Panasonic z akredytacją CTS stowarzyszenia AVIXA

Akademia szkoleniowa AV firmy Panasonic została akredytowana przez stowarzyszenie branżowe AVIXA (Audiovisual Integrated Experience Association).

Scroll down

Akademia szkoleniowa AV firmy Panasonic została akredytowana przez stowarzyszenie branżowe AVIXA (Audiovisual Integrated Experience Association). To oznacza, że profesjonalni dilerzy oraz firmy zajmujące się wypożyczaniem rozwiązań audiowizualnych, którzy chcą odnowić swoje kwalifikacje w ramach programu CTS (Certified Technology Specialist) mogą to zrobić podczas szkoleń organizowanych przez Panasonic.

AVIXA, znane wcześniej jako InfoComm International, to międzynarodowe stowarzyszenie branży audiowizualnej skupiające ponad 5400 specjalistów z ponad 80 krajów. Należą do niego m.in. producenci, system integratorzy, dilerzy i dystrybutorzy, a także firmy zajmujące się wynajmem i inscenizacją, programiści i specjaliści IT.

Ponieważ jednym z celów AVIXA jest szerzenie wiedzy branżowej, od ponad 30 lat stowarzyszenie zarządza programem certyfikacyjnym CTS (Certified Technology Specialist). Certyfikat ten jest poświadczeniem wiedzy i doświadczenia w tworzeniu, obsłudze, serwisie i dostarczaniu rozwiązań AV.

Obecnie certyfikat CTS posiada 11000 specjalistów. Aby go utrzymać muszą oni regularne uczestniczyć w kursach szkoleniowych i zdobyć odpowiednią liczbę punktów - tzw. „renewal units” (RU). Od listopada 2017 roku za udział w wybranych szkoleniach Akademii Wizualnej Panasonic można otrzymać odpowiednią liczbę punktów w ramach programu CTS.

- Panasonic od lat zapewnia najwyższy standard szkoleń AV, a możliwości zdobycia punktów w ramach programu CTS AVIXA jest dla uczestników dodatkową wartością - mówi Siegmar Küll, Panasonic European Training Manager. - Aby wziąć udział w Akademii Wizualnej Panasonic i ubiegać się o punkty CTS trzeba być zarejestrowanym w programie partnerskim Panasonic. Program ten oferuje pełny zestaw korzyści, w tym dostęp do bezpłatnych szkoleń online, kompletny zestaw informacji o produktach oraz dokumentację techniczną - dodaje Siegmar Küll.

Więcej informacji na temat profesjonalnych rozwiązań wizualnych Panasonic można znaleźć na stronie: https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/.

For more information on Panasonic Visual System Solutions please visit: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/