Panasonic Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt 9 juni 2023

Scroll down

Privacybeleid

Panasonic zet zich in om ervoor te zorgen dat uw "Persoonsgegevens" (zoals hieronder uitgelegd) eerlijk, rechtmatig en veilig worden gebruikt en dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd. We hechten veel belang aan de naleving van de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot de Europese Unie (EU) Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

Deze Privacykennisgeving is bedoeld om u te vertellen hoe wij informatie over u "verwerken" (zoals hieronder wordt uitgelegd) ("Persoonsgegevens" zoals hieronder wordt uitgelegd) die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via uw gebruik van deze website of uw abonnement op marketingcommunicatie (gezamenlijk onze "Diensten"), of wanneer u contact met ons opneemt via sociale media of op andere wijze met ons communiceert. Het is ook van toepassing als er expliciet naar wordt verwezen via een link of op een vergelijkbare manier. Overal waar wij uw Persoonsgegevens verwerken en een andere privacyverklaring vereist is (bijvoorbeeld voor andere specifieke websites of portalen), zal Panasonic een specifieke privacyverklaring verstrekken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere privacyverklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Deze Privacykennisgeving legt uit welke Persoonsgegevens we verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken en overdragen (hierna "verwerken"), hoe we dat doen, voor welk doel en wat onze rechtsgrondslagen zijn. Het geeft je ook informatie over je rechten onder de GDPR en hoe je contact met ons kunt opnemen als je je rechten wilt uitoefenen of een klacht hebt.

1. Informatie over ons

Deze Privacykennisgeving is opgesteld door Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland, namens onszelf en de Panasonic Group of Companies. De Panasonic Group of Companies bestaat uit Panasonic Corporation, met het hoofdkantoor in Kadoma, Osaka Prefecture, Japan, en een aantal dochterondernemingen die u hier kunt vinden:

https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu

Wanneer we in deze Privacyverklaring verwijzen naar "Panasonic", "wij", "ons" of "onze", bedoelen we daarmee de relevante onderneming(en) (in het geval van gezamenlijke verantwoordelijken) binnen de Panasonic Groep die verantwoordelijk is/zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.  Voor Persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld, is dit Panasonic Connect Europe GmbH. Wanneer verschillende Panasonic-bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen tegen het bedrijf dat deze Privacykennisgeving heeft opgesteld.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring bestaan "Persoonsgegevens" uit alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Wanneer we andere informatie (d.w.z. informatie die op zichzelf geen persoon identificeert) combineren met Persoonsgegevens, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonsgegevens.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u en hoe?

Afhankelijk van uw gebruik van deze website/onze Services, zie Artikel ‎4 hieronder, en uw cookie-keuzes, zie Artikel ‎11 hieronder, verzamelt en verwerkt Panasonic enkele of alle Persoonsgegevens die in de onderstaande tabel staan vermeld, met behulp van de methoden en kanalen die ook in de tabel staan vermeld. 

Soorten verzamelde persoonlijke gegevens Hoe wij de Persoonsgegevens verzamelen
"Achtergrondgegevens": Inclusief bewijs van identiteitsdocumentatie zoals nationale identiteitspapieren of vergelijkbaar, bedrijfsaffiliaties, overheidsconnecties, rechtszaken en regelgevende procedures, ongunstige media en screening tegen openbare lijsten van personen die onderworpen zijn aan EU- of nationale sancties, kredietregisters. Dit kunnen gevoelige Persoonsgegevens zijn onder de GDPR.

Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen. 

Van kredietbureaus, integriteitsdatabases of anderszins zoals publiekelijk beschikbaar.

