Gebruiksvoorwaarden

Scroll down

Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Panasonic Connect Europe GmbH website https://eu.connect.panasonic.com en indien u deze website permanent gebruikt, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden. 

Tenzij anders overeengekomen, is de inhoud van deze website en de pagina's auteursrechtelijk beschermd en mag geen enkel deel ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panasonic Connect Europe GmbH voor enig doel worden gereproduceerd of op andere wijze worden gebruikt dan in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

U mag de weergegeven tekst op de website afdrukken of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, inclusief maar niet beperkt tot structuur, algemene stijl en programmacode.

Hoewel de informatie op de https://eu.connect.panasonic.com website met de grootste zorg is geselecteerd, aanvaardt Panasonic Connect Netherlands, vestiging van Panasonic Connect Europe GmbH geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Redelijke afwijkingen in modellen, afmetingen, kleuren alsmede wijzigingen ter aanpassing aan de laatste stand der techniek en productie alsmede prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. 

Alle afbeeldingen en video's van Panasonic Connect producten zijn uitsluitend simulaties voor demonstratiedoeleinden.

 

Privacybeleid 

Het privacybeleid van Panasonic Connect Netherlands, vestiging van Panasonic Connect Europe GmbH vindt u hier. Link: https://eu.connect.panasonic.com/nl/nl/privacybeleid-0

 

 

Status november 2022