Grupa AIB buduje przestrzeń do współpracy w Central Parku

Grupa AIB zajmująca się usługami finansowymi przeniosła swój zespół ds. sieci i technologii do nowego budynku, wyposażonego od podłogi po sufit w urządzenia do wyświetlania firmy Panasonic.

Scroll down

Product(s) supplied: PT-RZ970 TH-49LFV8 TH-75BQE1

Wyzwanie

Sprawne przeniesienie 500 pracowników do nowego, dobrze wyposażonego budynku, który ma za zadanie ułatwić komunikację i współpracę.

Rozwiązanie

Instalacja prawie 200 wyświetlaczy i projektorów firmy Panasonic w celu stworzenia przestrzeni sprzyjających współpracy, urządzeń digital signage i ściany wideo.

"— Zależało nam przede wszystkim na tym, aby technologia była niezawodna. Użyteczność również była ważnym aspektem. Firma Panasonic spełniła te wymagania. Gdy już zobaczymy, jak wszystko się sprawdza, zastanowimy się, czy nie wprowadzić tej technologii w siedzibie głównej."

Pracownicy grupy AIB znajdują się wDublinie (Irlandia), Wielkiej Brytanii iStanach Zjednoczonych. Pojawia się zatem problem, zktórym boryka się wiele dużych korporacji — jak sprawić, aby personel komunikował się efektywnie mimo dystansu między biurami ikrajami.

Gdy grupa AIB przenosiła ponad 500pracowników działu wsparcia technicznego do jednego zsiedmiu nowych budynków wCentral Parku 10km na południe od centrum Dublina, miała okazję zaprojektować wszystko od podstaw wtaki sposób, aby zaspokoić potrzeby personelu iprzygotować plan na zmiany rozwojowe wprzyszłości.

— WAIB stawiamy przede wszystkim na współpracę — deklaruje Muiris O'Sullivan, kierownik projektu w grupie AIB. — Chcieliśmy mieć pewność, że jesteśmy wstanie efektywnie współdziałać zarówno lokalnie, używając technologii audiowizualnej wbiurze, jak izdalnie przy wykorzystaniu wideokonferencji.

Wiele zespołów mających siedzibę wCentral Parku pochodzi zdziału technicznego icyfrowego, więc miały one doświadczenie wdziedzinie technologii dostępnych na miejscu iwiele pomysłów dotyczących rozwiązań, które będą im odpowiadać.

Do tej pory otrzymujemy od naszych pracowników bardzo pozytywne opinie zwrotne na temat rzeczywistych możliwości wykorzystania technologii ikorzyści, jakie przynosi ona dzięki kooperacji wogólnych miejscach pracy.

Siedem pięter, dwieściewyświetlaczy

Na przestrzeni siedmiu pięter grupa AIB zainstalowała niemal 200profesjonalnych wyświetlaczy firmy Panasonic. Realizacją projektu technologicznego, który może zostać wdrożony wtrzech kolejnych obiektach, tym samym zwiększając liczbę zainstalowanych wyświetlaczy do 500, zajęła się firma McKeon Group.

WCentral Parku na każdym piętrze są co najmniej cztery sale konferencyjne. Wzależności od rozmiaru wkażdej znajduje się jeden panel dotykowy lub dwa, oprzekątnej 55 lub 75cali. Ponadto na każdym piętrze znajduje się około dziesięciu przestrzeni do odpoczynku, które wyposażone są w43-calowe panele dotykowe.

— Do tej pory otrzymujemy od naszych pracowników bardzo pozytywne opinie zwrotne na temat rzeczywistych możliwości wykorzystania technologii ikorzyści, jakie przynosi ona dzięki kooperacji wogólnych miejscach pracy — dodaje Muiris O'Sullivan.

Technologia digital signage jest obecna wcałym budynku. Wmiejscach ogólnodostępnych, firmowej restauracji iwbiurach znajdują się łącznie 54wyświetlacze profesjonalne Full HD TH-43LFE8E, które pełnią rolę paneli informacyjnych zapewniających zespołom dostęp do najważniejszych danych ifirmowych wiadomości.

