Podróże klientów wzbogacone dzięki technologii LinkRay

Muzeum Motoryzacji Petersena urozmaica podróże klientów dzięki nowej technologii Panasonic LinkRay.

Scroll down

Product(s) supplied: PT-DZ870 PT-DZ780

Wyzwanie

Jak przyciągnąć uwagę szerszego grona odbiorców dzięki wzbogaceniu czekających na nich atrakcji.

Rozwiązanie

Technologia Panasonic LinkRay stała się nowatorskim iniedrogim rozwiązaniem dla Muzeum Motoryzacji Petersena.

"Goście bardziej się angażują, oglądają więcej materiałów i przyswajają dużo informacji, a przy tym mogą korzystać z elementów interaktywnych — to rozwiązanie otwiera przed nami cały świat nowych możliwości "

Muzeum Motoryzacji Petersena, założone wroku 1994 wLos Angeles przez wydawcę Roberta E.Petersena ijego żonę Margie, to organizacja nonprofit, która specjalizuje się whistorii motoryzacji oraz tworzeniu powiązanych znią programów edukacyjnych. Udostępnienie muzeum wszystkim chętnym przyczynia się do zachowania ipowiększania kolekcji samochodów oraz umożliwia lepsze jej zbadanie.

Muzeum Motoryzacji Petersena przeszło niedawno gruntowną renowację, która kosztowała 125mln USD. Ponowne otwarcie miało miejsce wgrudniu 2015r. Dzięki nawiązaniu współpracy zwieloma dużymi markami, takimi jak Maserati, Ford czy LucasOil, na dodatkowej przestrzeni opowierzchni blisko 28000metrów kwadratowych pojawiły się nowe, przyciągające wzrok eksponaty iwystawy.

„Szukaliśmy sposobów na dostarczenie naszym gościom nowych wrażeń”

Początkowo muzeum miało trudności zprzyciągnięciem szerszej grupy zwiedzających. Skłoniło to założycieli do szukania nowatorskich sposobów na dostarczenie gościom nowych wrażeń, co przełożyło się na wzrost liczby odwiedzających iposzerzyło grupę odbiorców.

Po zakończeniu szeroko zakrojonych prac renowacyjnych gmach muzeum otoczyła oszałamiająca instalacja ze stalowych wstęg, która nawiązuje do ruchu, szybkości ikształtów prezentowanych pojazdów. Dzięki dodatkowej przestrzeni wystawowej opowierzchni około 1400metrów kwadratowych i35 nowym galeriom muzeum może wykorzystać najnowocześniejsze technologie.

„Muzeum było idealnym partnerem do współpracy przy premierze technologii LinkRay™, ponieważ nasze projektory iwyświetlacze były już w nim zainstalowane”

„Szukaliśmy sposobów na dostarczenie naszym gościom nowych wrażeń” — powiedział Adam Langsbard, dyrektor ds. marketingu Muzeum Motoryzacji Petersena. „Zwróciliśmy się do firmy Panasonic, która była już naszym partnerem technologicznym, aby pomogła nam znaleźć sposób na zachęcenie do odwiedzin naszych odbiorców, szczególnie tych zpokolenia Y. Nowa technologia LinkRay, rozwiązanie innowacyjne iniedrogie, bardzo nas zainteresowała. Co więcej, mieliśmy okazję być pierwszym muzeum wUSA, które ją zaoferuje. Właśnie dlatego chętnie skorzystaliśmy ztej możliwości”.

 

Technologia LinkRay w aplikacji Muzeum Motoryzacji Petersena
Dwoje nastolatków pokazuje, jak korzystać z aplikacji mobilnej z technologią LinkRay
Zawartość wyświetlana w aplikacji mobilnej na ekranie

Technologia LinkRay™ umożliwia odczytywanie przez aparaty wsmartfonach identyfikatorów świetlnych emitowanych przez nadajniki LED iwyświetlanie powiązanych materiałów w trybie online. Informacje przesyłane do użytkownika są pobierane zsieci; mogą to być zdjęcia, dźwięki lub filmy. Treści można też automatycznie wyświetlać wojczystym języku użytkownika smartfona.

„Muzeum Motoryzacji Petersena to szacowna instytucja prezentująca rzadkie eksponaty motoryzacyjne w nowoczesnym otoczeniu” — powiedział John Baisley, starszy wiceprezes działu Professional Imaging &Visual Systems firmy Panasonic. „Muzeum było idealnym partnerem do współpracy przy premierze technologii LinkRay™, ponieważ nasze projektory iwyświetlacze były już wnim zainstalowane. Teraz może ono zaoferować swoim gościom niepowtarzalne, wciągające atrakcje wykraczające poza zwykłe eksponaty na wystawie”.

Firma Panasonic już od lat jest partnerem technologicznym Muzeum Petersena. Zuwagi na to, że interaktywne ekrany, projektory iściany wideo firmy Panasonic były już na miejscu, zintegrowanie naszych nowoczesnych technologii okazało się zupełnie proste.

John Baisley wyjaśnił: „Na nowo zaprojektowanych przestrzeniach tematycznych, które zajmują powierzchnię niemal 9000metrów kwadratowych, muzeum rozmieściło najbardziej znaczący element technologii firmy Panasonic: jednostki projekcji złożonej. Muzeum Petersena zainstalowało również imponującą, pełnowymiarową ścianę projekcyjną odługości ponad 50metrów, wykorzystującą 16 projektorów. Nasze zainstalowane rozwiązania dają możliwość tworzenia wyjątkowych opowieści kierowanych do określonej grupy widzów”.

Piękno automatyki podkreśla możliwość interakcji zeksponatami za pośrednictwem materiałów dostarczanych do urządzeń mobilnych zprędkością światła. Muzeum przyciąga widzów wkażdym wieku, którzy uwielbiają nowe technologie imożliwości interakcji zeksponatami. Atrakcje te nie są skierowane wyłącznie do jednej grupy demograficznej, ale angażują całe rodziny. Instalacja technologii LinkRay odbyła się wokresie pilotażowym, co pozwoliło muzeum przyciągnąć szerszą grupę widzów. Rozwiązanie to można łatwo dostosowywać do większej liczby zwiedzających.

„Technologia LinkRay, rozwiązanie innowacyjne iniedrogie, bardzo nas zainteresowała. Otwiera ona całkiem nowy świat możliwości”

Technologia LinkRay™ jest dostępna za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Muzeum Motoryzacji Petersena, umożliwiającej m.in. zakup biletów lub korzystanie zofert specjalnych. Dzięki niej duża grupa osób może jednocześnie poznawać historię danego eksponatu lub wystawy za pomocą telefonów komórkowych wsposób interaktywny, co nie jest możliwe wprzypadku instalacji statycznych.

„Jeśli możemy zapewnić odwiedzającym rozwiązanie, dzięki któremu bardziej się angażują, oglądają więcej materiałów iprzyswajają więcej informacji, ado tego mogą korzystać zelementów interaktywnych, otwiera się przed nami cały świat nowych możliwości” — powiedział Adam Langsbard, dyrektor ds. marketingu Muzeum Motoryzacji Petersena.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file