Jasna przyszłość na Uniwersytecie Kingston

Firmy Panasonic i GV Multi-media wybrane do obsługi ogromnego projektu projektorów laserowo-diodowych.

Scroll down

Uczelnia — mająca ponad 20 tys. studentów — obejmuje cztery kampusy w Kingston upon Thames i w okolicy.

Na uniwersytecie zainstalowano 3500 hotspotów szybkiej sieci Wi-Fi i 2500 nowych komputerów, a także 170 projektorów laserowo-diodowych Panasonic.

Projekt — wygrany, zainicjowany i wdrożony przez firmę GV Multi-media — stanowi największe w całej Europie przedsięwzięcie mające na celu wyposażenie uczelni wyższej w projektory Panasonic. Projektory laserowo-diodowe PT-RZ370 zostały zainstalowane w 119 salach wykładowych i seminaryjnych na terenie całego uniwersytetu.

Zastosowane w projektorze PT-RZ370 z serii SOLID SHINE o jasności 3500 ANSI lumenów źródło światła łączące diody LED i laserowe zapewnia najwyższą niezawodność i długotrwałą jasność.

Projektor zapewnia około 20 000 godzin eksploatacji bez konieczności wymiany lamp i filtrów.

— Mieliśmy do wyboru mnóstwo różnych technologii, na przykład projektory lampowe lub laserowe. Uczelnia ma wiele różnych pomieszczeń, co wiąże się z różnymi wymaganiami, dlatego szukałem rozwiązania zapewniającego spójność umożliwiającą obsługę techniczną — mówi Simon Harrison, pełniący obowiązki prorektora na Uniwersytecie Kingston.

Technologia laserowa
— Firma GV wraz z pokaźnym gronem dostawców projektorów pomogła nam ocenić liczne produkty i technologie projekcyjne. Nasz wybór padł na projektory laserowe firmy Panasonic, która oferuje doskonały stosunek wartości do ceny, fantastyczną jakość obrazu i prawdziwą niezawodność.

Braliśmy pod uwagę różne kryteria, takie jak jasność, jakość obrazu, możliwości obsługi oraz stosunek wartości do ceny. Firma Panasonic była bezkonkurencyjna.

— Nasi wykładowcy je uwielbiają. Projektory szybko się uruchamiają, dzięki czemu materiały są widoczne niemal od razu. I wyglądają doskonale: dokładnie tak, jak chcą wykładowcy. Z perspektywy studentów projektory są bardzo często używane, a jakość obrazu jest wspaniała i pozwala na przekazanie większej liczby szczegółów, które wzbogacają prezentacje — dodaje Simon Harrison.

Realizacja na czas
— Musieliśmy zainstalować 170 projektorów w czterech kampusach w bardzo krótkim czasie — mówi Kristian Cutting, dyrektor ds. sprzedaży w firmie GV Multi-media. — Do rozpoczęcia semestru zostało około czterech tygodni, nasz grafik był więc bardzo napięty.

— Uniwersytet sporo zainwestował w udoskonalenie środowiska naukowego. Co więcej, przejście na projektory laserowe to sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz na zapewnienie studentom najlepszych możliwych warunków.

— To największy projekt instalowania projektorów PT-RZ370 na uczelni wyższej w Europie, co umacnia naszą pozycję jako dostawcy produktów audio-wizualnych dla tego sektora — mówi Holly Anschutz, kierownik ds. sprzedaży projektorów w firmie Panasonic w Wielkiej Brytanii.

— Pragnę podziękować zespołowi GV Multi-media, który odegrał w całym projekcie kluczową rolę jako zaufany partner zarówno uczelni, jak i firmy Panasonic.

Więcej informacji o projektorach Panasonic:

https://eu.connect.panasonic.com/pl/pl/projektory
http://www.gvmultimedia.com/
http://www.kingston.ac.uk/

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file