Serwis i wsparcie

Dla wielu producentów serwis zaczyna się dopiero wtedy, gdy ich produkty zawodzą. W Panasonic TOUGHBOOK wierzymy, że serwis jest kluczowy dla satysfakcjonującego doświadczenia użytkownika. Dlatego też nasza technologia jest wspierana przez ekspercki serwis, przed i po sprzedaży. Dla nas serwis nigdy nie jest funkcją reaktywną. Wspieramy proces zakupu specjalistycznym doradztwem od samego początku, pomagając Ci podejmować decyzje, które są w pełni istotne dla Twojej firmy. Jakiego wsparcia szukasz?

For many manufacturers, service only begins when their products fail. At Panasonic TOUGHBOOK, we believe that service is critical to a rewarding user experience. That’s why our technology is backed by expert service, pre- and post-sales. For us, service is never a reactive function. We’ll support your buying process with specialist advice from the very outset, helping you reach decisions that are wholly relevant to your business. Which support you are looking for?