— Od początku, myśląc oCentral Parku, chcieliśmy także ułatwić pracę naszej załodze. Jednym zrozwiązań, które nam to umożliwiły, była technologia digital signage zdostępem do Internetu. Aby nie wysyłać pracownikom e-maili owydarzeniach czy uroczystościach, chcieliśmy mieć możliwość transmisji zarówno wiadomości lokalnych, jak ikorporacyjnych — mówi Muiris O'Sullivan.

Zmiana kultury pracy

Jedną zinnowacji audiowizualnych, która pozwoliła nam zmienić styl pracy wAIB, są ławki multimedialne na każdym zsześciu pięter biura. Są to długie stojące ławki, wyposażone w43-calowy panel dotykowy.

— Ławki multimedialne to dobre miejsca na szybkie spotkania organizacyjne. Zależało nam na tym, aby na każdym piętrze było wiele miejsc niebędących salami konferencyjnymi, wktórych pracownicy mogą się spotkać. Wciąż czekamy na dane dotyczące użytkowania różnych obiektów, ale wystarczyło przejść się po budynku iporozmawiać zpracownikami, aby mieć pewność, że technologia została dobrze przyjęta, aczęstotliwość wideokonferencji robi wrażenie — dodaje Muiris O'Sullivan.

— Zależało nam na tym, aby technologia była niezawodna. Użyteczność również była ważnym aspektem. Panasonic spełnił te wymagania.

Imponująca ściana wideo

Wrecepcji znajduje się ściana wideo złożona zdziewięciu ekranów. Można ją wykorzystywać do spotkań wewnętrznych oraz przekazywania informacji korporacyjnych iogłoszeń dyrektora generalnego.

— Grupa AIB chciała, żebyśmy zbudowali wszechstronną przestrzeń do pracy, wktórej personel mógłby współpracować zarówno wwarunkach formalnych, jak inieformalnych — tłumaczy Tomas Mac Eoin, dyrektor zarządzający McKeon Group. — Właściwie wżadnym innym obiekcie korporacyjnym nie ma aż tylu miejsc do odpoczynku.

Zainstalowaliśmy również system ClickShare, dzięki któremu personel może wyświetlać treści na ekranie zdowolnego urządzenia. Oprogramowanie do edycji inotowania umożliwia zespołom wprowadzanie zmian wtych treściach. Wzakresie rodzaju przedsięwzięcia, którego podjęła się grupa AIB, budynek naprawdę spełnia oczekiwania.

Technologia najwyższej klasy

— Technologia audiowizualna zawsze była kluczem do sukcesu tego projektu — stwierdza Muiris O'Sullivan.— Wystawiliśmy projekt do przetargu iucieszyliśmy się, gdy preferowanym dostawcą została firma McKeon Group: mieliśmy okazję współpracować znimi przy projekcie wnaszej głównej siedzibie.

Dla banku ten projekt jest niesłychanie ważny. Już dawno nie otwieraliśmy nowego budynku otakich rozmiarach w tak krótkim czasie. Jednak dzięki profesjonalistom ofachowej wiedzy moja praca była dużo łatwiejsza.

Wbudynku chcieliśmy zainstalować światowej klasy technologie firmy znanej na całym świecie. Zależało nam głównie na tym, aby technologia była niezawodna. Użyteczność również była ważnym aspektem. Firma Panasonic spełniła te wymagania. Gdy już zobaczymy, jak wszystko się sprawdza, zastanowimy się nad wprowadzeniem tej technologii wsiedzibie głównej.

Głównym celem było zapewnienie pracownikom budynku osupernowoczesnej konstrukcji iinfrastrukturze technologicznej. Myślę, że udało nam się osiągnąć ten cel. Ten budynek będzie dla nas wzorem przy przyszłych wdrożeniach technologii audiowizualnych.

Lista elementów zestawu

TH-43LFE8 58
TH-43LFE8E-IR 60
TH-49LFV8 9
TH-55LFE8E-IR 54
TH-75BQE1 10
TH-55LFE8 6
PT-RZ970 2

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file