Tworzenie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej współpracy na Uniwersytecie wLoughborough

Uniwersytet w Loughborough i firma Pure AV wybrały technologię projekcji i wyświetlania Panasonic, by stworzyć innowacyjną przestrzeń do nauki w nowym kompleksie West Park Teaching Hub.

Scroll down

Product(s) supplied: PT-DZ780

Wyzwanie

Przeobrażenie budynku oplanie otwartym, nieużywanego wcześniej do celów edukacyjnych, winnowacyjną przestrzeń do nauki, odpowiednią do różnorodnych potrzeb akademickich.

Rozwiązanie

Dzięki zastosowaniu elastycznej, połączonej technologii audiowizualnej Panasonic firma Pure AV stworzyła wkampusie West Park elastyczną przestrzeń do nauki.

"Dzięki firmie Pure AV udało nam się stworzyć wydajne środowisko do nauczania oraz zaoferować wykładowcom dodatkowy komfort, jaki daje znajomy interfejs obsługi pomieszczeń."

Pod koniec 2015 roku Uniwersytet wLoughborough postanowił zmodernizować placówkę Ford College wkampusie West Park. Wynajmowana przez firmy zewnętrzne przestrzeń biurowa miała zmienić się wkompleks West Park Teaching Hub — przestrzeń edukacyjną XXIwieku z salami wykładowymi i przestrzeniami do pracy.

Rozpisany przez uczelnię wLoughborough przetarg na projekt iinstalację systemów audiowizualnych, które miały zostać wdrożone wnowym centrum nauki, wygrała firma Pure AV. Projektem objęto cztery audytoria oukładzie teatralnym, cztery standardowe sale jednopoziomowe, nieoficjalną przestrzeń do nauki oraz infrastrukturę digital signage wcałym kompleksie.

Koncentracja na potrzebach uczelni

Pierwszym etapem projektu były konsultacje zwykładowcami. Pozwoliły one firmie Pure AV zrozumieć potrzeby iwymagania uniwersytetu. Główna koncepcja zakładała połączenie środowiska sprzyjającego współpracy ztradycyjnymi metodami nauczania. Jednopoziomowe sale wykładowe oraz tradycyjne wielopoziomowe aule wyposażono wsystem harmonogramowy, który umożliwia wybór typu sali na dane zajęcia. Wykładowcy mogą teraz wybrać salę, która najlepiej odpowiada założeniom danego wykładu istylowi prowadzenia zajęć.

Kluczowym aspektem projektu infrastruktury audiowizualnej była spójność obsługi. Niezależnie od typu sali czy lokalizacji technologia audiowizualna oraz interfejs użytkownika zastosowany wsali wykładowej miały być znajome. Aby to osiągnąć, uniwersytet przyjął ujednolicone podejście do wyboru sprzętu iprogramowania.

Znormalizowana konfiguracja

— Istotne było stworzenie środowiska znajomego dla wykładowców, tak aby mogli skupić się na prowadzeniu zajęć inie stresowali się technologią, której będą używać. Takie podejście, wpołączeniu zimplementacją iprogramowaniem wwykonaniu Pure AV, pozwoliło nam stworzyć wydajne środowisko nauczania oraz zapewnić wykładowcom dodatkowy komfort, jaki daje znajomy interfejs — mówi Aaron Turlington-Smith, kierownik ds. wsparcia edukacyjnego na Uniwersytecie wLoughborough.

„Dzięki firmie Pure AV udało nam się stworzyć wydajne środowisko do nauczania oraz zaoferować wykładowcom komfort, jaki daje znajomy interfejs”.

„Kompleks West Park Teaching Hub ma wszystko, czego potrzeba, wjednym miejscu — mogę spędzać tu całe dnie, co bardzo dobrze robi moim studiom”.

Standardowa konfiguracja sali obejmuje ekrany dotykowe zkontrolerami Extron, projektory i monitory Panasonic, wizualizery Wolfvision oraz mównice isystemy nagrywania wykładów TeamMate. Dzięki ujednoliceniu producentów zaplecze techniczne może mieć na stanie części zamienne na wypadek awarii.

Uwzględnienie potrzeb studentów

Kolejnym celem projektu było zwiększenie liczby miejsc do nauki dla studentów. — Przed utworzeniem kompleksu West Park Teaching Hub studenci pokonywali między wykładami sporą odległość, by znaleźć odpowiednie miejsce do nauki albo pracy grupowej — wyjaśnia Environments Manager, Caroline Pepper.

— W West Park obszary do nauki mieszczą się przy salach wykładowych, więc podczas przerw w zajęciach studenci mają do dyspozycji wygodną przestrzeń, gdzie mogą kontynuować rozmowy izajęcia grupowe.

Sale wykładowe zaprojektowano tak, by dwie sale jednopoziomowe można było połączyć wjedną większą. Projektory iinne urządzenia audiowizualne Panasonic zostały tak zainstalowane, by można było usunąć mównice isterować dźwiękiem, zapewniając optymalną funkcjonalność iwydajność zarówno wsalach wykorzystywanych pojedynczo, jak iwtrybie łączonym.

„Opinie użytkowników są doskonałe, asam sprzęt działa zgodnie zprzewidywaniami”.

4 projektory Panasonic wkażdej zprzestrzeni łączonych zostały skonfigurowane pod kątem wyświetlania powielonego obrazu wprzypadku konfiguracji wystawowej.

Wydajność iniezawodność projektorów Panasonic były kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję uczelni ich ozainstalowaniu.

Pure AV zrealizowała projekt bez żadnych utrudnień, przed wyznaczonym terminem. — Realizacja projektu wWest Park Teaching Hub była fantastyczna. Komunikacja przebiegała znakomicie od początku do końca. Od uruchomienia budynku opinie przekazywane przez użytkowników są rewelacyjne, asprzęt działa zgodnie zprzewidywaniami, bez najmniejszych problemów — mówi Aaron Turlington.

Opinie studentów iwykładowców były bardzo pozytywne. Ewaluacja przeprowadzona po przeprojektowaniu budynku wykazała, że oceny obiektu niesamowicie wzrosły. Zbadań jakościowych wynika, że najlepszym rezultatem projektu było połączenie przestrzeni do pracy i sal wykładowych.w jedną przestrzeń.

Wanonimowych opiniach studentów czytamy między innymi: „Kompleks West Park Teaching Hub ma wszystko, czego potrzeba, wjednym miejscu — mogę spędzać tu całe dnie, co bardzo dobrze robi moim studiom”, „To naprawdę cenny dodatek do kampusu” oraz „Kompleks ma niesamowitą atmosferę”.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file