Projekt na stacji metra

Firma ADi Audiovisual instaluje projektor laserowy Panasonic o jasności 10 000 lumenów wraz z ekranem DNP Supernova Infinity do wyświetlania projekcji „Art on The Underground” na stacji metra King's Cross.

Scroll down

Product(s) supplied: PT-RZ970

Wyzwanie

Zastosowanie projektora zekranem optycznym wcelu uzyskania obrazu oodpowiednim poziomie jasności ikontrastu oraz systemu projekcyjnego, który miałby niewielkie wymagania wzakresie konserwacji ibył odporny na pył obecny na stacji metra.

Rozwiązanie

Połączenie ekranu DNP Supernova Infinity zprojektorem Panasonic PT-RZ970 wcelu uzyskania wysokiej jakości projekcji filmowych dostosowanych do wymagającego środowiska stacji metra.

"„Zarówno mnie, jak i klientowi zaimponowała jakość obrazu, jaką generował projektor w parze z ekranem optycznym”."

„Art on the Underground”

Typowe warunki, wktórych prezentowane są dzieła sztuki, są kontrolowalne — brane pod uwagę iminimalizowane są takie czynniki ryzyka jak oświetlenie, dźwięk, temperatura i czystość.

Kiedy zatem przedsiębiorstwo Transport For London skontaktowało się zfirmą ADi wcelu zainstalowania nowego projektu artystycznego wjednym znajbardziej zatłoczonych węzłów komunikacyjnych Londynu, musiała ona dobrze rozważyć swoje podejście do tego wyzwania.

„Projektor PT-RZ970 jest niezawodny ima niewielkie wymagania wzakresie konserwacji, co było istotne z powodu utrudnień w pracach serwisowych w tym miejscu"

King's Cross jest popularnym miejscem spotkań już od stuleci. Obecnie każdego roku przez tę stację metra przechodzi 95 milionów osób. Czynniki takie jak intensywność światła, poziom pyłu oraz bezpieczeństwo mają podstawowe znaczenie wprzypadku każdej instalacji audiowizualnej wtakim środowisku.

Nowe zlecenie

„Art on the Underground” to wizualny projekt artystyczny, którego celem jest inspirowanie milionów osób podróżujących codzienne wstolicy Wielkiej Brytanii.

Niamh Sullivan, kustosz ikierownik techniczny programu, ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie wrealizowaniu zleceń sztuki. Gdy nowy projekt pt. „Art on The Underground” autorstwa Adama Broomberga iOlivera Chanarina był gotowy do zainstalowania, firma ADi służyła radami, anastępnie zajęła się jego montażem.

Mark Wayman, współzałożyciel firmy ADi Audiovisual, twierdzi — „Potrzebowaliśmy projektora, który wpołączeniu zekranem pozwoliłby nam uzyskać obraz opoziomie jasności ikontrastu odpowiadającym intensywności światła otoczenia wholu stacji, wktórym oświetlenie padało zgóry”.

Środowisko stacji metra było podstawową kwestią do rozważenia podczas ustalania wyzwań dla sprzętu. „Sprzęt musiał też być odporny na działanie cząsteczek żelaza obecnych wholu stacji metra” — wyjaśnia Mark.

Wrezultacie jako centralny ekran wybrano 5-metrowy model DNP Supernova Infinity. Towarzyszy mu projektor Panasonic PT-RZ970, którego dostawą iinstalacją zajęła się firma Visual Displays Ltd.

Podróżujący wLondynie mogą podziwiać ten ekran wgłównym holu King's Cross.

„Efekt jest zachwycający. Gdy składaliśmy zamówienie, nie mieliśmy pojęcia, że efekt końcowy będzie wyglądać tak dobrze”.

Instalacja wyświetla trwający 12 minut film pod tytułem „The Bureaucracy of Angels”, stworzony przez artystów Adama Broomberga iOlivera Chanarina.

Ponieważ instalacja audiowizualna została zawieszona na dużej wysokości, kluczowa była jej niezawodność.

„Projektor PT-RZ970 jest niezawodny ima niewielkie wymagania wzakresie konserwacji, co było niezwykle istotne ze względu na ogromne trudności związane zwykonywaniem prac serwisowych wtym miejscu” — dodaje Mark Wayman.

Model RZ970 ułatwia instalację dzięki łączności DIGITAL LINK, która umożliwia transmisję nieskompresowanych sygnałów wideo Full HD oraz poleceń sterujących za pośrednictwem pojedynczego kabla STP CAT 5e lub wyższej na dystansie do 150m.

Sztuka projekcji

Projektor PT-RZ970 cieszy się dużą popularnością zarówno wśrodowiskach edukacyjnych, jak imuzeach. Jego odporna na pył obudowa oraz hermetyczny blok optyczny są szczególnie ważne winstalacji na stacji metra King's Cross. Ponadto mechanizm optyczny zdwoma napędami umożliwia niezawodną całodobową pracę zzabezpieczeniem wpostaci funkcji awaryjnego przełączania źródła światła.

Mark Wayman wyjaśnia — „Jest to hybrydowy projektor laserowy zhermetycznym blokiem optycznym, charakteryzujący się dużym kontrastem obrazu oraz niezawodnym działaniem.

Wporównaniu zinnymi projektorami tego typu model RZ970 ma dość znikomy obieg powietrza, więc prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń spowodowanych pyłem jest wjego przypadku znacznie niższe”.

”Do tej pory sprawdza się on świetnie. Zarówno mnie, jak iklientowi zaimponowała jakość obrazu, jaką generował projektor wparze zekranem optycznym” — dodaje Mark.

„Zarówno mnie, jak i klientowi zaimponowała jakość obrazu, jaką generował projektor wparze zekranem optycznym”

Podsumowując projekt, Greg Jeffreys, dyrektor firmy VDL, stwierdził, że było to wymagające przedsięwzięcie. „Klient potrzebował ekranu oszerokości 5metrów iidealnie płaskiej powierzchni, który nie tylko zapewniałby bogate odwzorowanie kolorów wfilmach HD, ale byłby również zgodny zsurowymi przepisami przeciwpożarowymi idotyczącymi bezpieczeństwa. Wszystkie te wymagania spełnia system składający się zprojektora Panasonic oraz ekranu optycznego DNP Supernova oniezrównanej jakości obrazu. Cieszę się, że tak dużo osób będzie mogło zobaczyć, co da się uzyskać, stosując ekrany projekcyjne tych rozmiarów”.

Niamh Sullivan zgadza się ztym stwierdzeniem. Podsumowując wrażenie, jakie projekcja wywarła na oglądających, powiedziała — „Efekt jest po prostu zachwycający. Gdy składaliśmy zamówienie, nie mieliśmy pojęcia, że efekt końcowy będzie wyglądać tak dobrze”.

Projekcję można było oglądać między 28 września a28 listopada przy wyjściu ze stacji wkierunku przystanków autobusów Eurostar.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file