Technologia wyświetlająca swobodę nauki

Firma Pure AV używa wyświetlaczy LCD firmy Panasonic do przemiany tradycyjnej, 48-stanowiskowej pracowni informatycznej w Szkole Farmacji Uniwersytetu w Keele w nowoczesną 60-stanowiskową przestrzeń naukową sprzyjającą współpracy.

Scroll down

Wyzwanie

Zwiększenie liczby miejsc wsali uniwersyteckiej izmniejszenie całkowitego zużycia energii.

Rozwiązanie

Wdrożenie urządzeń audiowizualnych Panasonic wcelu stworzenia innowacyjnej, sprzyjającej współpracy przestrzeni roboczej dla studentów farmacji.

"Myślę, że studenci będą absolutnie zachwyceni tą salą. Największą atrakcją będzie chyba możliwość używania ich własnej technologii do wyszukania swoich informacji iswobodnego udostępnienia ich grupie."

Szkoła Farmacji wKeele to miejsce, gdzie studenci poznają zarówno naukowe, jak ikliniczne aspekty pracy wbranży farmaceutycznej. Środowisko do nauki jest tu bardzo szeroko zakrojone iwymaga technologii umożliwiającej realizację różnorodnych celów edukacyjnych.

Ze względu na te wymagania szkoła zainwestowała winnowacyjne rozwiązania Panasonic, dzięki którym 48-stanowiskowa pracownia przeobraziła się wnowoczesną, 60-stanowiskową przestrzeń współpracy.

Nowy wygląd przestrzeni edukacyjnej

Szkoła chciała zmienić układ pomieszczenia. Udało się to poprzez stworzenie przestrzeni sprzyjającej współpracy iumieszczenie wniej nowych mebli. Firma Pure AV starannie zaprojektowała układ pomieszczenia, tak, aby umożliwiał pracę grupową. Wmiejsce samodzielnych biurek ikomputerów pojawiło się dziesięć stołów, każdy z49-calowym wyświetlaczem.

Do każdego wyświetlacza TH-49LF80 przewidziano laptopa lub stację roboczą. Dodatkowo zajęcia grupowe usprawniły sześcioosobowe stoły wróżnych kolorach.

Zastosowano wyświetlacze odużej jasności (700 cd/m²) zpanelem IPS, które wyróżniają się doskonałą widocznością pozaosiową nawet wbardzo jasnym oświetleniu.

Wykładowca może prezentować materiał na wyświetlaczach, korzystając zpanelu kontrolnego Extron umieszczonego na mównicy. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem był system Kramer Via Connect Pro do obsługi bezprzewodowej projekcji obrazu wtrybie pracy grupowej. Rozwiązanie znacznie podniosło funkcjonalność sali iumożliwiło wykładowcom stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

„Nowa przestrzeń edukacyjna została zaprojektowana pod kątem pracy grupowej oraz wykorzystania najnowszych narzędzi edukacyjnych Szkoły Farmacji opartych na rzeczywistości rozszerzonej”.

— Nowa przestrzeń edukacyjna została zaprojektowana pod kątem pracy grupowej oraz wykorzystania najnowszych narzędzi edukacyjnych Szkoły Farmacji opartych na rzeczywistości rozszerzonej — podkreśla Reg Icli.

„Cyfrowe Centrum Zdrowia” to połączenie narzędzi do bezprzewodowej projekcji materiałów wtrybie pracy grupowej oraz większej liczby miejsc, które ma zachęcać studentów do wspólnej pracy iumożliwiać lepsze wykorzystanie narzędzi edukacyjnych opartych na VRze opracowanych ina coraz większą skalę stosowanych wSzkole Farmacji.

— Jestem przekonany, że projekcja bezprzewodowa to fantastyczny dodatek. Umożliwiła nam ona zmianę sposobu nauczania, szczególnie jeśli chodzi owykorzystanie nowych narzędzi opartych na rzeczywistości rozszerzonej, którymi można zarządzać lokalnie wbardzo prosty iwydajny sposób — mówi Reg Icli.

„Projekcja bezprzewodowa to fantastyczny dodatek. Umożliwiła nam ona zmianę sposobu nauczania, szczególnie jeśli chodzi owykorzystanie nowych narzędzi opartych na rzeczywistości rozszerzonej, którymi można zarządzać lokalnie wbardzo prosty iwydajny sposób”.

Elastyczność umożliwiająca różnorodność

Kolejnym wyzwaniem wramach projektu było zapewnienie Cyfrowemu Centrum Zdrowia elastyczności niezbędnej do prowadzenia różnorodnych form zajęć. — Chcieliśmy zaprojektować coś bardzo elastycznego, co pozwoliłoby nam realizować wszelkiego rodzaju kreatywne koncepcje — wyjaśnia kierownik kursu MPharm, Katie Maddock. — Mamy własną technologię opartą na rzeczywistości rozszerzonej, którą możemy wyświetlać studentom lub wykorzystywać wkreatywnych projektach przeznaczonych dla większych grup podzielonych na małe zespoły.

Cyfrowe Centrum Zdrowia oferuje standardowe sesje obejmujące prezentacje slajdów lub materiałów internetowych, atakże sesje bardziej zaawansowane, które obejmują ocenę obrazów diagnostycznych bądź zastosowanie narzędzi edukacyjnych opartych na rzeczywistości rozszerzonej.

„Mamy własną technologię opartą na rzeczywistości rozszerzonej,

którą możemy wyświetlać studentom lub wykorzystywać wkreatywnych projektach przeznaczonych dla większych grup podzielonych na małe zespoły”.

Lepsze środowisko dla studentów

— Myślę, że studenci będą absolutnie zachwyceni tą salą. Największą atrakcją będzie chyba możliwość używania ich własnej technologii do wyszukania swoich informacji iswobodnego udostępnienia ich grupie. Będziemy też mogli wykorzystać nasze własne supernowoczesne narzędzia oparte na rzeczywistości rozszerzonej, co da studentom szansę pracy wzupełnie nowy sposób. To naprawdę niesamowita możliwość — mówi Katie Maddock.

Pierwsze reakcje na zmianę są pozytywne, po części ze względu na modernizację systemu audio iinstalację wyświetlaczy LCD, co znacznie podniosło jakość zajęć. Nowe środowisko edukacyjne daje ogromne możliwości, jeśli chodzi osporządzanie notatek, korzystanie zcyfrowych tablic, udostępnianie plików, anawet kontrolowanie połączonych wyświetlaczy przez kolejne osoby prezentujące materiały całej sali. Co więcej, bliski normie DICOM standard wyświetlaczy LCD firmy Panasonic okazał się wyjątkowo cenny dla studentów radiografii, usprawniając pracę nad obrazami diagnostycznymi.

Cyfrowa ścieżka edukacji

Przemiana sali wprzestrzeń sprzyjającą współpracy trwała sześć tygodni. Studenci iwykładowcy rozpoczęli rok akademicki 2017–18 wnowym, innowacyjnym środowisku.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file