"Zakelijke communicatiegegevens": Elektronische gegevens zoals e-mails, chatberichten, pdf- en andere documentbestanden.Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.
"Zakelijke contactgegevens": Met inbegrip van uw functietitel en functie, kantooradres, e-mailadres op het werk, telefoonnummers op het werk (vast en mobiel) en faxnummer op het werk.Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen. 
"Financiële, betalings- en bestelgegevens: Met inbegrip van de bankrekening van uw bedrijf en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van bestellingen, betalingen, leveringen en fraude-/criminaliteitspreventie, met inbegrip van creditcards/debetkaartnummers en andere gerelateerde factureringsgegevens.Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.
"Identificatiegegevens": Met inbegrip van identiteitsbewijzen zoals nationale identiteitspapieren of soortgelijke documenten.Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.
"Identiteitsgegevens": Met inbegrip van uw voornaam, achternaam, titel en gebruikersnaam of soortgelijke identificator.Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.
"Locatiegegevens": Zoals het GPS-signaal van je product of apparaat of informatie over WiFi-toegangspunten en zendmasten in de buurt die naar ons kunnen worden verzonden wanneer je bepaalde Services gebruikt. Geautomatiseerd, door ons gebruik van technologieën die zijn ingesteld op uw product, apparaat of onze applicatie. 
"Marketing- en communicatiegegevens": Waaronder uw marketing- en communicatievoorkeuren zoals bijvoorbeeld taalinstellingen. We houden ook bij wanneer u marketingcommunicatie van ons ontvangt en leest, welke informatie we gebruiken om onze marketingdiensten te verbeteren, u relevantere informatie te bieden en de kwaliteit van ons marketingmateriaal te verbeteren.Geautomatiseerd, door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die zijn ingesteld op uw product, apparaat of onze applicatie, als u vooraf toestemming hebt gegeven voor ons gebruik; bezoek ons Cookiebeleid voor meer informatie.
"Product-/apparaat-/toepassingsgegevens": Met inbegrip van je hardwaremodel, IMEI-nummer, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat en het mobiele telefoonnummer dat door het apparaat wordt gebruikt, mobiele netwerkinformatie, je mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat je gebruikt, de instelling van de tijdzone, het IP-adres, details van het besturingssysteem en andere technologie op het product of apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Geautomatiseerd, door ons gebruik van technologieën die zijn ingesteld op uw product, apparaat of onze applicatie. 

 

"Profiel- en gebruiksgegevens": Met inbegrip van informatie die is verzameld over uw gebruik van deze website/onze Services, zoals de tijd en duur van uw gebruik, wachtwoorden en inloggegevens, uw verwijzende website, links waarop u klikt, zoekopdrachten die u uitvoert, acties die u onderneemt, pagina's die u bezoekt, uw webbrowsinggeschiedenis, patronen van uw gebruik en informatie van formulieren die u invult.

Geautomatiseerd, door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die zijn ingesteld op uw product, apparaat of onze applicatie, als u vooraf toestemming hebt gegeven voor ons gebruik; bezoek ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

"Transactiegegevens":  Met inbegrip van informatie over uw transacties (bijv. aankoop of retournering van onze producten/apparaten en Diensten) en details over dergelijke producten/apparaten zoals de naam van het product/apparaat en de dienst, productcategorie, modelnummer, serienummer, aankoopprijs, aankoopbewijs, datum en locatie van de transactie, factuurgeschiedenis.

Rechtstreeks van u, als u ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.

 

Alle aanvullende Persoonlijke Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrektRechtstreeks van u

4. Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens (doel en wettelijke basis)?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van de activiteiten en voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven en baseren ons op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen: 

- Uitvoering van een contract: wanneer we een contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan op te stellen of hebben opgesteld met jou als partij, of (op jouw verzoek) stappen ondernemen voordat we een dergelijk contract opstellen (art. 6(1)(b) GDPR);

- Wettelijke verplichting: Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn (Art. 6(1)(c) GDPR); 

- Legitieme belangen: Wanneer we handelen in onze legitieme belangen, op voorwaarde dat deze niet zwaarder wegen dan jouw fundamentele rechten (Art. 6(1)(f) GDPR). We beoordelen onze legitieme belangen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens en wegen deze af tegen de mogelijke gevolgen voor jou. Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen, heb je het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de GDPR; neem voor meer informatie over onze legitieme belangen of onze afwegingstest contact met ons op via de communicatiemiddelen zoals uiteengezet in Section 14 hieronder; 

- Toestemming: Wanneer we ons baseren op jouw toestemming, zullen we hier apart om vragen (6(1)(a) GDPR). 

Houd er rekening mee dat Panasonic geen enkele beslissing uitsluitend baseert op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die aanzienlijke gevolgen voor u heeft of rechtsgevolgen voor u heeft (art. 22 GDPR).

