Jasna przyszłość na Uniwersytecie Kingston

Firmy Panasonic i GV Multi-media wybrane do obsługi ogromnego projektu projektorów laserowo-diodowych

Uczelnia — mająca ponad 20 tys. studentów — obejmuje cztery kampusy w Kingston upon Thames i w okolicy.

Na uniwersytecie zainstalowano 3500 hotspotów szybkiej sieci Wi-Fi i 2500 nowych komputerów, a także 170 projektorów laserowo-diodowych Panasonic.

Projekt — wygrany, zainicjowany i wdrożony przez firmę GV Multi-media — stanowi największe w całej Europie przedsięwzięcie mające na celu wyposażenie uczelni wyższej w projektory Panasonic. Projektory laserowo-diodowe PT-RZ370 zostały zainstalowane w 119 salach wykładowych i seminaryjnych na terenie całego uniwersytetu.

Zastosowane w projektorze PT-RZ370 z serii SOLID SHINE o jasności 3500 ANSI lumenów źródło światła łączące diody LED i laserowe zapewnia najwyższą niezawodność i długotrwałą jasność.

Projektor zapewnia około 20 000 godzin eksploatacji bez konieczności wymiany lamp i filtrów.

— Mieliśmy do wyboru mnóstwo różnych technologii, na przykład projektory lampowe lub laserowe. Uczelnia ma wiele różnych pomieszczeń, co wiąże się z różnymi wymaganiami, dlatego szukałem rozwiązania zapewniającego spójność umożliwiającą obsługę techniczną — mówi Simon Harrison, pełniący obowiązki prorektora na Uniwersytecie Kingston.

Technologia laserowa

— Firma GV wraz z pokaźnym gronem dostawców projektorów pomogła nam ocenić liczne produkty i technologie projekcyjne. Nasz wybór padł na projektory laserowe firmy Panasonic, która oferuje doskonały stosunek wartości do ceny, fantastyczną jakość obrazu i prawdziwą niezawodność.

Braliśmy pod uwagę różne kryteria, takie jak jasność, jakość obrazu, możliwości obsługi oraz stosunek wartości do ceny. Firma Panasonic była bezkonkurencyjna.

— Nasi wykładowcy je uwielbiają. Projektory szybko się uruchamiają, dzięki czemu materiały są widoczne niemal od razu. I wyglądają doskonale: dokładnie tak, jak chcą wykładowcy. Z perspektywy studentów projektory są bardzo często używane, a jakość obrazu jest wspaniała i pozwala na przekazanie większej liczby szczegółów, które wzbogacają prezentacje — dodaje Simon Harrison.

Więcej informacji o projektorach Panasonic:

http://business.panasonic.co.uk/visual-system/
http://www.gvmultimedia.com/
http://www.kingston.ac.uk/

Realizacja na czas

— Musieliśmy zainstalować 170 projektorów w czterech kampusach w bardzo krótkim czasie — mówi Kristian Cutting, dyrektor ds. sprzedaży w firmie GV Multi-media. — Do rozpoczęcia semestru zostało około czterech tygodni, nasz grafik był więc bardzo napięty.

— Uniwersytet sporo zainwestował w udoskonalenie środowiska naukowego. Co więcej, przejście na projektory laserowe to sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz na zapewnienie studentom najlepszych możliwych warunków.

— To największy projekt instalowania projektorów PT-RZ370 na uczelni wyższej w Europie, co umacnia naszą pozycję jako dostawcy produktów audio-wizualnych dla tego sektora — mówi Holly Anschutz, kierownik ds. sprzedaży projektorów w firmie Panasonic w Wielkiej Brytanii.

— Pragnę podziękować zespołowi GV Multi-media, który odegrał w całym projekcie kluczową rolę jako zaufany partner zarówno uczelni, jak i firmy Panasonic.

Read more insights…

Filters