„Sąd Ostateczny. Michał Anioł i sekrety Kaplicy Sykstyńskiej” — niezwykła projekcja wideo 270°.

Technologia firmy Panasonic podkreśla wspaniałość Kaplicy Sykstyńskiej podczas pokazu „Sąd Ostateczny. Michał Anioł i sekrety Kaplicy Sykstyńskiej”.

Scroll down

Product(s) supplied: PT-RZ31K PT-RZ21K

Wyzwanie

Stworzenie niezwykłej projekcji wideo 270° przy użyciu projektorów laserowych.

Rozwiązanie

Zainstalowanie w audytorium 30 projektorów laserowych Full HD firmy Panasonic, które wirtualnie przenoszą widownię do wnętrza Kaplicy Sykstyńskiej.

"„Chcieliśmy stworzyć niezwykłe widowisko, które całkowicie pochłonie widzów. Nie takie, którego widzowie są biernymi uczestnikami, lecz takie, które prowokuje do ciągłego rozglądania się na boki i spoglądania w górę, pozwalając myślom swobodnie płynąć”."

Kaplica Sykstyńska, jedno znajciekawszych miejsc w światowej historii sztuki, stała się centrum widowiska „Sąd Ostateczny”. Tytuł pokazu nawiązuje do kaplicy, a jego kształt stanowi połączenie wielu form artystycznych.

Producentem pokazu jest firma Artainment Worldwide Shows, a Muzea Watykańskie posłużyły doradztwem naukowym. Widowiskowa prezentacja wrzymskim Auditorium Conciliazione stanowi wyjątkową okazję do zachwytu nad fantastycznym efektem połączenia gry aktorskiej, muzyki iefektów specjalnych, które powstało dzięki doskonałym produktom do projekcji firmy Panasonic.

Jedyne wswoim rodzaju niezwykłe widowisko

Nowo zbudowane sklepienieAuditorium Conciliazione tworzyjednolitą powierzchnię o doskonałej geometrii do wyświetlania obrazów za pomocą 30 projektorów Panasonic z technologią laserową Solid Shine. Projektory firmy Panasonic wybrano ze względu najednolitą jasność, wierność kolorów istałe proporcje obrazów —godne dzieła sztuki, które było inspiracją dla pokazu.

Podczas niezwykłego 270-stopniowegopokazu widownia ma okazję podziwiać najważniejsze etapypowstawania słynnego dzieła Michała Anioła — „Sądu Ostatecznego” (1535-1541).

Wydarzenie stanowi przykład doskonałej symbiozy sztuki itechnologii, afirma Panasonic gra w nim pierwsze skrzypce.

Nasz „Sąd Ostateczny” to nie musical, balet, film czy spektakl teatralny. To niezwykły show, który ma zaprezentować ludziom dzieło tak obfitujące w znaczenia, jak sama Kaplica Sykstyńska” — powiedział Marco Balich, dyrektor artystyczny iprojektant pokazu.„Chcieliśmy stworzyć niezwykłe widowisko, które całkowicie pochłonie widzów. Nie takie, które zachęca widzów do biernego uczestnictwa, lecz takie, które prowokuje do ciągłego rozglądania się na boki i spoglądania w górę, pozwalając myślom swobodnie płynąć.

Wyzwanie technologiczne: niezwykła projekcja 270°z użyciem 30projektorów wideo firmy Panasonic

Trzydzieści projektorów laserowych FULLHD owysokiej jasnościzintegrowano ztechniczną instalacją teatralną waudytorium. Dzięki temu widownia może wirtualnie przenieść się do wnętrza Kaplicy Sykstyńskiejiuczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym, które oddziałuje na wiele zmysłów. Niezwykła projekcja realizowana przez 30projektorów firmy Panasonic ztechnologią Solid Shine jest podzielona w następujący sposób:

