Mapping wideo w zabytkowym budynku

Sekretem powodzenia praskich restauracji i barów jest prezentowanie klientom czegoś całkowicie dotąd niespotykanego, co wręcz powala na kolana. Taki właśnie efekt zapewniła projekcja Panasonic w barze koktajlowym Crazy Daisy.

Scroll down

Wyzwanie

Tworzenie ciekawego mappingu wideo wzamkniętej przestrzeni zabytkowego budynku.

Rozwiązanie

Osiem projektorów laserowych Space Player™ zapewnia wysokiej jakości mapping wideo przy zachowaniu kompaktowej inowoczesnej konstrukcji reflektorowej.

"Dzięki projektorom laserowym całkowity koszt eksploatacji jest dużo niższy inieznacznie wykracza poza cenę zakupu. Projektory te nie mają filtrów ani wymiennych źródeł światła. Przy cyklu eksploatacji na poziomie 20000godzin można oczekiwać działania przez pięć lat bez żadnych dodatkowych kosztów."

Zdenek Krysl Project Sales Manager

Wbudynkach zabytkowego centrum Pragi — wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ipełniącego tę samą rolę od początków XXwieku — kryje się mnóstwo pomieszczeń. Miasto słynie zogromnej liczby miejsc, wktórych turyści mogą odpocząć izabawić się.

Znajduje się tu wiele stylowych lokali, które zachwycają gości zarówno kulinarnymi specjałami ipysznymi trunkami, jak ipięknem wnętrz.

W barze Crazy Daisy postanowiono odnowić piwnicę budynku Astra Palace na Placu Wacława. Wcentrum uwagi jest stylowy bar otoczony boksami siedzeń zbezpośrednim widokiem na bar iscenę pokazów barmańskich.

Chlubą baru Crazy Daisy jest między innymi personel, którego członkowie potrafią przygotować praktycznie każdego znanego człowiekowi drinka. Stałe, nieruchome elementy tworzą wyjątkową atmosferę, którą uzupełniają projekcje wideo przedstawiające np. tramwaj przejeżdżający przez centrum Pragi lub widok ze statku kosmicznego.

Łącznie wbarze Crazy Daisy stworzono pięć efektów. Animacje można spersonalizować na potrzeby różnych wydarzeń, takich jak przyjęcia urodzinowe ispotkania firm. Jednym zwyzwań podczas realizacji projektu była lokalizacja. Pałac jest obiektem dziedzictwa narodowego o dużej liczbie oryginalnych zdobień. Oznacza to, że wwyglądzie budynku nie można wprowadzać żadnych zmian. Projektory wykorzystane do animacji musiały zostać zainstalowane wtaki sposób, by płynnie wkomponowały się wwygląd pomieszczenia.

Aby sprostać ograniczeniom związanym zzabytkowym charakterem budynku, trzeba było opracować między innymi specjalny system podwieszeń. Waga, odgłosy pracy iestetyka projektorów miały ogromne znaczenie. Urządzenia musiały wtopić się wstylowy wygląd pubu.

Poza działaniem wtrybie całodobowym sprzęt musiał też pracować możliwie jak najciszej, by nie przeszkadzać gościom siedzącym bezpośrednio pod nim.

Ze względu na doświadczenie wkwestii projekcji laserowej do realizacji projektu wybrano firmę Nausus, która dostarcza rozwiązania do mappingu 3D.

Przy wyborze projektorów kierowano się dwoma kryteriami: musiały być względnie niewielkie oraz mieć konstrukcję ifunkcjonalność tradycyjnego oświetlenia, tak by goście nawet ich nie zauważali. Firma Nausus wybrała model Panasonic PT-JW130 Space Player — dokładnie osiem sztuk.

Mały rozmiar iniewielka waga urządzeń PT-JW130 bardzo uprościły montaż. Do pokrycia całej powierzchni mappingu na barze wykorzystano osiem projektorów laserowych Panasonic PT-JW130 działających z wykorzystaniemzwykłych przewodów elektrycznych, takich samych jak wdomach ibudynkach handlowych. Zastosowanie technologii laserowej minimalizuje konieczność serwisowania. Wprzeciwieństwie do projektorów lampowych model PT-JW130 nie wymaga wymiany filtra ani lampy izostał opracowany zmyślą o20000godzin działania bez konserwacji.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file