zmodernizować - zastępując potrzebę tradycyjnego sprzętu miksującego.

Firma Panasonic wprowadziła również program renowacji i certyfikacji popularnej gamy kamer PTZ, co jeszcze bardziej wydłuża żywotność naszych kamer. Ciągłe inwestycje w rozwój coraz mniejszych i bardziej wydajnych kamer oraz rozwiązań wspierających do nich również zmniejszają zasoby wykorzystywane w nowych produktach i poprawiają efektywność energetyczną.

Przedłużenie żywotności naszych urządzeń

W przeszłości firmy regularnie wymieniały swoje urządzenia mobilne, aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom biznesowym. Może to oznaczać, że urządzenia zostaną wymienione już po dwóch latach.

Firma Panasonic Mobile Solutions Business zawsze projektowała produkty z myślą o długim cyklu życia, zapewniając wsteczną kompatybilność akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Firma poszła jednak o krok dalej, projektując swoje najnowsze wytrzymałe notebooki i tablety TOUGHBOOK tak, aby były modułowe, a tym samym mogły być adaptowane przez użytkowników końcowych. To unikalne i innowacyjne podejście oznacza, że urządzenia mogą być wielokrotnie rekonfigurowane i zmieniane w ciągu ich długiego cyklu życia.

Firma Panasonic Mobile Solutions wprowadziła również TOUGHBOOK Revive: nienastawiony na zysk program gospodarki o obiegu zamkniętym, który daje klientom możliwość przekazania wycofanych urządzeń TOUGHBOOK, aby je ożywić i rozpocząć nowe życie w organizacjach charytatywnych, innych organizacjach non-profit lub na rynkach używanych.

Ten rodzaj przełomowej technologii umożliwia firmom przyjęcie bardziej zrównoważonej strategii komputerów mobilnych, wspiera je w redukcji ich własnych emisji z zakresu 3 i pomaga im zachować zgodność z ustalonymi przez rząd celami zakupowymi, a nawet z ich własną korporacyjną polityką zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość łańcucha dostaw

Oprócz bardziej zrównoważonego rozwoju własnej produkcji i łańcucha dostaw, Panasonic Connect współpracuje z firmami należącymi do Panasonic, Blue Yonder i Zetes, aby pomóc naszym klientom z branży produkcyjnej, logistycznej i detalicznej w przekształceniu ich własnych łańcuchów dostaw.

Rozwiązania handlowe Blue Yonder zapewniają bezproblemowe zarządzanie zapasami i zamówieniami oraz umożliwiają wykorzystanie danych firmy w łańcuchach dostaw. To inteligentne podejście do globalnego handlu może doprowadzić do mniejszej ilości odpadów i bardziej zrównoważonego wzrostu.

Zetes zapewnia łatwe śledzenie i widoczność w całych łańcuchach dostaw oraz usprawnia procesy od produkcji po transport i sprzedaż detaliczną. Ta przejrzystość pomoże zwiększyć wydajność i oświetli obszary, które wymagają zmian w celu zapewnienia ekologicznie i etycznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Inteligentnie łącząc komponenty, sprzęt i oprogramowanie z naszym bogatym doświadczeniem w branży, dostarczamy gotowe zintegrowane rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które wspierają zrównoważoną przyszłość.

Misja

Inicjatywa GREEN IMPACT firmy Panasonic ma na celu nie tylko ograniczenie emisji z naszego własnego łańcucha, ale także przyczynienie się do przejścia społeczeństwa na neutralność węglową. Przekształcając własne działania i promując innowacje w zakresie technologii czystej energii, Grupa Panasonic dąży do zmniejszenia i uniknięcia emisji CO2 o ponad 300 milionów ton1 do 2050 roku. To około 1% obecnych całkowitych globalnych emisji. Podzieliliśmy naszą redukcję o 300 milionów ton na trzy rodzaje oddziaływania.

 

1. WPŁYW WŁASNY

Pracujemy nad zmniejszeniem emisji CO2 o 110 milionów ton w całym łańcuchu wartości Grupy Panasonic, osiągając zerową emisję CO2 netto do 2050 roku. Przyspieszamy nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto dla naszej własnej działalności biznesowej (zakres 1 i 2) o 2,2 miliona ton do 2030 roku.

 

2. WPŁYW NASZYCH URZĄDZEŃ

Przyczynimy się do przejścia społeczeństwa na neutralność węglową, ułatwiając uniknięcie ok. 100 milionów ton CO2 rocznie, dostarczając istniejące technologie i rozwiązania, które pomagają oszczędzać energię i redukować emisje. (np. technologia pomp ciepła, inteligentne oprogramowanie łańcucha dostaw, akumulatory do pojazdów elektrycznych, niskoemisyjna jakość powietrza i klimatyzacja).

 

3. WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ

Naszym celem jest ułatwienie uniknięcia dodatkowej redukcji emisji CO2 o 100 milionów ton poza naszym łańcuchem poprzez dalszy rozwój i wprowadzanie na rynek nowych technologii czystej energii i inteligentnych rozwiązań biznesowych.

 

Poza tymi trzema obszarami oddziaływania, proaktywne inicjatywy Grupy Panasonic niewątpliwie zaowocują szerokim efektem falowym, który będzie napędzał zrównoważone zmiany na całym świecie. Ale nie zostanie to uwzględnione w obliczeniach naszych wyników redukcji emisji.

 

*1 33,6 mld ton emisji CO2 związanych z energią w 2019 r. (źródło: IEA)

*2 Współczynniki do obliczania emisji CO2 to współczynniki z 2020 r.