Activiteit en doelSoorten persoonsgegevensRechtsgrondslag
Deze website en onze Services beheren
Om deze website en onze Services veilig aan te bieden en te beheren, omvat dit het continu verbeteren van de werking ervan, inclusief het bewaken van de prestaties van datacenters en netwerken, het onderhouden van de beveiliging van onze infrastructuur en Services, testen, rapporteren en het oplossen van problemen.

Contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Product-/apparaat-/toepassingsgegevens

Locatiegegevens

Legitieme belangen 

Wettelijke verplichting

Toestemming 

Een account of profiel aanmaken
Wanneer u een account of profiel aanmaakt op een website of toepassing van Panasonic, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor onze diensten. 

Contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactiegegevens

Uitvoering van een contract
Publiceer uw opmerkingen op prikborden en forums
Sommige Panasonic websites en toepassingen hebben message boards, forums, bulletin boards, chatfuncties, blogs en soortgelijke functies ("Community Postings") via dewelke u informatie, berichten en andere materialen kan posten. Dit omvat bijvoorbeeld onze Toughbook Blog.

Gegevens voor bedrijfscommunicatie

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Uitvoering van een contract

Toestemming

Onze diensten aanbieden
Om onze Diensten te leveren, inclusief reserveonderdelen, accessoires en producten die beschikbaar zijn in de e -shop of een specifieke functie die u aanvraagt, inclusief om ons in staat te stellen onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen (zoals een garantie op een product of apparaat), klantenondersteuningsdiensten te leveren en eventuele andere ondersteuningsvragen van u te behandelen (zoals klachtenafhandeling) en te zorgen voor de opleiding en voorlichting van personeel. 

Gegevens voor bedrijfscommunicatie

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Financiële, betalings- en bestelgegevens

Transactie gegevens

Uitvoering van een contract
Zakelijke doeleinden
Voor bedrijfsbewaking, bescherming van onze activa, interne administratie, informatiebeheer, boekhouding, audits en het innen van schulden.
 

Gegevens voor bedrijfscommunicatie

Contactgegevens

Identiteitsgegevens

Financiële, betalings- en bestelgegevens

Transactie gegevens

Wettelijke verplichting 

Legitieme belangen

Updates
Om met u te communiceren, inclusief met u communiceren over uw account, profielen of transacties met ons, u belangrijke informatie geven over uw producten, apparaten, applicatie of andere Services en u berichten sturen over belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of beleidsregels, bijvoorbeeld deze Privacykennisgeving.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactie gegevens

Legitieme belangen 

Wettelijke verplichting

Promoties, (online) spellen, prijstrekkingen, sweepstakes, geld terug, wedstrijden en soortgelijke activiteiten
Om het bovenstaande naar behoren uit te voeren en te beheren, inclusief het delen van uw Persoonsgegevens met sponsors.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactie gegevens

Uitvoering van een contract 

Legitieme belangen

Marketingcommunicatie  versturen, zoekopdrachten op het web  analyseren en de gebruikerservaring op onze websites  verbeteren 
Op maat gemaakte advertenties en gesponsorde content aanbieden, aanbevelingen doen op basis van uw eerdere activiteiten op onze Services en u promotionele berichten sturen, zoals nieuwsbrieven, en uw Persoonsgegevens delen met een Partner als u contact met ons opneemt met een verkoopvraag. Het analyseren van zoekopdrachten op het web en het verbeteren van de gebruikerservaring op onze websites. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen (meer informatie is te vinden in ons Cookiebeleid). De informatie over uw gebruikersgedrag wordt uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en niet gekoppeld aan uw andere Persoonsgegevens. We maken anonieme, geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze websites.

Contactgegevens

Identiteitsgegevens

Marketing- en communicatiegegevens

Product-/apparaat-/toepassingsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Toestemming 

Uitvoering van een contract

Legitieme belangen

Serviceverbetering en enquêtes
Voor het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande Panasonic producten en Diensten, aanbevelingen, advertenties en andere communicatie en om meer te weten te komen over uw voorkeuren, inclusief het vragen naar uw mening over onze producten en Diensten en het uitvoeren van enquêtes. Dit omvat ook het creëren van anonieme, geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze Diensten.

Contactgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Identiteitsgegevens

Transactie gegevens

Toestemming

Legitieme belangen

Terugroepen product
In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat Panasonic een product moet terugroepen, ook om veiligheidsredenen, moeten we contact met u opnemen met instructies over hoe u uw product kunt retourneren.