System składa się z osiemnastu projektorów PT-RZ31K o jasności 31 000 lumenów, dziesięciu projektorów PT-RZ21K o jasności 20 000 lumenów (czterech z ultrakrótkoogniskowym obiektywem EL-D75LE95) i dwóch projektorów PT-RZ12K o jasności 12 000 lumenów. Jest on podzielony na trzy sektory. W przednim znajduje się osiem projektorów PT-RZ31K o jasności 31 000 lumenów. Sektory boczny i górny wykorzystują dziesięć projektorów PT-RZ31K o jasności 31 000 lumenów oraz sześć projektorów PT-RZ21K o jasności 20 000 lumenów usytuowanych przy wyjściach.  Cztery projektory PT-RZ21K o jasności 20 000 lumenów i dwa projektory PT-RZ12K o jasności 12 000 lumenów tworzą na scenie fascynujące efekty mappingu wideo.

„To niezwykły show, który ma zaprezentować ludziom dzieło tak obfitujące w znaczenia, jak sama Kaplica Sykstyńska.
„Zalety projektorów laserowych są nieocenione, szczególnie w takich warunkach. Pod każdym względem pokaz jest widowiskiem realizowanym na żywo”.
„Kompaktowe rozmiary projektorów Panasonic dały nam pewną swobodę w ich rozmieszczeniu, co pozwoliło nam obracać je pod różnymi kątami w zależności od potrzeb”.

Daniele Parazzoli, dyrektor generalny zarządzający wydarzeniem i system integrator odpowiedzialny za projekt i instalację niezwykłego systemu projekcji wideo mówi, że „wybór projektorów firmy Panasonic był zdecydowanie podyktowany renomą marki. Jest ona znana z niezawodnej technologii laserowej stosowanej w projektorach DLP, która pozwala osiągnąć jasność lumenów wymaganą przez dyrektora artystycznego.

„Aby uzyskać efekt pełnego uczestnictwa, musieliśmy zaangażować widzów emocjonalnie.  Marka Panasonic to najlepszy wybór. Firma nie tylko zapewniła nam najnowocześniejszą technologię, ale także uchwyciła ducha tego projektu” — powiedział Balich.

„Absolutnie niezbędny był dla nas maksymalny wybór w zakresie technologii, a w efekcie — renderowania obrazów”.

Michele Telaro, dyrektor operacyjny w firmie Artainment Worldwide Shows, wyjaśnia, że projekt „stanowi stały, unikatowy pokaz możliwości projektorów o jasności 20 000 i 30 000 lumenów. Zastosowane w nich zaawansowane technologie zapewniają najwyższą jakość kolorów przez długi czas użytkowania.” 

Ta „uczta dla zmysłów”, w której wykorzystano dzieła wielu artystów o międzynarodowej sławie, takich jak Sting, Pierfrancesco Favino, Lulu HelbekLuke Halls, zapewnia unikatowe wrażenia dzięki projektorom firmy Panasonic, które zaprojektowano z myślą o kreacjach artystycznych w wydarzeniach na żywo, takich jak „Sąd Ostateczny. Michał Anioł i sekrety Kaplicy Sykstyńskiej”. 

Zdaniem Parazzoli „na rynku wydarzeń na żywo, który wymaga projektorów o coraz bardziej zaawansowanych funkcjach w zakresie jasności, wszechstronności, kompaktowych rozmiarów i niezawodności, technologia Solid Shine firmy Panasonic zapewnia najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o zachwyt publiczności”.

Pokaz jest prowadzony w języku włoskim i angielskim. To niezwykła szansa na ożywienie wspaniałej historii Kaplicy Sykstyńskiej w nowoczesny sposób z użyciem projektorów firmy Panasonic

Zdaniem Parazzoli „na rynkuwydarzeń na żywo,który wymaga projektorów ocoraz bardziej zaawansowanych funkcjach wzakresie jasności, wszechstronności, kompaktowych rozmiarów iniezawodności,technologia Solid Shine firmy Panasoniczapewnia najlepsze rezultaty, jeśli chodzi ozachwyt publiczności”.”

Pokaz jest prowadzony wjęzyku włoskim iangielskim. Toniezwykła szansa na ożywienie wspaniałej historii Kaplicy Sykstyńskiej w nowoczesny sposób z użyciemprojektorów firmy Panasonic.

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file