Zostań CONNECTerem

W firmie Panasonic nasze wartości nas definiują.

Scroll down

Empatia. Praca zespołowa. Łącz. Nieustannie. Wyniki.

Dla niektórych są to tylko słowa. Dla nas są to słowa, według których należy żyć.

W firmie Panasonic nasze wartości ukształtowały naszą bogatą historię. Znajdują odzwierciedlenie w całej firmie i są ucieleśnione w każdym z członków naszego zespołu. To one łączą nas wszystkich – ze sobą, z Tobą, naszym klientem i z jutrem.

Empatia

Podchodzimy do wszystkich z szacunkiem, słuchając i rozumiejąc Twoje wyzwania, dzięki czemu możemy dostosować rozwiązania do Twoich konkretnych potrzeb.

""Od samego początku naszym zadaniem jako kierowników projektów jest zrozumienie wymagań klientów i bycie łącznikiem zapewniającym płynną realizację projektu. Stosujemy podejście oparte na współpracy, gdzie klient jest częścią wielodyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą partnerzy i współpracownicy Panasonic o różnych doświadczeniach i profilach"."

Jaume Miro Manager Project Management

Praca zespołowa

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie otwartego i integracyjnego środowiska, w którym możemy osiągnąć zbiorową wartość poprzez współpracę i kreatywne rozwiązywanie problemów.

"Zbiorowa mądrość jest jedną z podstawowych zasad firmy Panasonic. Aby zapewnić naszym klientom rzeczywistą wartość i odpowiednie rozwiązania, współpracujemy – przyjmując różne podejścia, wiedzę i umiejętności. Zamieniamy różnice członków zespołu w mocne strony, aby spełnić i przekroczyć oczekiwania klientów jako wspólny cel."

Ye-Un Lee Business Development Manager, Retail

Połączenie

W firmie Panasonic łączymy wszystko, co oferujemy — od sprzętu i oprogramowania po inteligentne komponenty i systemy autonomiczne. Co ważniejsze, łączymy Cię z rozwiązaniami i technologią, które przygotowują Cię i napędzają w przyszłość.

"Nawiązanie prawdziwej więzi z klientami jest jedynym sposobem na zbudowanie długotrwałej i cennej relacji. Połączenie to musi opierać się na umiejętności słuchania i rozumienia wyzwań biznesowych oraz otwartej dyskusji na temat najlepszej drogi naprzód - wszystko to wspierane przez nasze ugruntowane zaufanie i wiarygodność w tej dziedzinie. Bycie tego rodzaju pośrednikiem jest sercem Panasonic Connect i jego pracowników. "

Zdenek Krysl Project Sales Manager

Nieustannie

Jesteśmy pionierami w swojej dziedzinie. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy niestrudzonym innowatorem – nieustannie się uczymy i szukamy nowych wyzwań, mając na uwadze przyszłość.

"Nieustannie pracujemy ciężej i przesuwamy granice w zakresie badań i rozwoju, aby opracowywać rozwiązania, które odpowiadają potrzebom naszych klientów i pomagają im wdrażać nowe, bardziej wydajne sposoby pracy w całej organizacji. Stosujemy proaktywne, innowacyjne podejście – nigdy nie stroniąc od nowych wyzwań."

Peter Barber Head Solution Engineering

Wyniki

W firmie Panasonic kierujemy się sukcesem naszych klientów i pracujemy nad dostosowaniem naszych usług do zmieniających się celów.

"Aby skutecznie osiągać wyniki dla naszych klientów, w zespole jest sześć elementów, które są dla nas najważniejsze: odpowiedzialność, komunikacja, zaangażowanie, wzmocnienie, zaufanie i ZABAWA! "

Nathalie Vervaet Sales Enablement Specialist