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Transactie gegevens

Wettelijke verplichting 

Legitieme belangen

Naleving en juridische stappen
Zorgen voor administratie, werking en naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en intern Panasonic beleid en verwerkt, evenals handhaving van wettelijke rechten en verdediging in het geval van een juridisch geschil

Achtergrondgegevens

Gegevens voor bedrijfscommunicatie 

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Financiële, betalings- en ordergegevens

Transactie gegevens

Wettelijke verplichting 

Legitieme belangen

Conformiteitsonderzoeken
Voor het voorkomen of opsporen van fraude, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere criminele handelingen in de context van fusies en overnames en/of algemeen risicobeheer (bijv. met betrekking tot kredietwaardigheid, exportcontrole, fraude, witwassen of bestrijding van omkoping en corruptie), met inbegrip van screening aan de hand van openbare lijsten van personen waarop EU- of nationale sancties van toepassing zijn, kredietregisters, om te bevestigen dat er geen negatieve openbare informatie is die u in verband brengt met fraude of financieel wangedrag, met inbegrip van omkoping, en om te bevestigen of u een "politiek prominent persoon" bent (d.w.z. of u een openbaar ambtenaar of gekozen ambtenaar bent of bent geweest) of een medewerker daarvan.

Achtergrondgegevens

Zakelijke contactgegevens

Identificatiegegevens

Identiteitsgegevens

Wettelijke verplichting 

Legitieme belangen

Machinaal leren
Bedrijfsprocessen automatiseren, waaronder facturatie en boekhouding, en reageren op bedrijfscommunicatie.

Gegevens voor bedrijfscommunicatie 

Zakelijke contactgegevens

Gewettigde belangen
Partnerportaal
Om een Panasonic Partner te worden, moeten we basisinformatie verzamelen over het bedrijf, de werknemer die het bedrijf registreert en welke Panasonic producten het bedrijf wil promoten. 

Zakelijke contactgegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Transactie gegevens

Uitvoering van een contract
Toestemming
Beurzen en evenementen
Om deel te nemen aan onze beurzen en evenementen moeten we basisinformatie verzamelen over het bedrijf, de werknemer die het bedrijf aanmeldt en zich inschrijft voor de beurs of het evenement, en u kunt toevoegen welke Panasonic-producten het bedrijf wil promoten. 
Tijdens het bijwonen van een beurs of evenement en in de nasleep daarvan kunnen wij in dit verband contact met u opnemen. Als u ons uw contactgegevens (bijv. e-mailadres) verstrekt in verband met de verkoop van een goed of dienst (bijv. evenementen), kunnen wij u informatie (waaronder reclame) sturen over soortgelijke goederen en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik zonder dat u hiervoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de tarieven van uw telecommunicatieprovider die op u van toepassing zijn.

Contactgegevens

Marketing- en communicatiegegevens

Identiteitsgegevens

Profiel- en gebruiksgegevens

Uitvoering van een contract

Toestemming

5. Aan wie maken wij uw Persoonsgegevens bekend?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun eigen onafhankelijke marketing- of zakelijke doeleinden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Het kan echter voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens moeten openbaren aan de volgende entiteiten voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld zoals uiteengezet in Sectie ‎4, waarbij wij ons baseren op de daarin vermelde rechtsgrondslagen:

I. Panasonic Corporation en gelieerde ondernemingen
Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens binnen de Panasonic Groep moeten overdragen om de door u gewenste Diensten of andere door u gevraagde diensten/ assistentie te kunnen verlenen. Alle bedrijven binnen de Panasonic Groep zijn verplicht om de privacypraktijken te volgen zoals uiteengezet in deze Privacykennisgeving, of een ander privacybeleid dat zij aan u kenbaar kunnen maken en om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswet- en regelgeving.

II. Dienstverleners
We maken gebruik van externe serviceproviders die informatietechnologie en systeemadministratiediensten aan ons leveren en ons helpen bepaalde activiteiten en diensten namens ons te beheren en zij werken uitsluitend volgens onze instructies als gegevensverwerkers.

III. Resellers
Als u contact met ons hebt opgenomen met betrekking tot een mogelijke verkoopkans, kunnen we uw zakelijke contactgegevens en identiteitsgegevens aan onze goedgekeurde kanaalpartners verstrekken, zodat zij het verzoek om contact kunnen opvolgen en uw vereisten verder kunnen kwalificeren.

