Zrównoważony rozwój w szkolnictwie wyższym

Autor: Hilmar Salac, Panasonic Connect Europe.

Scroll down

Dlaczego instytucje rynku szkolnictwa wyższego powinny myśleć o zrównoważonym rozwoju?

Zrównoważone planowanie i inwestycje pozwalają uniwersytetom korzystać z zasobów technologicznych w dalekiej perspektywie, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Oto kilka powodów, dla których planowanie i inwestycje w ekologiczne technologie są ważne:

  1. Kompatybilność ekologiczna, technologie zorientowane na ochronę środowiska, mają na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla natury w celu ograniczenia zużycia energii, emisji i wykorzystania zasobów.
  2. Oszczędności kosztów, inwestycje ekologiczne w rozwiązania technologiczne mogą obniżyć koszty konserwacji i eksploatacji.
  3. Myślenie perspektywiczne sprawia, że uniwersytety powinny dostosować swoje strategie i inwestycje, aby sprostać przyszłym potrzebom.
  4. Uczelnie odgrywają ważną rolę społeczną i mogą służyć jako wzory do naśladowania dla zrównoważonych praktyk.

Systematyczne planowanie i inwestycje w technologię na uczelniach wyższych oferują szansę na zmniejszenie oddziaływania na środowisko, osiągnięcie oszczędności kosztów i zbudowanie trwałej infrastruktury przystosowanej do przyszłości. Kluczowe znaczenie na uniwersytetach ma uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu cyfrowych rozwiązań i wdrożeniu nowoczesnych narzędzi.

Technologia IntelSDM (Smart Display Module) oferuje uniwersytetom wiele korzyści pod względem elastyczności, skalowalności i zabezpieczenia na przyszłość. Wprowadzając ten zaawansowany system, instytucje edukacyjne mogą zoptymalizować swoją infrastrukturę informatyczną i dostosować się do rosnących potrzeb ery cyfrowej.

Elastyczność, którą oferuje technologia IntelSDM, stanowi jedną z jej istotnych zalet. Konwencjonalna infrastruktura IT często wymaga znacznych zmian fizycznych, aby dostosować się do obsługi nowych aplikacji czy rozwiązań. IntelSDM umożliwia uczelniom wirtualizację swojej infrastruktury oraz elastyczne zarządzanie zasobami. Pozwala to na szybkie wdrażanie nowych usług i aplikacji bez konieczności dodawania lub ponownego konfigurowania sprzętu fizycznego. Dzięki takiemu podejściu, instytucje edukacyjne mogą dostosować się do zmieniających się potrzeb studentów i wykładowców, co pozwala im działać z większą elastycznością.

Kolejną zaletą technologii IntelSDM jest skalowalność. Uniwersytety często borykają się ze zmiennymi wymaganiami dotyczącymi zasobów IT. W okresach wykładowych zapotrzebowanie na moc obliczeniową i pamięć masową może znacznie wzrosnąć, natomiast podczas przerw semestralnych może się zmniejszyć. IntelSDM umożliwia dynamiczną alokację zasobów, umożliwiając instytucjom edukacyjnym odpowiednie dostosowanie ich możliwości. To prowadzi do efektywnego zarządzania zasobami IT i zapobiega nadmiernym obciążeniom lub marnotrawstwu zasobów. Ponadto, uniwersytety mogą elastycznie zwiększać swoje zdolności w razie potrzeby, eliminując potrzebę drogich zakupów nowego sprzętu.

Zabezpieczenie na przyszłość jest również kluczowym aspektem dla instytucji edukacyjnych. Krajobraz technologiczny stale ewoluuje, a uczelnie muszą zapewnić, że ich infrastruktura IT nadąża za najnowszymi osiągnięciami. IntelSDM umożliwia ulepszanie całego środowiska poprzez aktualizacje oprogramowania bez potrzeby dokonywania zmian fizycznych. Zmniejsza to koszty i nakłady pracy związane z utrzymaniem i aktualizacją systemów informatycznych. Dodatkowo, IntelSDM działa zgodnie z otwartymi standardami i umożliwia współpracę z różnymi dostawcami, co daje instytucjom edukacyjnym szansę na wykorzystanie nadchodzących innowacji i technologii.

Technologia IntelSDM zapewnia uniwersytetom istotne zalety, obejmujące elastyczność, skalowalność oraz przyszłościowe zabezpieczenia. Wykorzystując tę zaawansowaną technologię, instytucje edukacyjne mogą usprawnić swoją infrastrukturę IT, by lepiej zaspokoić potrzeby swoich studentów i wykładowców oraz być przygotowane na rozwój w przyszłości.

Wreszcie, wraz z rozwiązaniem Panasonic Glass-to-Glass, będzie to również istotna część cyfrowej nauki. Sprzęt Panasonic w połączeniu z automatycznym przepływem pracy od blended-, hybrid- lub online learning wraz z rozwiązaniem Panopto Video Content Management System to jeden z najpotężniejszych scentralizowanych systemów oszczędzających zasoby w przyszłości.

Oprócz stałego interfejsu wejścia/wyjścia, gniazdo może być używane do dodawania opcjonalnych i zewnętrznych kart funkcyjnych i może być wykorzystywane do szerokiej gamy zastosowań, takich jak oznakowanie, wyświetlacze informacyjne w firmach i szkołach oraz rozrywka. Płytka interfejsu jest włożona do gniazda, więc nie wpływa na układ instalacji.

Zalety Intel® SDM?

  • Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych odtwarzaczy ani urządzeń do konwersji sygnału.
  • Nie jest konieczne podłączanie zasilania, kabli wideo itp., co pozwala na estetyczne i schludne rozmieszczenie tylko z ekranem.
  • Elastyczność systemu. W zależności od zastosowania można dodać różne funkcje, wymieniając płytę funkcyjną.
  • Można używać płyt funkcyjnych innych firm.

Gniazda Panasonic są zgodne ze specyfikacją Intel® SDM.

Panasonic oferuje wyświetlacze i projektory zgodne ze specyfikacją Intel® SDM, standardem gniazd nowej generacji, który obsługuje sygnały 4K.

Showing 4 of 9

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file