Biznes Przewiduje Wzrost Produktywności Dzięki Transformacji Cyfrowej, Jednak Bariery Rozwoju Nadal Pozostają Nierozwiązane

Scroll down

Wiesbaden, Niemcy. 21 marca 2023 –  Wyniki badania pokazują, że firmy wierzą w technologie, które zwiększają ich produktywność, ale napotykają poważne bariery dotyczące specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby ukończyć prowadzone projekty transformacji cyfrowej. Eksperci z europejskich firm  oczekują, że projekty transformacji cyfrowej pozwolą zwiększyć produktywność średnio o 38% w ciągu zaledwie 3 lat, przewidując ogólny zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu niecałych 5 lat. Jednak do tej pory, średnio zaledwie 15% organizacji ukończyło swoje projekty transformacji cyfrowej.

Prawie 40% respondentów stwierdziło, że ich organizacje pozostają w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o transformację cyfrową. Głównymi barierami we wdrażaniu technologii cyfrowej transformacji były: brak wiedzy wewnątrz organizacji (35%), brak wewnętrznych zasobów i umiejętności IT (32%), obawy dotyczące interoperacyjności z istniejącą infrastrukturą IT (30%) oraz brak specjalistycznego wsparcia IT z zewnątrz lub brak świadomości w zakresie oferty wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań IT (30%).

"Wyniki badania pokazują, że europejskie firmy rozumieją możliwości, jakie oferują najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie usprawniania ich działalności oraz osiąganiu znacznego wzrostu wydajności, ale dla wielu z nich oczywiste bariery nadal pozostają trudne do pokonania" - powiedział Jan Kaempfer, dyrektor marketingu Panasonic Connect Europe.

"Przedsiębiorstwom brakuje wewnętrznej wiedzy i zasobów, a dodatkowo mają trudności ze znalezieniem specjalistycznego wsparcia zewnętrznego, którego potrzebują do realizacji swoich planów. Właśnie z tego powodu nieco ponad rok został utworzony Panasonic Connect Europe, który zintegrował ofertę firmy  w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz usług technologicznych, aby pomóc europejskim przedsiębiorstwom sprostać wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją".

W badaniu przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą Opinion Matters na zlecenie Panasonic Connect Europe wzięło udział 300 decydentów wyższego szczebla odpowiedzialnych za cyfrową transformację przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. 

Z wynikami badania dotyczącegoi przełamywania barier transformacji cyfrowej można zapoznać się pod linkiem: https://info.business.panasonic.eu/EU_FY22_PCOEU_PCOEU-Whitepaper-2023_EU_FY22_PCOEU_PCOEU-Whitepaper-2023.html