Najnowocześniejsza technologia, pełna elastyczność

Uniwersytet Edge Hill wdraża w salach wykładowych elastyczne rozwiązanie do rejestrowania wykładów, które wykorzystuje technologię Panasonic i oprogramowanie Panopto.

Scroll down

Wyzwanie

Jak bez zmiany stosowanych technologii uzyskać elastyczną przestrzeń do nauczania, które umożliwiałyby zarówno rejestrowanie wykładów, jak iorganizowanie dużych imprez?

Rozwiązanie

Kamery Panasonic AW-UE70 oraz technologia projekcji laserowej umożliwiają rejestrowanie wykładów wnieobciążającym przepustowości łącza standardzie HD oraz nagrywanie imprez wkrystalicznie czystej jakości 4K.

"Studenci mogą skupić się na wykładach i oglądać później zapisane nagrania."

Rywalizacja między uniwersytetami jeszcze nigdy nie była tak zacięta. Zdanych UCAS wynika, że coraz więcej 18-latków wWielkiej Brytanii jest przyjmowanych na studia pierwszego stopnia. Całkowita liczba przyjętych studentów na brytyjskich uniwersytetach zmalała jednak zpowodu drastycznego spadku liczby kandydatów wwieku co najmniej 19 lat.

Wiele uczelni wyższych jest więc zmuszonych kłaść większy nacisk na doskonalenie środowiska nauczania.

Władze Uniwersytetu Edge Hill zdecydowały się zainwestować pokaźną sumę pieniędzy wswoje obiekty. Modernizacja kampusu opowierzchni 160akrów wOrmskirk kosztowała łącznie ponad 250milionów funtów. Dzięki niej uniwersytet znalazł się wpierwszej trójce uczelni wyższych wankiecie magazynu Times Higher Education na rok 2016 wkategorii obiektów ikampusu.

Inwestycja była właściwą decyzją, ponieważ uczelnia otrzymała tytuł „Uniwersytetu roku” wkategorii utrzymania studentów w„Przewodniku po dobrych uczelniach na rok 2018” za najwyższy odsetek ukończenia studiów spośród studentów wszystkich uczelni przedstawionych wrankingu.

Uniwersytet został też nagrodzony najwyższym wyróżnieniem wbrytyjskim programie Teaching Excellence Framework (TEF) za „niezmiennie wysoką jakość nauczania oraz dawanie studentom ogromnych możliwości poszerzania wiedzy iosiągania doskonałych wyników wnauce”.

Wszechstronne sale wykładowe

Modernizacja sprzętu audiowizualnego na wydziale zdrowia iopieki społecznej pozwoliła stworzyć wszechstronne sale wykładowe. Trzy oddzielne sale wyposażone wprojektory laserowe Panasonic PT-RZ670 zostały przeprojektowane pod kątem pełnej elastyczności.

Każda znich obejmuje system rejestrowania wykładów składający się zkamer zdalnych Panasonic AW-UE70 4K, projektorów laserowych, 65-calowych paneli Panasonic TH-65LFE8 oraz uniwersalnej platformy wideo Panopto. Wykładowcy mogą włączać iwyłączać rejestrowanie wykładów za pomocą kontrolera Extron.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, studenci mogą zalogować się do platformy Panopto iponownie obejrzeć wybrane wykłady.

„Martwiliśmy się, że poskutkuje to spadkiem frekwencji na wykładach” — powiedział Don Moffatt, kierownik ds. rozwoju technologii multimedialnych na Uniwersytecie Edge Hill. „Wrzeczywistości osiągnęliśmy odwrotny efekt. Zauważyliśmy, że na wykłady chodzi coraz więcej studentów. Nowe rozwiązanie pozwala im wpełni skoncentrować swoją uwagę na zajęciach bez potrzeby mozolnego sporządzania notatek”.

„Studenci mogą skupić się na wykładach ioglądać przechowywane wplatformie nagrania wramach powtórki. System Panopto pozwala im szukać materiałów według wybranych tematów, przeszukując je wtreściach prezentacji PowerPoint, tagach obrazów, anawet nagranych wypowiedziach wykładowców”.

Trzy sale wykładowe można też połączyć wjedno duże audytorium mieszczące 900osób. Wykorzystuje się je do większych imprez, wtym ceremonii wręczenia dyplomów.

Monitory na Uniwersytecie Edge Hill
Technologia projekcyjna i kamery zdalne na Uniwersytecie Edge Hill
Edge Hill University lecture capture AV technology

Do przesyłania transmisji na żywo zceremonii jest używana infrastruktura audiowizualna sal wykładowych oraz osobne stanowisko zkompaktowym panelem sterowania PTZ AW-RP50.

„Wręczenie dyplomów to bardzo ważne wydarzenie oraz jedna znajistotniejszych chwil wżyciu każdego naszego studenta” — powiedział Mark Allanson, prorektor uczelni. „Nowa technologia pozwala nam transmitować ceremonię na żywo na cały świat. Mogą ją więc obejrzeć bliscy studentów, którzy nie mogą uczestniczyć wtym wydarzeniu osobiście”.

„Cały czas inwestujemy wnowe technologie, ponieważ studenci tego od nas oczekują. Chcemy, by poznali nie tylko technologie stosowane na uniwersytetach, ale również te wykorzystywane wbiznesie, ponieważ to tam znajdą zatrudnienie po ukończeniu studiów. Zależy nam na tym, by zdobyli to doświadczenie. Dzięki niemu lepiej przygotują się do życia zawodowego”.

Doskonałość kliniczna

Na wydziale zdrowia iopieki społecznej kamery zdalne Panasonic są wykorzystywane do rejestrowania zajęć praktycznych na kierunku koordynacji bloku operacyjnego (Operating Department Practitioner, ODP). Studenci muszą prowadzić zespołowe prezentacje wszelkich działań na bloku operacyjnym — od rutynowych procedur po ćwiczenia zprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prezentacje są nagrywane za pomocą kamer zdalnych Panasonic AW-HE2 iprzechowywane wsystemie chmurowym Panopto.

Wykładowca Kevin Henshaw prowadzący zajęcia na kierunku ODP zauważył: „Klasycznym przykładem jest ćwiczenie, które prowadzę zkażdą grupą studentów. Próbuję wnim dotknąć skóry „pacjenta”, który ma być reanimowany defibrylatorem. Świadomość tego, kto znajduje się wbliskiej odległości od pacjenta, ma kluczowe znaczenie zpunktu widzenia bezpieczeństwa. Jednak często wszyscy członkowie grupy są zbyt skoncentrowani na swoich rolach, by zwrócić na to uwagę. Owiele lepiej jest pokazać studentom film przedstawiający, co zrobili źle, żeby mogli wprzyszłości wyeliminować błędy potencjalnie zagrażające życiu”.

Amina Salem, studentka trzeciego roku na kierunku ODP, również uczestniczyła wzajęciach Kevina Henshawa. „Oglądając cały przebieg ćwiczenia, możemy przeanalizować, co zrobiliśmy dobrze, aco źle. Musimy też notować poszczególne kroki wykonywanych ćwiczeń. Zpamięci mogłabym wymienić pewnie tylko 10 czy 15 znich. Po obejrzeniu filmu mogę zanotować ich dwa lub nawet trzy razy więcej. Wyciągnęliśmy ztego sporo wniosków iprzedyskutowaliśmy je wgrupie”.

Kamery zdalne stosowane w sali ćwiczenia umiejętności klinicznych
Rejestrowanie praktycznych testów z pracy koordynatora bloku operacyjnego

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file