IV. Derden wanneer vereist door de wet of om onze zaken en diensten te beschermen
We zullen uw Persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavers of andere overheidsinstanties; om onze klanten te beschermen (bijv. om spam of pogingen tot oplichting van gebruikers van onze Diensten te voorkomen); om de veiligheid van onze Diensten te beheren en te handhaven (bijv. om een aanval op onze systemen of netwerken te voorkomen of te stoppen); om de gezondheid en veiligheid van onze collega's en anderen met wie we contact hebben te beschermen; of om de rechten of het eigendom van Panasonic te beschermen, inclusief het afdwingen van voorwaarden of overeenkomsten die van toepassing zijn op het gebruik van onze Diensten.

V. Andere partijen in verband met bedrijfstransacties
Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij of binnen de Panasonic Groep van ondernemingen als onderdeel van een reorganisatie, fusie, overdracht, verkoop, joint venture, toewijzing of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of voorraad van Panasonic, inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure.

VI. Derde aanbieders van concurrentie
Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden, gratis prijstrekkingen, prijsvragen en soortgelijke promoties. Deze externe aanbieders zullen aan u worden geïdentificeerd voordat u meedoet aan een wedstrijd, sweepstake, prijstrekking of vergelijkbare promotie.

VII Andere partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing
Wij kunnen Persoonsgegevens over jou delen met derden wanneer jij daar toestemming voor geeft of om vraagt.  Zoals derden die gegevensverrijkingsdiensten leveren, mediabureaus en LinkedIn.

6. Wat doen wij om uw Persoonsgegevens veilig te houden?

De beveiliging van uw Persoonlijke Gegevens is van het grootste belang voor Panasonic. We hebben een reeks gepaste fysieke en technische maatregelen ingevoerd, evenals een robuust beleid en processen. Het doel hiervan is om uw Persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen andere onwettige vormen van verwerking. Deze maatregelen houden rekening met de stand van de technologie, de kosten van de implementatie, de aard van de Persoonsgegevens en het risico van de verwerking.

Informatiebeveiliging, inclusief de bescherming van Persoonsgegevens, is georganiseerd in een wereldwijd Panasonic Programma genaamd Information Security Management ("ISM"). De gerelateerde doelstelling, normen en implementatiemaatregelen zijn ondergebracht in een wereldwijd geldend beleid en verdere normen en richtlijnen. Het programma en alle onderdelen ervan volgen een sterke jaarlijkse Plan-Do-Check-Act (PDCA)-aanpak om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens (inclusief uw Persoonsgegevens) te waarborgen gedurende de gehele levenscyclus van informatie, van verzameling tot vernietiging van dergelijke informatie. 

7. Toegang tot uw persoonsgegevens en andere rechten die u hebt

Wat zijn uw rechten?
Uw rechten volgens de GDPR omvatten het recht om geïnformeerd te worden, het recht op toegang tot een kopie van uw Persoonsgegevens, het recht om te verzoeken om rectificatie of het bijwerken van onjuiste Persoonsgegevens die wij bewaren en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GDPR, en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit is het recht om te verzoeken om teruggave van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken om overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens aan een derde partij, zonder belemmering van onze kant en met inachtneming van uw eigen vertrouwelijkheidsverplichtingen. 

U hebt ook het recht om geen toestemming te geven en, als u hebt ingestemd met onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat deze intrekking invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking.

Uw rechten worden verder gespecificeerd in Art. 7 en Hoofdstuk 3 van de GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten met betrekking tot marketingcommunicatie
Uw rechten volgens de GDPR omvatten het recht om geïnformeerd te worden, het recht op toegang tot een kopie van uw Persoonsgegevens, het recht om te verzoeken om rectificatie of het bijwerken van onjuiste Persoonsgegevens die wij bewaren en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GDPR, en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.
Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit is het recht om te verzoeken om teruggave van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken om overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens aan een derde partij, zonder belemmering van onze kant en met inachtneming van uw eigen vertrouwelijkheidsverplichtingen. 

U hebt ook het recht om geen toestemming te geven en, als u hebt ingestemd met onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat deze intrekking invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking.

