Metody budownictwa pod lupą w Centrum Dziedzictwa Architektury

Czeskie Narodowe Muzeum Techniczne korzysta z projektorów i wyświetlaczy Panasonic podczas aranżacji fascynującej wystawy historycznej.

Scroll down

Wyzwanie

Zintegrowanie technologii AV w zabytkowym budynku w taki sposób, aby projektory i wyświetlacze nie zakłócały charakterystycznej architektury.

Rozwiązanie

Montaż 47- i 42-calowych wyświetlaczy serii LFE i LFV oraz pięciu projektorów PT-RZ370 w czeskim Narodowym Muzeum Techniki w celu stworzenia fascynującej wystawy historycznej.

"To wyjątkowa atrakcja dla Czech, która naszym zdaniem pozwoliła na wprowadzenie maksymalnej interaktywności i ożywienie historii."

Centrum Dziedzictwa Architektury wczeskim mieście Plasy należące do Narodowego Muzeum Techniki bada niemal dwutysięczną historię budownictwa – odczasów Cesarstwa Rzymskiego ażpo XIXwiek.

Prezentowana wystawa inżynierii budownictwa przedstawia tradycyjną sztukę rzemieślniczą, metody budownictwa iszczegóły architektoniczne naponad 23 interaktywnych ekspozycjach, które stanowiły ogromne pole do popisu dla technologiiAV wcelu ożywienia historii. Wsiedmiu instalacjach wykorzystano urządzenia firmy Panasonic.

Centrum należy do zlokalizowanego wPradze czeskiego Narodowego Muzeum Techniki. To pierwsza wystawa budownictwa wCzechach, azarazem doskonała okazja do poszerzania wiedzy wotoczeniu eksponatów. Ma na celu promocję ikultywowanie wiedzy ohistorycznych budowlach wpisującą się wstarania o ich ochronę iodnawianie.

„To wyjątkowa atrakcja dla Czech, która naszym zdaniem pozwoliła nawprowadzenie maksymalnej interaktywności iożywienie historii”

Poza eksponatami znajdującymi się wewnątrz budynku można zwiedzić podwórze, które przerobiono naekspozycję rzemiosła budowlanego uczącą tradycyjnych metod iumiejętności wramach kursów iwarsztatów. Instalacje obejmują odtworzone w duchu odpowiednich epok, wpełni funkcjonalne warsztaty, takiejak zakład dowypalania cegieł, zakład kamieniarski oraz kuźnie kryte ina wolnym powietrzu.

Mieszczącą się wdawnym browarze wystawę inżynierii budownictwa podzielono naobszary poświęcone różnym aspektom sztuki budowlanej. Projekt ikonstrukcję sfinansował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego organizowanego przez Unię Europejską.

„Kierowaliśmy się poszanowaniem dla sąsiadujących budowli ichcieliśmy, abyprojekt stanowił ich dopełnienie”

Odwiedzający mogą poznać różne techniki ifachową wiedzę, które były wymagane do budowy Centrum – odfundamentów pokrokwie ipokrycie dachu. Inna część wystawy koncentruje się natechnologii prowadzenia przewodów irur.

Wprojekcie zastosowano różnorodne technologieAV winteraktywnych ekspozycjach, które zaprojektował izainstalował czeski integrator systemów audiowizualnych – firmaAVMedia. Projektanci wystaw zaczynają sobie zdawać sprawę zpotencjału rozwiązańAV do wzbogacania eksponatów przy użyciu animacji, projekcji wtechnice mappingu wideo oraz systemów interaktywnych, które przyciągają odwiedzających iznacznie uatrakcyjniają zwiedzanie.

Wmuzeum zastosowano różnorodne technologie Panasonic Visual Systems, w tym m.in. szereg wyświetlaczy 47- i42-calowych seriiLFE oraz LFV, atakże pięć projektorówPT-RZ370.

Projektory wykorzystano wwizualizacji budowy centrum, prezentując odwiedzającym projekcje holograficzne przebiegu realizacji projektu ipowstawania budynków.

„Istotą ekspozycji jest gustowne połączenie historycznego aspektu przedstawianego tematu ze wsparciem nowoczesnych zasobów audiowizualnych”

Wysoka jasność iniezawodność projekcji laserowej gwarantują ciągłość podczas oglądania wszystkich instalacji. Nowoczesne projektory laserowe charakteryzują się o wiele większą jasnością niż konwencjonalne urządzenia lampowe, zapewniając bezobsługowe działanie nawet przez 20000godzin. Użytkowanie sprzętu wramach ekspozycji wiąże się zintensywną eksploatacją, lecz kierownictwo centrum nie musi się obawiać owymianę lamp ani filtrów.

„To wyjątkowa atrakcja dla Czech, która naszym zdaniem pozwoliła nawprowadzenie maksymalnej interaktywności iożywienie historii” – powiedział Miloš Pitelka, kierownik projektu wAVMedia odpowiedzialny za przygotowanie wystawy.

Projekt zrealizowano we współpracy z praskim biurem architektów TBI.architekti. Pracujący wnim inżynier architekt Thomas Bilek wyjaśnia: „Podczas tworzenia wystawy w browarze wPlasy ina jego podwórzu kierowaliśmy się poszanowaniem dla sąsiednich budowli oraz chcieliśmy, abyprojekt stanowił ich dopełnienie zamiast je przyćmiewać”.

„Istotą ekspozycji jest gustowne połączenie historycznego aspektu przedstawianego tematu zewsparciem nowoczesnych zasobów audiowizualnych oraz z zapewnieniem możliwie najszerszego spektrum wizualnej interpretacji”.

Więcej informacji na tematNarodowego Muzeum Techniki i Centrum Dziedzictwa Architektury można znaleźć nastronach www.ntm.cz lubwww.muzeum-plasy.cz

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file