Uw rechten worden verder gespecificeerd in Art. 7 en Hoofdstuk 3 van de GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten uitoefenen
Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de communicatiemiddelen die in Sectie 14 hieronder. 

Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande communicatiemiddelen in Sectie 14 of dien een klacht in bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

-EER/EU-autoriteiten: Leden: Europees Comité voor gegevensbescherming (europa.eu)
-Verenigd Koninkrijk (UK): Een klacht indienen | ICO

8. Internationale Transfers

Wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zorgen wij ervoor dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven door deze alleen over te dragen aan landen die een passend beschermingsniveau bieden zoals erkend door de Europese Commissie, zoals bijvoorbeeld Japan en het Verenigd Koninkrijk en/of door de Standaard Contractuele Clausules ("VCA's") te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen om uw Persoonsgegevens in wezen hetzelfde beschermingsniveau te bieden als in de EER. Uw gebruik van onze diensten kan met name de overdracht en verwerking van uw Persoonsgegevens vanuit de EER naar ons hoofdkantoor in Japan (Panasonic Holdings Corporation), naar onze gelieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) en naar serviceproviders en/of derden gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS) met zich meebrengen. 

Op dezelfde manier zullen wij, als wij uw Persoonsgegevens overdragen naar landen buiten Servië, Zwitserland, Turkije of het Verenigd Koninkrijk, ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

U kunt in dit verband aanvullende informatie opvragen en een kopie verkrijgen van de passende waarborgen die wij bieden door een verzoek te sturen naar de contactpersoon die wordt vermeld in Sectie ‎14.

9. Gegevensbewaring - Hoe lang bewaren we je Persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Dit omvat het uitvoeren van onze overeenkomst met u, het voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen waaraan wij onderworpen zijn en het instellen en verdedigen van juridische claims.

10. Links en producten van derden op onze Services

Onze websites, toepassingen en producten kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden, zoals YouTube, LinkedIn en Facebook. Deze gelinkte websites en toepassingen staan niet onder controle van Panasonic en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of de inhoud van gelinkte websites en toepassingen. Als u ervoor kiest gebruik te maken van een website of applicatie van een derde partij, vallen Persoonsgegevens die verzameld worden door de website of applicatie van die derde partij onder het privacybeleid van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan de tijd te nemen om het privacybeleid van derden waaraan u Persoonsgegevens verstrekt door te nemen.

11. Cookies

Voor informatie over wat cookies zijn, hoe Panasonic en andere derde partijen cookies en soortgelijke technologieën gebruiken en voor details over hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld, zie ons Cookiebeleid.

12. Persoonlijke gegevens van kinderen

Deze Website is niet bedoeld voor kinderen (iedereen jonger dan 16 jaar) en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van of over kinderen en proberen deze ook niet te verzamelen. 

13. Wijzigingen aan deze Privacykennisgeving of aan uw Persoonsgegevens 

Het is ook belangrijk dat je regelmatig kijkt of er updates zijn voor de Privacykennisgeving, omdat we deze van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Het gedeelte "Datum laatste bijwerking" bovenaan deze pagina geeft aan wanneer deze Privacykennisgeving voor het laatst is bijgewerkt en eventuele wijzigingen worden van kracht zodra we de herziene Privacykennisgeving publiceren. 

Als deze wijzigingen van wezenlijk belang zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een verklaring toe te voegen aan deze website of door u een kennisgeving te sturen via relevante Services of e-mail.

We raden je aan om de Privacykennisgeving door te nemen telkens wanneer je de Services gebruikt of op een andere manier met ons communiceert om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de keuzes die voor jou beschikbaar zijn. Het is belangrijk voor ons dat de Persoonsgegevens die wij over jou bewaren te allen tijde accuraat en actueel zijn. Als er iets verandert aan de Persoonsgegevens die we over je bewaren, breng ons dan op de hoogte. 

14. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw Persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: 

Panasonic Connect Europe GmbH
De functionaris voor gegevensbescherming
Hagenauerstrasse 43
D-65203 Wiesbaden

e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com

Als u vragen hebt over gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk, kunt u contact met ons opnemen via:

Juridische afdeling UK
Panasonic Connect Europe (UK branch)
Maxis 2, Western Road,
Bracknell, Berkshire,
RG12 1RT

of per e-mail: UKLegal@eu.panasonic.com